17- ral, Kerkelijke Trouwregisters B, fol. 195,26 augustus 1588. 18. Op 10 maart 1632 maakten Gijsbrecht Claesz van Campen en Maria Joris hun testament op. onah 103, nr. 47. 19. Begrafenisboek 76, fol. 6ov. en Ibidem, 71, fol. 55. 20. In 1648: 'MariaJoris, weduwe van Sa. Gijsbert van Campen geassisteert met Adam Cornelisz de Verwer als haar gerechten voocht vercoopt Pieter Gijsbertsz van Campen, haeren soon, een huis metten erve staende ende leggende inde Kerckstraat genaempt 'De Bonte Koe' voor 8300 Carolus Gulden'. (Tr. 76-66G, fol. 104V) Het huis was al in 1613 in bezit van zijn overleden vader, toen deze een verklaring aflegde over een gemeenschappelijke muur tussen zijn tuin en de poort van Guertgen Augustijnsdr.de eigenaar van een buurhuis achter, (onah 84, fol. 6ov) Van hieruit werkte Gijsbert Claesz van Campen als wollen lakenverkoper, evenals zijn zoon die hem daarin opvolgde. Het huis was aan de oostzijde belendend aan het huis van schepen Cornelis Coningh. 21. Zij verkocht in 1658 een huis in de Grote Houtstraat op de hoek van de Anegang aan de zilversmid Dirck Dircksz Toorenburgh voor 3000 Carolus gulden. (Tr. G14, fol. 58V) Een tuin aan de Noorder Stuiverslaan verkocht zij in het zelfde jaar aan Gerard Schout de Jonge, brouwer in de Oliphant, voor 1500 Carolus gulden. (Tr. G14, fol. 48v) Een huis in de Jansstraat verkocht ze in 1650 (Tr. G 10, fol. 145V) en een huis aan de Stadsvest in 1656. (Tr. G13, fol. 202). Gijsbert Claesz van Campen had ook nog een huis op de Bakenessergracht gekocht bij de Quakelbrug in 1645, dat Maria Joris aan haar zoon Cornelis van Campen verkocht, evenals een huis aan het Verwulft. Een huis op de Beeck verkocht Maria Joris aan haar zoon Pieter van Campen. Toen hij overleed had Gijsbert Claesz van Campen onroerend goed in bezit ter waarde van meer dan 30.000 Carolus gulden. 22. ONAH 137, fol. 73V. De ondertrouw was op 9 februari 1642. 23. Vijf kinderen van Pieter van Campen werden achtereenvolgens begraven in de Grote of St. Bavokerk: op 10 juni 1645, Begrafenisboek 70, fol. 51 v; 27 oktober 1646, Ibidem 71, fol. 71; 15 augustus 1648, Ibidem 71, fol. 89; 18 september 1649, Ibidem 71, fol. 103; 4 april 1657, Ibidem 72, fol. 50V. 24. Het schepenhuwelijk werd geregistreerd op 17 november 1653. In het testament van Barent Cornelisz de Jongh (1597-08.1670) onah 303, nr. 264,4 december 1668 wordt onder andere Cornelis van Campen benoemd tot voogd over zijn na te laten minderjarige kinderen. Alle kinderen van Cornelis van Campen en Catharina Barentsdr. de Jongh werden gedoopt in de rk Statie St. Joseph. Agnes van Campens vader Cornelis van Campen trad vele malen op als procuratiehouder en komt als zodanig in vele notariële aktes voor. Bovendien was hij vanaf de datum van oprichting in 1660 tot zijn overlijden in maart PIETER BIESBOER 79

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 81