Huis aan de westzijde van de Bakenessergracht, woonhuis van de laatste afstam meling van de Van Campen familie. (Collectie Noord-Hollands Archief) vader Hendrick van Eeckhout en haar grootmoeder Agnes van Campen aanvaarden.25' Haar broer Zacharias aanvaardde in 1743 zijn helft van de erfenis.26' Een jaar daarna zou hij al overlijden zonder een testament na te laten, waarna zijn zuster werd aangewezen als zijn enige erfgenaam.27' Bij haar kwam dus na de dood van haar broer de erfenis van Agnes van Cam pen terecht en, naar we mogen aannemen, ook het familieportret van Frans Hals. De lotgevallen van een 'Frans Hals' Anna Balbina van Eeckhout trouwde in 1735 met de doctor medicus Nico- laas van Tetterode.28' Zij kregen zeven kinderen.29' Anna overleed in 1753. Haar man regelde in verschillende documenten haar erfenis met de vijf 70 HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 72