The fast and the furious Sportfotografie van fotopersbureau De Boer In 2012 verwierf het Noord-Hollands Archief'het geheugen van Haarlem', zoals het fotoarchief van fotopersbureau De Boer kan worden omschre ven. Het bevat zo'n twee miljoen negatieven uit de periode 1945 - 2004. Belangrijke en grote sportevenementen, zowel landelijk als in Haarlem en omgeving, hebben vanaf het begin in de belangstelling van fotopers bureau De Boer gestaan. Vooral snelle actiesporten hadden zijn aandacht. Het resulteert erin dat nu naar schatting 20% van de totale omvang van de collectie bestaat uit sportfotografie. De foto's geven niet alleen een beeld van de gebeurtenis zelf, maar vormen ook een tijdsbeeld. Zo blaken de foto's van de Elfstedentochten uit de jaren vijftig van heroïsme, opti misme en zelfvertrouwen van een land in opbouw na de Tweede Wereld oorlog. Vanaf de jaren late jaren veertig ontwikkelden zich in Haarlem en om geving twee grote en spraakmakende sportevenementen. Fotopersbureau de Boer is vanaf het begin bij beide evenementen aanwezig geweest voor de fotografische verslaggeving. Het eerste evenement is de internationale autoraces. Op 7 augustus 1948 vond de eerste autorace plaats op het circuit van Zandvoort, toen nog onder de naam 'Grand Prix van Zandvoort'. Deze race werd gewon nen door de Thaise prins Bira in een oude Maserati. In 1983 was Prins Bira terug op Zandvoort voor een demonstratie in de auto waarmee hij in 1948 had gewonnen. Vanaf 1950 heette de Grand Prix officieel de Grote Prijs van Nederland (Dutch Grand Prix), maar het zou nog tot 1952 duren voordat de Grand Prix van Nederland deel ging uitmaken van het officiële wereldkampi oenschap Formule 1. Het bleef daar een onderdeel van, vrijwel jaarlijks, tot halverwege jaren tachtig. Het racecircus bestond niet alleen uit de wedstrijd, gehouden op een zondag, maar ook uit allerlei feesten en par tijen die in de dagen daar omheen werden gehouden. De foto's die De Boer in deze decennia maakte, laten in alle facetten ALEXANDER DE BRUIN 180

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2014 | | pagina 182