mmjm hot EKwmitmm mw ^}A.WATf „WILHELMINA" HETBESTE VlANO/^ BRON HET -e BRONGEBOUW MET PARK. Reclame voor het Brongebouw en voor de twee soorten water die het bedrijf verkocht: Staalwater uit de Wilhelminabron en Tafelwater uit de Hollandiabron. Beide waters kwamen echter uit dezelfde grond in de Haarlemmermeer. (Collectie Noord-Hollands Archief, Bibliotheek) ging dicht bij de zee, en had de stad het juiste aantal inwoners om niet te druk of te rustig te zijn voor de kuurgasten.2' Toch wisten de onderne mers nooit een succesvol bedrijf te maken van de nieuwe n.v. Desondanks is de geschiedenis van de Maatschappij wel zeer interes sant. Hoe kwamen de initiatiefnemers er bij om plotseling een kuuroord - een vrij on-Hollands plan - op te willen richten in de stad? Hoe zorgden ze ervoor dat er genoeg promotie was om toeristen te trekken naar het Staalbad? Lukte het om toeristen te trekken en daarmee het culturele en economische klimaat te verbeteren? Wat leert het kuuroord ons over de sociale verhoudingen van bezoekers? Te verwachten is dat de gemeente een dergelijk initiatief omarmde; maar was er eigenlijk wel genoeg draag vlak om een instelling als deze te behouden? In dit artikel zullen al deze vragen centraal staan. Over de geschiedenis van het Brongebouw en de Maatschappij tot exploitatie van Staalwaterbronnen is nog maar weinig RUBEN DANIELS 85

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 87