Tenslotte is er nog een vierde familiegroep, die in Londen in The National Gallery wordt bewaard. Hierop zijn een echtpaar met drie zoons en vier dochters voorgesteld, waarbij opgemerkt moet worden dat de jonge vrouw ter linkerzijde, die het jongste meisje op de arm draagt waarschijnlijk haar kindermeisje is. Familiegroep inLandschap, doek 148,5 x 251 cm, The National Gallery, Londen, Slive 1970-74, nr. 176. 3. Het schepenhuwelijk werd geregistreerd op 17 november 1653. Hun huwelijk werd eveneens geregistreerd op 17 november 1653 in de Trouwregisters van de rk Statie St. Joseph. 4. Doopregister rk Statie St. Joseph, ongefolieerd. 5. Regionaal Archief Leiden (ral), dtb Schepenhuwelijken (1592-1792) A, fol. 99. 6. onah 137, fol. 73v. De ondertrouw was op 9 februari 1642. 7. Gijsbert Claesz van Campen was eerder getuige voor de bruidegom bij de huwelijkse voorwaarden opgemaakt voor het huwelijk van Floris van Dijck en zijn tweede echtgenote Cornelia Jansdr. Vlasman op 11 september 1625. onah 96, fol. 280. Gijsbert Claesz van Campen is de enige getuige namens de bruidegom en staat vermeld als wollen lakenverkoper. Floris van Dijck was eerder op 29 oktober 1639 getuige geweest bij een huwelijk van een lid van de familie van Campen. In de huwelijkse voorwaarden van Nicolaes Pietersz van Campen en Jacomina van Trier staat hij vermeld namens de bruid als 'haar cousijn'. onah 120, fol. 559. Nicolaes van Campen wordt vergezeld door zijn vader Pieter Claesz van Campen, de oudere broer van Gijsbrecht Claesz van Campen en door Cornelis Weesp, oud burgemeester van Leiden, zijn oom, die een broer was van zijn moeder. Verder is Jan Anthonisz van Aldenburgh, zijn zwager, zijn getuige. De bruid Jacomina van Trier wordt vergezeld door Maria Pietersd. de Haes, haar moeder, weduwe van Willem van Trier, die al is overleden en notaris was in Haarlem. Jacomina van Trier blijkt van moederszijde verwant met haar toekomstige echtgenoot. Zij waren neef en nicht. Verder worden als getuigen genoemd haar oud oom Pieter van Dorp en haar cousijn Floris van Dijck. De band met de familie van Floris van Dijck bleef. Na de dood van Margaretha Claesdr de Brau, weduwe van Nicolaes van Dijck, de zoon van Floris, die brouwer was in de brouwerij De Boog, op 7 november 1671, werd Cornelis van Campen de zoon van Gijsbert Claesz van Campen voogd over het minderjarige nagelaten kind van haar zoon Gerrit van Dijck. onah 421, nr. 3. 8. Doopregister rk Statie St. Joseph, ongefolieerd. 9. Doopregister rk Statie St. Joseph, ongefolieerd. 10. Alida werd begraven op 23 maart 1640, Begrafenisboek 71, fol. 22r. Op 14 september 1640 werd Gijsbert begraven, Ibidem 71, fol. 25V. Op 9 mei 1643 werd PIETER BIESBOER 77

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 79