Haarlem, dat al in 1892 was uitgekomen, richt de heer Daniels (geen fami lie) zich vooral op de geneeskundigen en apothekers die het water moes ten gebruiken en verkopen. De uitgave van een dergelijk boekje paste geheel binnen het beleid dat in heel Europa voor kwam, om een meer wetenschappelijke duiding te geven aan de geneeskrachtige werking van het water.35' In verschillende hoofdstukken vertelt Daniels over de ont dekking van de bron, over de samenstelling van het water en over welke voordelen het water voor de geneeskunde te bieden zou hebben. Vooral het ijzer in het water, waarvan de oorsprong onbekend was, kon in com binatie met het keukenzout vele ziekten genezen zonder bijeffecten, zo als een moeilijke stoelgang.36' Het andere boekje, Het Staalbad Haarlem, kwam een paar jaar later uit en is een brochure over de stad, de omgeving en het Brongebouw met de badinrichting. Dit tweede boekje speelt duidelijk in op de voordelen die de stad Haarlem te bieden had. Zo schrijft de heer Daniëls het volgende over het nut van Haarlem als badplaats: '[Haarlem is] een plaats waar de drukte en het gewoel niet kunstmatig, doch natuurlijk zijn; een plaats waar het geheele jaar door hetzelfde vertier, dezelfde werkzaamheid, dezelfde welvaart zijn waar te nemen, onverschillig of er badgasten zijn of niet.'37' Zijn verhaal staat bol van de superlatieven over de pracht van de omge ving. Zo deinst hij er bijvoorbeeld niet voor terug om te stellen dat het Koloniaal Museum te Haarlem een voorbeeld zou zijn geweest voor het beroemde Imperial Institute te Londen.38' Alles werd gedaan om 'Staalbad Haarlem' aantrekkelijk te maken voor de mensen. Het boekje werd ook uitgegeven in het Engels, Duits en Frans. Een andere manier waarop door de Maatschappij aan promotie werd gedaan, waren de werkzaamheden die door mevrouw Mary Isabella Fleischmann werden uitgevoerd voor de onderneming. Mary Fleisch- mann was een ongetrouwde vrouw, die in de beginjaren van de onder neming een belangrijke rol speelde in de zoektocht naar naamsbekend heid in het Verenigd Koninkrijk.39' Fleischmann schreef hiervoor onder andere brieven aan notabele inwoners van Engeland, waarbij ze hen ver zocht een bezoek te brengen aan Haarlem en het nieuwe Staalbad. Ook verzocht zij Britse medici om posters op te hangen in ziekenhuizen, of wachtkamers.40' Zij kreeg het zelfs voor elkaar antwoord te krijgen op een brief aan de 'Prince of Wales', de latere George V van het Verenigd Konink- RUBEN DANIELS

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 99