bron naar boven kwam, beschikbaar was om te bebouwen. De boer die de grond daar pachtte had namelijk besloten om de pachttijd uit te dienen.26' Op 20 augustus 1894 werd eindelijk de bouwaanvraag voor een gebouw in het Frederikspark ingediend bij de gemeente. Bij deze aanvraag werden echter andere tekeningen toegezonden dan de tekeningen die Zocher had gemaakt voor het Kurhaus. Deze verandering had alles te maken met de aanstelling van twee andere architecten, namelijk de heren D.E.L. van den Arend en J. A.G. van der Steur, alsmede een tot dan toe 'minder uitge breide exploitatie van de onderneming'.27' De minder uitgebreide exploitatie betekende gek genoeg, dat de maat schappij ervoor had gekozen, op aandringen van verschillende medici, een groter Badhuis neer te zetten.28' De nieuwe opzet was een oplossing voor de vraag hoe het best geld verdiend kon worden met de waterbron. Moest er meer ingezet worden op de verkoop van het water, of was het Badhuis belangrijker?29' Uiteindelijk werd gekozen voor het laatste. Dit betekende wel dat het oorspronkelijke plan voor een Kurhaus in het Fre- Eerste steenlegging voor het Brongebouw in het Frederikspark op 18 september 1894. (Noord-Hollands Archief, collectie Kennemerland) RUBEN DANIELS 93

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 95