aans schip genaamd Aquila (Arend). Later vertelden de Venetianen dat dit schip voorzien was van een grote ijzeren schaar. Dit gehele verhaal was overigens niet waar. Na de inname van de toren van Galata waaraan deze ketting was bevestigd, werd die gewoon daarvan losgemaakt, net zoals vijftien jaar later bij Damiate.46' Een ander vermaard verhaal is wel historisch. Toen koning Ferdinand III van Castilië in 1248 de Moorse stad Sevilla belegerde, werd de Gua dalquivir geblokkeerd door een met ijzeren kettingen aaneengekoppelde schipbrug. Op 3 mei 1248 voeren twee schepen waarvan de voorsteven met ijzeren platen was verstevigd, bij gunstige wind met volle zeilen op deze blokkade af. Het eerste schip had geen succes, het tweede trof de hindernis zo hevig dat de ijzeren kettingen knapten.47' Een derde verhaal kwam uit Noord-Europa. Toen aartsbisschop Gerard 1 van Bremen in 1220 in de Weser paalwerk met een ijzeren ketting aan bracht met het oog op tolheffing, rustten de burgers van Bremen een met ijzer versterkt schip uit dat bij gunstige wind deze ketting aan diggelen voer.48' In de literatuur werd trouwens ook al verteld dat bij Damiate een ket ting was stukgevaren, tijdens de Vijfde kruistocht wel te verstaan. De kroniekschrijver Burchard van Ursberg (t 1230) meldde abusievelijk dat de ketting daar werd aangevallen en doorbroken voordat de eilandtoren werd bestormd. Volgens de Venetiaan Marino Sanudo Torsello (t 1343) hadden schepen bij Damiate scheepsbruggen, kettingen en paalwerken stukgevaren.49' In Friesland werd verteld hoe een kogge uit Dokkum waar van de voorsteven met ijzer was verstevigd, bij gunstige wind met volle zeilen de kettingen bij Damiate stukbrak, op raad van de Genuezen, Pisa- nen, Venetianen en anderen.50' In deze Friese versie dus geen keizer, Wil lem of zaagschip. Die kan teruggaan op een al bestaand verhaal, met de Venetiaanse Arend als model. Het was, zo blijkt, niet moeilijk om vanuit het gegeven van de on neembare havenstad Damiate de vernieling van een blokkade door een zeilschip te bedenken. Uniek in het Haarlemse verhaal is eigenlijk alleen de ijzeren zaag. Hoe zou men aan dit zonderlinge vertelelement kunnen zijn gekomen? Veel effectieve zaagtijd was er niet voor een snel varend schip, zou men denken. Mogelijk is de oplossing deze. In bijna alle ge noemde verhalen horen we over een met ijzer verstevigd schip, een navis ferrata. Het Latijnse woord voor zaag is serra, en het Haarlemse schip was een navis serrata (getand, gekarteld). Misschien is de van navis f errata in een Latijns schriftelijk voorbeeld als een s gelezen, een bekende vergis- JAAP VAN MOOLENBROEK

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 51