derikspark bijgesteld moest worden. Hier zou nu een kleiner gebouw ko men dat enkel bedoeld was voor concerten en andere vormen van vrije tijdsbesteding, het Brongebouw genoemd. Voor het Badhuis zelf ging men op zoek naar een andere geschikte locatie. Pas op 27 februari van het jaar 1895 was in de gemeenteraad bekend dat dit zou worden geplaatst in een nieuw te bouwen straat in het verlengde van de Baan, de huidige Badhuisstraat.30' De losse verkoop van flessen drinkwater zou niet in het Brongebouw of het Badhuis plaatsvinden, maar in een kleine drinkhal die gebouwd moest worden achter de tuin van het Brongebouw. Een hotel zat niet bij de plannen inbegrepen. Bij deze nieuwe opzet kregen de initiatiefnemers van de onderneming de mogelijkheid de ontwerpen een nieuwe visie mee te geven. De stijl van Van den Arend en Van der Steur kon de gebouwen van het kuuroord meer herkenbaarheid geven dan Zochers gebouwen zouden hebben gedaan.31' Het ontwerp van Zocher is vermoedelijk niet in het archief bewaard ge bleven, maar te verwachten is dat dit eclectisch moet zijn geweest, met veel neoclassicistische elementen. Deze stijl was nog altijd populair in Haarlemmer Staalwater. Het Beongebodw (Voorzijde). WlLHELMINABRON. Voorzijde van het Brongebouw. (Noord-Hollands Archief, collectie Braakman) 94 HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 96