29- Alle kinderen werden gedoopt in de rk Statie St. Bernardus in de Hoek. Henricus werd gedoopt op 7 maart 1738; Johannes Zacharias 15 februari 1740; Wilhelmus Gijsbertus Johannes 27 december 1741; Cornelis Willebrordus 5 februari 1743; Maria Hendrinetta 17 september 1744; Petrus Wilhelmus 6 oktober 1746; Maria Christina 7 februari 1753. 30. Henricus krijgt zijn erfdeel op 19 april 1763, onah 1115, nr. 47, Notaris Cornelis Baart; Johannes Zacharias 4 juni 1767, onah 1122, nr. 40, Notaris Cornelis Baart; Wilhelmus Gijsbertus Johannes 30 juni 1768, onah 1123, nr. 19, Notaris Cornelis Baart; Cornelis Willebrordus 18 februari 1770, onah 1125, nr. 10, Notaris Cornelis Baart; Petrus Wilhelmus r mei 1776, onah 1133, nr. 33, Notaris Cornelis Baart. 31. onah 1438,18 december 1786, p. 325, Notaris Henricus van Heimenberg Reuvens. De inventaris bevat de inrichting en de bezittingen die zich in een vertrek bevonden, dat aan Nicolaas van Tetterode ter beschikking was gesteld als slaapkamer in het huis van zijn zoon Frederik van Tetterode te Amsterdam: een paar kleine schilderijtjes met tekst achter glas, zijn kleding, een bureau, twee horloges, een rotting met gouden knop etc. weinig bijzonders. Hij heeft nog een huis op de Bakenessergracht dat voor 350 gulden 's jaars is verhuurd aan de Heer B. Muilman, verder nog enige stukken land en een tuin aan de Poellaan. De dienstmaagden krij gen elk een som van 25 gulden. 32. onah 1439,15 februari 1787, p. 56, Notaris Casparus Henricus van Heimenberg Reuvens. Executeurs van testament van wijlen Nicolaas van Tetroode hebben de boedelscheiding geregeld. Henricus van Tetroode, de Heer Johannes Zacharias van Tetroode woonende tot Amsterdam, de heer Wilhelmus Gijsbertus Johannes van Tetroode woonende binnen dese stad, Cornelis Willebrordus van TetroodePetrus Wilhelmus van Tetroode, Fredericus Johannes van Tetroode alle wonende te Amsterdam en Jacobus Everardus van Tetroode woonende tot Alkmaar zijn de erfgenamen. Elk krijgt een bedrag van f. 1813:13:5 (totale bedrag was f. 12.695:13:4) 33. Gemeente Archief Amsterdam (gaa) Ondertrouwregisters, nr. 746, p. 463 op 10 juli 1772. 34. Wilhelmus Gijsbertus Johannes was lid van het Comansgilde. Hij werd in 1770 ingeschreven als apotheker op de Bakenessergracht. Register lidmaten van het Haarlemse Comansgilde, inv. G 76. 35. Hij werd op 25 februari 1795 begraven in de Korskapel van de Grote of St. Bavokerk, Begraafboek 99, p. 283. 36. Begraafboek 102, p. 23 op 27 december 1804 in de Korskapel, nr. 14. Zij was op 20 december 1804 overleden aan een beroerte. Zij woonde op 't Singel. 37. Zij werd op 14 juni 1778 gedoopt in de rk Statie St. Bernardus in de Hoek. De PIETER BIESBOER

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 83