latere jaren gevolgd door een zoon Gijsbert, een dochter Catharina, een dochter Neeltje en nog drie naamloze dochters.10' In totaal tellen we hier mee tien kinderen van Gijsbert Claesz van Campen en Maria Joris: drie van het mannelijk geslacht (Pieter, Gijsbert en Cornelis), en zeven van het vrouwelijk geslacht, genaamd Alida, Maria, Catharijna en Cornelia en nog de drie meisjes van wie de naam bij hun begrafenis niet vermeld werd. Hiermee komen we uit op de familiegroep met tien kinderen, pre cies het aantal dat afgebeeld staat op de twee eerdergenoemde stukken van het schilderij van Frans Hals die ooit één familiegroep vormden, sinds kort in Toledo (u.s.A.) en in Brussel. Op basis van de gegevens die ons nu ter beschikking staan lijkt het waarschijnlijk dat we deze familiegroep kunnen vereenzelvigen met het grote stuk in de nalatenschap van Agnes van Campen (1733). Het groepsportret van Frans Hals nader beschouwd Op het schilderij van de familiegroep is de vader Gijsbert Claesz van Cam pen zittend tegen een rotsblok afgebeeld. Zijn vrouw Maria Jorisd zit met haar bovenlichaam in de richting van haar echtgenoot gedraaid en steunt met haar rechterhand op zijn dijbeen en presenteert met haar linkerhand haar kinderschaar. De jongens zijn gemakkelijk te identificeren op grond van de toen in Holland gangbare naamgeving. De oudste zoon Pieter, ver noemd naar de vader van de moeder en de oudere broer van zijn vader, is waarschijnlijk achter zijn vader opgesteld terwijl Gijsbert, uiterst rechts, de bokkenwagen met twee van zijn zusjes stuurt. Cornelis, de jongste zoon voorgesteld naast zijn moeder, speelt een spelletje met een jonger zusje. Het oudste meisje, vernoemd naar de moeder van haar vader, Alida is waarschijnlijk rechts van haar moeder afgebeeld. Zij is de oudste van de tien en ongeveer vijftien tot zestien jaar oud. Pieter is waarschijnlijk twaalf tot dertien jaar oud, Gijsbert waarschijnlijk tien tot elf jaar en Cor nelis 6 tot 7 jaar. De dochters Maria, Catharina en Cornelia zijn moeilijk te identificeren, evenals de drie dochters, van wie wel de begrafenisdatum bekend is maar geen naam. Echter, tijdens een recente restauratie van het schilderij van de Kin deren met de Bokkenwagen in Brussel werden bij de vernisafname en het verwijderen van oude retouches de resten ontdekt van een meisjesfiguur. Deze figuur, die gedeeltelijk achter de jongensfiguur stond, is afgesne den. In de rechterbenedenhoek bleek bovendien een restant te zitten van de schoen en rok van nog een meisje dat daar ooit heeft gezeten.11' Het PIETER BIESBOER

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 67