De identificatie van een familiegroep door Frans Hals Bij de invoer van gegevens van Haarlemse boedelinventarissen in de da tabase van de Getty Provenance Index vond ik een buitengewoon interes sant gegeven. In de boedelinventaris van Agnes van Campen, weduwe van Zacharias van Eeckhout, overleden op 29 september 1733 wordt als item 4 in de zijcamer van haar huis het volgende schilderij vermeld: Een groot stuck schilderij sijnde de familie van Gijsbert Claesz van Campen geschil derd door Frans HalsIn de bestaande literatuur over het werk van Frans Hals was dit gegeven niet bekend. Wel zijn vier familiegroepsportretten van Frans Hals overgeleverd, maar daarvan zijn de voorgestelde perso nen tot op heden niet geïdentificeerd.2' Zou één van deze schilderijen een voorstelling van de familie van Gijsbert Claesz van Campen kunnen zijn of zou het familiestuk verloren zijn gegaan? Daarom is een onderzoek ingesteld naar de voorouders van Agnes van Campen. Tegelijkertijd is gezocht naar een eventuele Gijsbert Claesz van Campen die in de tijd van Frans Hals in Haarlem kan hebben gewoond. Gezien de naamsovereenkomst ligt een directe lijn van vererving voor de hand. Agnes van Campen, die het schilderij van Frans Hals in 1733 na liet, was een dochter van Cornelis Gijsberti van Campen en Catharina Barentsdr de Jongh, van wie het schepenhuwelijk werd geregistreerd op 17 november 1653.3' Bij de doop van hun zoon Gijsbertus op 31 december 1662 werden als doopgetuigen geregistreerd Marijtie Joris, weduwe van Gijsbert Claesz van Campen, grootmoeder van vaderszijde van de dope ling, en Barent Cornelisz de Jongh, de grootvader van moederszijde.4' Uit dit document blijkt dat de vader van Agnes van Campen, Cornelis van Campen, de zoon was van Gijsbert Claesz van Campen en Maria Joris. De afstamming van de voorgestelde is hiermee aangetoond. De volgende belangrijke stap is om de samenstelling van het gezin van Gijsbert Claesz van Campen te reconstrueren en vast te stellen of die over eenkomt met één van de vier familiegroepen van Frans Hals. PIETER BIESBOER

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 65