Ten Geleide Bijzonder droevig is de vermelding van het overlijden van de voorzitter van onze redactie Ab van der Steur. Hij overleed op 14 november na een ernstige ziekte. Ab heeft de 'historische' tijd van 45 jaar deel uitgemaakt van de redactie van het Jaarboek. Ook heeft hij een groot aantal publica ties geleverd. Hij was een geboren historicus die van Haarlem zoal niet al les dan toch bijna alles wist. Bovendien beschikte hij over een bibliotheek en een enorme collectie prenten waar menigmaal voor het jaarboek een beroep op is gedaan. Ab was vooral ook een plezierige voorzitter waarmee het goed samenwerken was. Hij heeft heel veel voor het Jaarboek en voor de redactie betekend. Hoe kan het jaarboek Haerlem als spiegel van de stadsgeschiede nis diepgravender beginnen dan met een artikel over de meer dan 5000 jaar historie die zich onder onze bodem heeft afgespeeld. Stadsarcheo- loge Anja van Zalinge wijst op de stenen bijl van 5600 jaar oud, die in Schalkwijk is opgegraven. Het is het eerste teken van bewoning. De laat ste eeuw is daar door opgravingen veel informatie aan toegevoegd. Ook boven de grond zijn er objecten die vertellen over de stadsgeschie denis. Jaap van Moolenbroek beschrijft hoe de stadszegels, die een forme le betekenis hadden, veel laten zien over de tijd waarin zij gebruikt wer den. Hij presenteert daarbij een interessante hypothese over het ontstaan van de Damiate mythe die op menig zegel is afgebeeld. Hij koppelt de aan deze mythe verbonden wapenvermeerdering op het stadswapen los van de fantasie van Damiate. Daarmee 'redt' hij de wapenvermeerdering. In de 17de eeuw was er een patiënt van het Dolhuys die meende dat hij de 'saligmaker' zelf was. Hoewel iedereen hem lekkere hapjes voor zette bleef hij voedsel weigeren. Pijproker Jaap Temminck beschrijft dat hij dat veertig dagen volhield en leefde op water en een pijp goede tabak. Het speurwerk naar de identiteit van een familie afgebeeld op een schilderij van Frans Hals lijkt op een recherche onderzoek. Stap voor stap komt Frans Halskenner Pieter Biesboer bij de oplossing. Een bijzonder re sultaat in het jaar waarin het Frans Hals museum zijn 100 jarig bestaan viert. Haarlem is geen Spa of Bath, maar dat had wel bijna zo kunnen zijn als de Maatschappij tot Exploitatie van staalwaterbronnen aangeslagen was.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 9