Luxueus kuren in een stad tussen veen en duin Een Haarlemse poging om een kuuroord aan te leggen op Hollandse bodem, 1889-1932 Inleiding In de negentiende eeuw deden stadsbesturen al veel om vooral rijke men sen ertoe te bewegen een bezoek te brengen aan hun stad, of om in hun stad te gaan wonen. Zeker aan het eind van die eeuw ontstonden er op dit vlak veel particuliere initiatieven. Deze konden ontstaan doordat in Nederland na een periode van weinig economische groei, de welvaart en daarmee ook de bevolking begon te stijgen. Veelal kwamen deze initiatie ven niet van de gemeente zelf, maar werden zij door stadsminnende in woners bedacht. In Haarlem ontstond aan het eind van de eeuw een wel zeer uitzon derlijk initiatief om de stad op de kaart te zetten. Enkele inwoners van de stad wilden ter bevordering van het toerisme en de komst van nieuwe in woners, een zogenaamd 'Staalbad' oprichten aan de zuidkant van de stad. Een nieuw op te richten onderneming de 'N.V. Maatschappij tot Exploita tie van Staalwaterbronnen te Haarlem' moest er daarbij voor zorgen dat in Haarlem een florerend kuurleven zou ontstaan, dat zich zou kunnen meten met andere beroemde badplaatsen, zoals Bath in Engeland, Baden- Baden in het Duitse Rijk en Vichy in Frankrijk. Voor een Kurhaus hadden zij van de gemeente een stuk grond gevraagd dat zich bevond in het Fre- derikspark, waar recent enkele villa's waren gebouwd.1' Van 1895 tot 1932 heeft er inderdaad een gebouw in het park gestaan dat dienst deed als concertgebouw, eetgelegenheid en ontspanningsruimte, het Brongebouw genoemd. Ook werd een drinkhal en, op een nabijgele gen locatie, een Badhuis gebouwd door deze onderneming. De initiatief nemers waren ervan uitgegaan dat Haarlem als badplaats een succes zou worden. Haarlem had immers, zo veronderstelde men, ten opzichte van andere plaatsen verschillende grote voordelen. Zo was het water dat men gebruikte van de beste kwaliteit in Europa, kon men profiteren van de lig- RUBEN DANIELS HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 86