ondertrouw van haar huwelijk met Nicolaas Hogeboom vond plaats op 23 april 1797. Registers Ondertrouw voor de Schepenen inv. nr. 156, fol. i6iv. onah 1664/2,10 mei 1817, nr. 50, Notaris Pieter van Lee. "Bij de ondergetekende zijn thans te hekomen: Twee uitmuntende en wel geconserveerde MEESTERSTUKKEN, waarvan het eene geschildert is door den beroemde F. Hals en de Brag, en het tweede Stuk door de eerstgemelde geheel alleen; biedtdeze aan allekunstliefhebbers de gelegenheid aan ten zijnen Huize te bezigtigen. Deze Schilderijen zijn van de beste van die meesters en zijn Stukken van de eerste Classe, als ook waardig in een der beste Konstkabinetten van ons Koninkrijk geplaatst te worden. Te Haarlem bij W. de Nooy, Hoender en Vogelkooper op de Groote Markt." Haarlemsche Courant 1810, nr. 29, d.d. 8 maart. Deze Wouterus de Nooy (Nijkerk 1758- Hillegom 1826) was behalve hoender- en vogelkoper ook kunstschilder en woonde op de Grote Markt 14. Zie zijn biografie door Bert Sliggers in Pieter Biesboer e.a., Painting inHaarlem 1500- 1850. The Collection of the Frans Hals Museum, Gent 2006, p. 374. Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv. no. 1909.12. De tekening is onderdeel van een grote hoeveelheid tekeningen afkomstig uit de nalatenschap van Pieter de Mare. Frans Hals, 'Twee kindertjes in een wagen met een bok daarvoor.' Veiling Haarlem, 26 april 1811 (Lugt 7975), nr. 49. Door van Horstock en Henning. Getty Provenance Index, N-184. 'Deportraiten van negen personen ten voeten uit, zijnde een heer en dame, met kinderen van verschillende groote allen in een bevallige houding, en een der beste stukken', door Frans Hals, hoog 59, breed 65 duim, doek. Veiling Haarlem, 30 april 1811 (Lugt 7981), nr. 7. Door J. de Nooy. Het exemplaar op het rkd te Den Haag heeft het opschrift dhr. Penninck Hooft, de eigenaar van de catalogus. Frans Hals, Grand tableau defamiile,pere, mère etplusieurs enfans, peint sur toile, h. Spd.3psJ.5pd, 8ps. en Idem Jeune garcon conduisant cl la promenade, ses Petit soeurs dans un chariot trainéparun chevre, peins sur toile, h.spd. 4ps, l-3pd. 1 ops. Veiling Leiden, 10 april 1829 (Lugt 11989), p. 74, nr. 57 en nr. 58. Beide schilderijen werden opgehouden volgens de aantekening in de marge bij een bedrag van f. 45 en f.25. F. Hals, Children driving a goat. Of a large size, and a capital work of the master Veiling Norwich, Charles John West, 7 (11) juli 1834, nr. 9; Getty Provenance Index, Br. 14015. In de latere veiling van een aantal schilderijen uit de collectie van Charles John West te Londen bij Christie's, 21 maart 1835 (Lugt 13916) komt geen schilderij van Frans Hals voor. Hij was blijkbaar niet in bezit gekomen van de Familiegroep. HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 84