Drie kinderen van de familie Van Campen, Pieter de Mare naar Frans Hals, ca. 1795, tekening in pen en potlood 13 x 11 cm. (Rijksprentenkabinet Amsterdam) 72 HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 74