^\kARL£7y? Het Staalwater was volgens de initiatiefnemers van zodanige kwaliteit, dat het vele andere Europese bronnen in samenstelling overtrof. (Noord-Hollands Archief, Bibliotheek) bekend. Afgezien van enkele pagina's in een artikel van J.B. Uittenhout over het Frederikspark, waarin met enig knip- en plakwerk uit enkele raadsnotulen slechts de contouren van deze opmerkelijke geschiedenis zijn aangestipt, is er nog niets noemenswaardigs over geschreven. Meer diepgaand onderzoek naar de geschiedenis van het Brongebouw haalt nieuwe, nog onbekende feiten naar boven die ons meer inzicht geven in culturele gebruiken aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. lith vZASuii ócC?J\m$t: olgens de analyse van het Universiteits Chemisch Laboratorium onder toezicht van Professor Dr. J. W. GUNNING te Amster dam is dit water belangrijk meer ijzer houdend, dan dat uit de staalbronnen te ocklett. Franzensbad, Driburg, Pyrmont, Schwalbach, St. Moritz enz. Daarbij is het veel goedkooper. Het heeft dit groote voordeel, dat het in tegenstelling met alle tot nog toe bekende staalhoudende wateren, de spijsverteering zeer be vordert, dank zij de aanzienlijke hoeveelheid Chloor-Natrium en andere zouten, welke andere staalbronnen niet in die mate bezitten. Proefnemingen door bekende Medici reeds gedurende eenige jaren met dit genomen, hebben de meest gunstige resultaten opgeleverd. De ondervinding leerde, dat het bij uitnemendheid geschikt is voor export naar de koloniën. Voor Heeren Medici is het water voor proefnemingen tijdelijk gratis verkrijgbaar, op aanvrage bij het kan toor der Maatschappij te Haarlem. STAALWATER 86 HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 88