sing, en veranderde zo een met ijzer beslagen voorsteven in een getande. Wat hiervan zij, zeker is dat na 1346 in Haarlem een kruistochtverhaal gestalte kreeg waarin de herkomst van het stadsembleem grandioos werd verklaard. Mogelijk gebeurde dat zelfs pas nadat in 1393 een vertaling van Bekes Latijnse kroniek in het Middelnederlands was verschenen. De 'dappere ijver' die Willem bij Damiate had betoond, werd hierin vertaald met 'behendicheit', dat wil zeggen schrandere slimheid.51' Volgens deze snel verbreide vertaling had Willem Damiate dus veroverd door slimheid De wapenvermeerdering. Schilderij van Pieter de Grebber naar eigen ontwerp, circa 1630. Het oude wapen met vier sterren wordt vermeerderd met zwaard en kruis. (Stadhuis van Haarlem) 50 HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 52