Mgr. N. van Vliet P.A. zestig jaar priester; diverse jubilea van missiebisschoppen Zilveren feesten in zeven bisdommen EEN MENSENLEEFTIJD IN GODS DIENST Ordegeestelijken WOENSDAG 28 DECEMBER 1960 PAGINA v Het accent van de bijzondere priester- of kloosterjubilea valt vol gend jaar in het bijzonder op de reguliere geestelijken. Mgr. N. van Vliet P.A., rustend te St.-Charles-Esch bij Boxtel, viert 19 juni zijn zestigjarig priesterfeest. Mgr. Fr. M. Blessing O.S.Cr., oud aposto- lisch-vicaris van Bondo in Congo, herdenkt 14 september de dag waarop hij vijftig jaar geleden werd geprofest. Mgr. Joh. Vrakking M.S.C., oud-bisschop van Surigao, Philippijnen, is 13 augustus vijftig jaar priester; zijn opvolger mgr. Ch. van den Ouwelant M.S.C. viert 10 augustus zijn zilveren priesterfeest. Mgr. M. Bouter, van de missionarissen van Mill Hill, Bisschop van Nellore in Indië, is 17 juli veertig jaar priester. Hun vijfentwin tigjarig priesterfeest vieren voorts, op 29 juni, mgr. J- Klooster C.M., apostolisch vicaris van Surabaja, en op 23 februari mgr. D. Stuyvenberg S.M., apostolisch vicaris van de Zuid-Salomonseilanden. Mgr. W. Demarteau M.S.F., apostolisch vicaris van Bandjarmasin, is 8 september 25 jaar geprofest. Pater dr. Althanasius van der Weijden O.E.S.A., procurator-gene raal te Rome, viert 6 juni zijn zilveren priesterfeest en Dom. Hiero- nymus Beiering O.C.S.O., abt van Lilbosch, is 26 juni veertig jaar kloosterling. Van de seculiere geestelijken vieren prof. dr. H. M. M. Fortmann, hoogleraar aan de r.-k. universiteit te Nijmegen, mgr. M. A. P. J. Oomens, vicaris-generaal van de bisschop van Den Bosch en 23 februari ls D stuyvenberg s.M., mgr. A. A. M. Sanders resp. op 19 juli, 6 juni en nogmaals op 6 juni apostolisch-vicarls van de Zuid-Salo- hun zilveren priesterfeest. Tenslotte herdenkt pater Cassianus Hent- monseiianden, vijfentwintig jaar zen O.F.M. 7 september de dag waarop hij zestig jaar geleden in het klooster trad en pater Werenfried van Straaten O. Praem., promotor van de Oostpriesterhulp, op 26 februari de dag waarop hij vijfen- twintig jaar geleden werd geprofest. Lilbosch Aartsbisdom Utrecht Bisdom Haarlem Bisdom 's-Hertogenbosch Bisdom Breda Bisdom Roermond Bisdom Groningen Bisdom Rotterdam (Vervolg op volgende pagina) Aartsbisdom Utrecht Bisdom 's-Hertogenbosch Bisdom Breda Bisdom Roermond Bisdom Groningen Bisdom Rotterdam PRIESTERFEESTEN IN HET KOMENDE JAAR Afrikaanse Missiën 50 jaar priester: 9 juli: Lambertus Erkens, Huntington, U.S.A. 40 jaar priester: 10 juli: Joannes Bruggemans, Geest-Gerompont (België); Gerardus van Dijk, Huize „De Tafel berg", Oosterbeek (Gld.); Antonius Domensino, zusterklooster Smeermaes, België; Antonius Meeuwsen, Sanatorium, Zrs van St. Joseph, Heerlen (L,.). 25 jaar priester: 19 dec.: Everardus Heijmans, Vught en Gerardus Hom bergen, Aalbeek-Hulsberg (L.). 40-jarig kloosterfeest: 10 juli: br. Odul- Phus Brantjes, missieseminarie Aals beek-Hulsberg (L.). 25-jarig kloosterfeest: 16 okt.: Br. Joan nes Hollander, missie studiehuis, Ca- «ïier en Keer (L.). Allerh. Sacrament 25 jaar priester: 24 mei: Antoniu9 Elling, Den _Haag; Bernardus Klunder, paucaia (Brazilië). 4 okt.: Petrus Wient- JCs, Stevensbeek. 50 jaar geprofest: 29 juni: Br. Ste- H. M Af. Fortmann herdenkt Sintia\daO waarop hij voor vijfen- twtntig jaar priester werd gewijd. phanus (van den Boek) Bitsingen (Bel- gie). 40 jaar geprofest: a n, Theo- phanus (de ^olh BrakkPnstein-Nijme- êrakkenstób-Nymegen <Migchielsen), Jacobs, Brakkenstein-Nijmegen; Corne. lius Arts, Den Haag, Franciscus (van Hoof), Baarlo. Assumptionisten 25 jaar geprofest: 30 sept.: Gerardus Majella Peeters, Petrus Massop, Al- cuinus Derks, Marcellinus Trum, Johan Boon, Robertus van Hoof, Possidius Ver meulen, Albertinus Pijnenburg, 30 nov.: Willibrordus Tuk. Reguliere kanunniken van St.-Augustinus 25 jaar priester: 5 juli: H. Vissers (Bressoux B), N. Smulders (Bressoux B), M. v. Zandbeek (Bressoux B), H. Minkels (Kongo), M. Hoefnagels (Kon go), J. Clemens (Gerpinnes B). 25 jaar geprofest: 30 aug.: G. Hesper (Gerpinnus B) D. Evers (Gerpinnes B>, J. Vermorken (Gerpinnes B), A. Paap (Sluis) Augustijnen 40 jaar priester: 6 maart: Aegidius Distel, Triniteitslyceum, Haarlem, 15 augustus: Andreas Makaaij, klooster Ma- rlënhage, Eindhoven; Philippus Esser, klooster Mariënhage, Eindhoven- 25 jaar priester; 6 juni: Bavo Link, klooster Witmarsum: Caecilianus Stein- bauer, klooste Haarlem; Ludger van der Bog, pastorie Nijmegen; Athanasius van der Weijden, procureur generaal te Rome, 19 juli: Didacus van Meegeven, Bolivia. 40 jaar geprofest: 10 sept. Jacobus Nollen, pastorie Tuindorp-Oostzaan, A'dam; Cyrillus Lindeman klooster Cu- temborg. 25 jaar geprofest: 13 april: de br. Mel- chiades Swinkels, Mariënhage Eindho ven; Dismas de Neyn van Hoogwerff, Witmarsum; 10 sept.: Marcellus Fran- Pssen. pastorie T. Oostzaan, A'dam; Bduard Boerssee, klooster Mariënhage Eindhoven; Aloysius Luttikold, Augus- hnianum Eindhoven: Michael v. Schaik, J-amaguey, Cuba; Hieronymus Leenhou der'. klooster Culemborg; Raphael Kui- *®r«, .klooster Nijmegen; Melchior Ver- heijen, Parijs; 21 okt.: broeder Floriber- tus Kriek, Augustmianum Eindhoven- 25-jarig kloosterfeest: 5 juli: br.Guillel- mus van den Dobbelsteen, klooster Venlo. Benedictijnen Oosterhout 50 jaar priester: 1 april: D. Jozef Wid- dershoven. 25 jaar priester: 26 juli: D. Jan Pan sier. 50 jaar geprofest: 25 jan.: br. Jacobus Blom. 25 jaar geprofest: 25 jan: D- Wim Steurges; 31 mei: D. Hein van Cranen- burgh. Cislerciënsers (Nieuwkuyk) 25 jaar priester: 26 juli: Hermano Schepens; Ignatius van Gooi; Julianus van Hai-ssel; Donatus Frijns; Tarcisius van Schijndel. 25 jaar geprofest: 28 juli: br. Antonius Ruijgt. Cisterciénsers Achel 25 jaar priester: 19 april: Henricus Scheepers; Nivardus Pas; Silvester van der Heyden; Vincentius Hermans; Mau ritius Vorst; 15 nov-: Pius Sporken; Eu- genius Blom. 60 jaar kloosterling: 6 jan.: Aelredus van Dam. 25 jaar kloosterling: 31 mei: br. Gre- gorius van Moorsel; 18 okt.: Raynaldus Werk; Herman-Josef Hermans. Zundert 50 jaar priester: 10 juni: Stanislaus Woltering. 25 jaar priester: 6 juni: Robertus Greeve; Leonardus Baaten. 50 jaar geprofest: 8 dec-: Stephanus Luijtelaar. 25 jaar priester; 22 maart: Servatius van Kempen. 60 jaar kloosterling: 5 mei: Clemens Strijbosch; Aloysius Smets. 40 jaar kloosterling: 26 juni: Dom Hieronymus Beiering, abt. Diepenveen 50 jaar priester: 15 aug.: Abericus v. d Konijnenburg. 25 jaar priester: 19 april: Hilarius Feijen; 6 juni: Aloysius van Buchem. 60 jaar kloosterling: 14 april: Willi- bordus Roemen; 27 juli: Franciscus Rondholz. Dominicanen 50 jaar priester: 15 aug.: H. J. (Silves ter) Hagemans, Curagao; F. J- (Calix- tus) Preller, rector der zusters van King Williams Town, missiehuis Venlo. 40 jaar priester: 15 aug.: J. F. H. (Wal- fridus) Ludwig, missie van Zuid-Afrika; A- L. M. (Eusebius) Oorsprong, rector zusters Dominicanessen te Goor; A. T. R. (Bernulfus) Schipper, Curagao. 25 jaar priester: 25 juli: H. W. M- (Ra- faël) Bartelr, magister der fraters stu denten, Albertinum, Nijmegen; K. A. M. (Josephus) Berlage, werkzaam in Cura gao; C. (Leo) van Dijk, werkzaam op Curagao; A- H. J. (Ambrosius) v. Groe- newoud, godsdienstleraar Albertinum Nijmegen; J. R. B. W. M. (Paulus) Gro ve, Curagao; K. N- (Remigius) Mendel, missie van Zuid-Afrika; J. M. (Ceslaus) Visker, vicarius prov. Puerto Rico: J. H. (Damianus) van der Zand, pastoor Rotterdam; J. J. N. (Dalmatius) van Zeijl, pastoor Tiel. 60 jaar geprofest: 23 Sept.: J. J. (Sta nislaus) van den Broek. Dominicanen klooster Huissen; W. I. M. (Mamertus) Schuurman, rector Bethaniëklooster, Venlo. 50 jaar geprofest: 23 sept.: H. J M. 'Theodorus) Exler, pastoor St. Eustatius (Ned. Ant.); J. J. P. (Mathias) Frehe, kapelaan Alkmaar; A. D. J. (Tobias) Jansen, Aruba; M- (Lucas) Jansen, as sistent Amsterdam; A. H. (Casimirus) Terburg, leraar St. Dominicus College, Neerbosch. 40 jaar geprofest: 23 sept.: P. J. (Mar tinus) Meesters, Bonaire; H- W. A. M. (Marianus) Nieuwenhuizen, Puerto-Ri co; L. A. (Pius) Paanakker, Dominica nenklooster Rijckholt (L)P. J. (Ber- narus) Trooster, kapelaan Rotterdam; A. C. (Angelus) Vismans, Dominicanen klooster Albertinum Nijmegen. 25 jaar geprofest: 18 septA. G. (Cas par) Brouwer, kapelaan Huissen (Gld); F. (Augustinus) Dunnewijk, Puerto-Ri co; M. A. (Sebastia-nus) van Groenestijn, kapelaan St. Walburgkerkpad Tiel; W. J. (Willibrordus) Heijnsbroek, kapnlaan Rotterdam; H. J- A. (Bernardus) Jan- sen, Curagao; A. W. G. (Alphonsus) Merk, Dominicanenklooster Venlo; J. G. F. (Bonaventura) van Pampus, prefect St- Dominicus College, Neerbosch; J. A. (Adnanus) Vijverberg, Puerto-Rico. Missionarissen H. Familie 40 jaar priester: 17 dec.: Th, Romijn, Oudenbosch. 25 jaar priester; 25 juli: J. van Beek, Java; J. v- Bergenhenegouwen, Chili; L. Bussemakers, Borneo; G. Ehlert, Helmond; Th. Fritschy, Gilze-Rijen; S. de Jong, Chili; J. Komen, Java; H. v- d. Salm, Borneo; A. Schepers, Kaatsheuvel; P. Stienen, Java; J. Wieggers, Kaats heuvel. 50 jaar geprofest: 23 april: br. Anto nius, Kaatsheuvel. 40 jaar geprofest: 4 okt.: H. Beernink, Amsterdam; F. Nieuwenhof, Amsterdam; G. Zegers, Baarlo. 25 jaar geprofest: 8 sept.: Mgr. W De marteau, apost. vie. van Bandjermasin; H. v. d. Boogaard, Chili; A. v- Deude- kom, Borneo; A. Kempis, Chili; B. Ko- besen, Chili; J. Lengers, Oudenbosch; N. Lengers, Java; A. Ligthart, Chili; V. Stuivenwold, Kaatsheuvel; H. Wolkorte. Chili; A. Wijtvliet, Amsterdam; 19 maart: br. Koenraad. Goirle-Nieuwkerk. Paters v. d. H. Geest 40 jaar priester: 28 aug.: A. Loogman, Duquesne university Pittsburgh USA; M. Witte, missionaris Mashi-Tang.Ty. 25 jaar priester: 19 juli: A. Blommaert, prov. overste Rhenen: J. B. van Croo- nenburg, Den Haag; H. Guffens, Moro- goro TsnS- Ty.; G. Pubben, Berg en Dal; A. Reijnders Sa- da Bandeira, Angola; P. Rijkers, Morogoro Tang.Ty: B. Sche len, Morogoro Tang. Ty; P. Simons, overste Baarle Nassau; M. Thijssen, Sa da Bandeira, Angola; A. Verhoeven, pastoor Martinique; C. van Zijl. Malan- je, Angola; 145 nov.; J. Pijnenburg, Angola. 50-jarig priesterfeest: 19 maart: br. Mous van Leeuwen, missie van Kindes, Katanga. 25-jarig kloosterfeest: 25 mrt: brs. An gelus van Moorsel, Brazzaville: Anto nius van Es, Weert; Lambertus Buyn- ster, Doumé, Cameroun; 22 juni: brs Anselmus Jansen, Kankan, Guinée; Mo- destus van Dijk, Doumé, Cameroun; Wil- fridus Kuster Morogoro, Tang.Ty. Missionarissen van het Goddelijk Woord 25 jaar priester: 30 aug-: Andr. Jans- sens, missiecollege S. Jozef, Overijse (B); Henr. de Beer, Ende, Flores, In donesië; Jac. Geeraeds. Ruteng, Flores, Indonesië: Jac. Schneiders, Larantuka, Flores, Indonesië: Corn, van Steen, La rantuka, Flores, Indonesië: Petr. de Zwart, Maumere, Flores, Indonesië; Theod. Lavrijsen, deken-rector Kefeme- nanu, Timor, Indonesië; 25 okt.: Jos. Stobb. rector missiehuis St. Michaël, Steyl-Tegelen; Henr. van Wissing, Bay Street. N. Geelong, Australia. fiO-jarig kloosterfeest: 30 juni: br. Theodardus Meuleman, missiehuis Steyl- Tegelen. 25-jarig kloosterfeest: 8 sept.: br. Ed ward Hullen Collegio del Verbo Divino, Rome; 7 nov.: brs. Carolus Verheyen, missiehuis Teteringen: Christoforus van Heeswijk, missiehuis Deurne; Gregorius Gelinck, missiehuis St. Jan, Soesterberg; Nicodemus Veeken, missiehuis Teterin gen; Wulfram de Groot, missiehuis St. Jan, Soesterberg Missionarissen H. Hart 60 jaar priester: 11 aug-: Hub. van 't Westeinde, Brazilië. 50 jaar priester: 13 aug.: mgr. J. Vrak king, Philippijnen; M. Molenaar, Over- hoven-Sittard; P. Drabbe, Nieuw-Gui- nea; C. Vullings, Canada. 25 jaar priester: 10 aug.: mgr. Ch. v. d. Ouwelant, Philippijnen; Fr. Brüning, Hilversum: 26 juli: Ant. Jansen, Philip pijnen; G. Tangelder, Philippijnen; P. Akerboom, Manado; Abr. v. d. Linde, Driehuis; Alex Smulders, Philippijnen; Jos. Wiertz, Philippijnen; Drs. Alb- Janssen, Driehuis; Ant. Vriens, Tilburg; Dr. Jac. Nouwens, Rome; Ant. Belde- rok, Brazilië; Dr. Nic- Onstenk, Eind hoven: Adr. Bomhoff Arnhem; R. v. Glansbeek, Philippijnen; Mart. Geers. Brazilië; J. v. Maren, Brazilië; R- Het- tinga. Brazilië. 60 jaar geprofest: 19 maart: br. H. Mul ders, Stein; 26 mei; br, J. de Visser, Stein- 50 jaar geprofest: 4 okt.: J. Tubbing, Arnhem; J. van Maanen, Arnhem; J. Adriaanse, Stein; J. Klemann, Tilburg; 19 maart: br. Jos. Feij, Overhoven-Sit- tard; 10 sept-: br. Alph. Dura-y, Congo. 25 jaar geprofest: 21 Sept.: M. Joosten, Tilburg; W. Buys, Brazilië; W. v. Don gen, Nieuw-Guinea; Jos. Janssen, Berg en Dal; Th. Grol, Arnhem; J- Arts, Stein; J. Segers, Amboina; drs. J. v. d. Ham, Arnhem; Chr. de Jong, Manado; Ant- v d. Bremer, Philippijnen; Ant. v. Ba- vel, Manado; Fr. Xav. Geurts, Brazilië; 19 maart; br. G- v. Abswoude, Nieuw- Guinea; 8 sept.: br. J. Deen, Driehuis; G. P. van Hoof, Amboina; J. Braam, Amboina- Priesters H. Hart 40 jaar priester: 26 maart: G. Wilde- boer-Schut, Brazilië; J. Jak, Rotterdam; J. van de Laarschot. Rips; C. Went, Delft; Ang. Rijkers, Kongo; A. in 't Groen. Brazilië, 25 jaar priester: 29 juni: J. van Wezel, Delaware, Canada. 19 juli: G. Elling, Palembang, Sumatra; P. Koevoets, Rot terdam; drs. J. van Alphen, Bergen op Zoom; J. Roessen, Ampthill, Engeland; P. Denis, Heer. J. Bos, Breda; W. Boe ren, Tandjung Karang. Sumatra; F. Heus. Santiago. Chili: A. Weisenborn. Roggel- Heibloem: C. Evers, Roggel-Heibloem; C. Veringmeier, Princenhage; P. Tromo, Gisting, Sumatra; A. de Visser, Delft; D. van Lil. Brazilië; G. Wijfjes, Bra zilië; J. Ruth, Amsterdam: drs. B. Veld hoven, Nijmegen; L. Linssen, Amster dam; Dr. J. Ponsioen, Princenhage; L. Jamar, Tampere, Finland; S. Bastiaanse, Congo, B. Wolterink, Brazilië. 55-jarig kloosterfeest: 22 sept.: H. Heu vels, Asten. 50-jarig kloosterfeest: 28 mei: br. Ge rardus van der Peet, Congo, 16 juli: br. Laurentius Vink, Rotterdam. 23 sept.: H Finke, Amsterdam. 40-jarig kloosterfeest: 10 april: J. Ver. nooy, Helsinki, Finland. 8 sept.: B. Vije, congo, M. Vereijken, Rips; dr. J. Bijt- velzen, Nijmegen; C. van der Peet, Am sterdam; P. Bartels, Montevideo-Uruguy; br. Antonius van der Steen, Rotterdam. 8 dec. G. Steggink, Ledecker. 25-jarig kloosterfeest: 6 jan.: Jos. Janssen, Helmond; Hop, Kameroen. 19 maart: de brs. Serenus van den Bers- selaar, Heer Anscharius Moerkens, Amsterdam; Zephyrinus Henderikz, Asten; Urbanus van Dam, Hyvaskyia, Finland; Vianney Rommers, Montevi deo, Uruguay. 8 sept. J. Muller, Hel mond; F. ten Bosch, Congo; J. de Jonge, London, Canada; L. Speckens Someren; H. Spaan, Brazilië; W. de Witte, Delaware, Canada; W. van Schaijk Nijmegen; J. Straat, Lanaken, België; J. van Eijk jr., Congo; J. de Vreede, Amsterdam; C. Dekker, Hel mond; drs. F. Verberne, Den Haag; drs. F. Mes, Princenhage; C. Bentvel- sen, Pointe-au-Chêne, Canada; drs. L. Hooft van Huijsduijen, Den Haag; br. Cyprianus Scholte, Den Haag. 8 dec. A. Bisschops, Nijmegen; P. Duin, Am sterdam. Paters H.H. Harten 50 jaar priester: 30 juli: J. R. (Philip pus) Blom, Hawaii en G. Th. (Tharci- sius) Venderbosch, Klimmen. Mgr. A. A. M. Sanders viert 6 juni zijn zilveren priesterfeest. colt j,aNrt tester; 26 jan.: W. A. van ?o £;h- T0rt?e Goede Herder te Almelo; 1L ntiP T- F- Backer, prof. groot- a Th Benschn«nburg"' Driebergen; A. r t t??. ,Pastoor te Liederholt- huis; G. Braakhujs, rec^or Kweek school B Doodkorte, pastoor te Dijk; J- Th. M. Elfrink_ leraar Semi narie Apeldoorn, dr. h. M. M Fort mann, prof. r'"K' ""^"iteit Nijmegen; L. L. Lampe, pastoor te Eist; A. J. J. M. Loman, pastoor te Lobith; b. h. Meijer Pastoor te Latterop; AG qc ]yjey, pas toor te Hengelo (H; Michael); P P G. Pierik, pastoor te Utrecht (H. Salvator) n' Ruijters, pastoor te Steen wijk; f' T- J- Sandkuijl, pastoor te Braamt; Tondeur, pastoor te Beesd; A. M. Veldhuizen, pastoor te Putten; G. p. w%ieeg' Pastoor te Haalderen; G. J. A. Willemsen. kapelaan te Groenlo. jH0rif?riester: 6 juni: rector J. Breed- flfnn? Th £t.-Annagesticht: bouw- S*JhrG' Drost, A'dam-Buitenvel- dert, kap. G. J. Hoogervorst, H. Vin- centius, A dam; pastoor P j Kraakman, Muiden; bouw-pastoor w j' F de Lan ge, "olendam; pastoor j. G' Louter O. L. Vr. Pnj®vljij?>ntst" Hilversum; Con rector J. de Nijs, St.-EiISabeth-Zieken- huis. Alkmaar; rector H. j. A Rooseni Aerdenhout; bouw-pastoor J. A M Schmidt, Heiloo; pastoor C. stet, Maria Midd. aller genaden, Andijk; bouwpas toor N. Tromp, Alkmaar; prof. M. J. Wenners, Philosophicum Warmond; 19 juli: pastoor S. Miedema, Verrijzenis v O. H. J. Chr., Hilversum; 19 dec,: pastoor H. J. Heesterbeek. H. Lucas. Adam. 25 jaar priester: 6 juni: C. J. J. v. Acht, emigrèntenaalm. te Edmonton, Alta (Canada); M. P. A. v. Asten, kape laan H. Antonius v. Padua (Fellenoord) te Eindhoven; A. A. J. Bertens, deken en pastoor H. Nicolaas te Valkenswaard: drs. J. J. P. v. Boxtel, hoogleraar r.-k. universiteit te Nijmegen; K. M. I. Brans, pastoor te Wintelre; J. J. Donkers, pas toor te Wanroij; C. M. J. v. d. Eerden, kapelaan H. Antonius (Hoefstraat), Til burg; W. L. M. v. Helden, pastoor H. Hart te Helmond; P. J. A. v. Luijck, pastoor te Hooge-Mierde; G. A. M. v. Mil, pastoor te Neerloon en Overlangel; R. J. H. J. v. Oers, kapelaan H. Lam bertus te Helmond; mgr. M. A. P. J. *>,a De promotor van de Oostpriesterhulp, pater Werenfried van Straaten O.Praem., viert 26 februari zijn zilveren professie- feest. Oomens, vicaris-generaal van de bis schop te 's-Hertogenbosch; C. A. A. v. Roestel, pastoor te Asten-Heusden; C. J. A. v. Roestel, kapelaan H. Nicolaas te Valkenswaard; G. W. J. Roothans, rec tor Mariaoord te Vught; C. J. H. de Rooij, Tilburg; M. C. J. Schoenmakers^ kapelaan H. Lambertus te Eindhoven; A- H. Sigmans, conrector Moederhuis Fraters te Tilburg; H. J. J. Simkens, pastoor H. Jozef te Kaatsheuvel: S. J. Sleegers, pastoor te Batenburg; F. M. J. Tilman, pastoor H. Liduina te Tilburg; V. M. J. Tilman, pastoor te Boxtel- Lennisheuvel; P. A. v. d. Velden, pas toor Onbevlekt Hart /an Maria te Til burg; A. J. L. Verhoeven, pastoor H. Stephanus te Nijmegen; J. Vogels, kape laan te Drunen; F. P. M. Werner, mode rator-godsdienstleraar St.-Jans-Lyceum te 's-Hertogenbosch; H. H. F. v. d. Borg O.E.S.A., kapelaan H. Thomas a Villa nova te Nijmegen; J. H. A. Smal O.C.S.O., conrector Canisius-ziekenhuis te Nijmegen; 29 juni: F. A. J. Dusée C.M., bouwpastoor te Eindhoven-Prinse- jagt; 25 juli: G. J. Ehlert M.S.F., pastoor Goddelijke Voorzienigheid te Helmond; 4 aug.: L. G. Brandenburg O.Praem., bouwpastoor te 's-Hertogenbosch-AA- wijk; J. B. H. Oderkerk O.Praem., kape laan te Vlijmen; 18 aug.: L. A. J. M. Vollaers O.S.Cr., kapelaan te St.-Odilia- peel; 23 sept.: J. Hulsbergen C.ss.R kapelaan O. L. Vrouw v. Altijddurende Bijstand te 's-Hertogenbosch; 4 okt.: P. A. Wientjes S.S.S., rector rectorale Hulpkerk H. Jozef te Stevensbeek: 19 dec.: H. J. W. v. Duren, pastoor te Ravenstein. 25 jaar priester: 6 juni: A. P. M. de Beer, kapelaan van H. Joannes de Doper te Oosterhout; J. V. van Boxel, kapelaan en bouwpastoor te Rijen; P. A. J. Bruijns, kapelaan van H. Hart van Jezus te Roo sendaal; H. van Deursen, kapelaan van H. Lambertus te Etten; F. F. J. M. Die- rick, kapelaan te Rijen; J. B. M. van Gastel, kapelaan te Hoogerheide; A. N. J. M. van Goethem. kapelaan te Zeven bergen; A. A. M. Kerremans, rector St. Philomenagesticht te Hoogerheide; J. J. C. van Kuijk, kapelaan van H. Lauren tius te Dongen; drs. A. J. M. Melsen, leraar Seminarie Ypelaar te Nieuw- Ginneken; F. C. A. Nooyens, kapelaan te Prinsenbeek; W. G. J. Oomen, pas toor te St. Willebrord; A. B. M. Voeten, pastoor te Willemstad. 25 jaar priester: 28 maart: H. Th. E. Beel, deken te Brunssum; E. L. O. J. A. van de Bergh, leraar bisschoppelijk col lege te Weert; G. J. G. Coenen, kape laan te Schinveld; J. A. J. Custers, pas toor te Hoensbroek - Mariagewanden; V Debets, pastoor te Herkenbosch; H. P. A. J. Gerrits, aalmoezenier voor maatsch. werk te Sittard; A. J. H. Geurts, pastoor te Ottersum; A. J. J. Geurts, pastoor te Tienray; P. A. J. Geurts, pastoor te Leveroy; G. H. van Hélden, pastoor te Geleen, H. H. Marcellinus en Petrus; H. M. J. Henderikx, pastoor te Hoens broek, H. Jozef; Chr. H. E. Hoenen, pastoor te Nieuwstadt; J. H. M. Jacobs, kapelaan te St. Pietersrade; H. A. C. Janssen, pastoor te Blerick, H. Lamber tus; M. J. A. J. Keulen, assistent te Caberg; J. M. Kuepers, pastoor te Ble rick, H. Hubertus; J. Chr. J. Nabben, leraar bisschoppelijk college te Weert; N. H. J. Naus, pastoor te Kronenberg; H. H. Opveld, pastoor te Weert, H. Oda; M. H. Partouns, pastoor te Schaesberg, H. Familie; P. J. H. Peters, pastoor te Vaals, H. Joseph; J. A. H. Pisters, pas toor te Beegden; W. J. H. Schulpen, pastoor te Munstergeleen; drs. J. F. J. E. Senden, leraar te Rolduc; Th. H. J. Thijssen, pastoor te Mook; J. H. Tin- demans, pastoor te Grashoek; J. J. H. Voncken, directeur Kerkmuziekschool te Utrecht; A. J. G. H. Wolfs, pastoor te Guttecoven. 25 jaar priester: 6 juni: H. J. J. Link OESA, pastoor te Witmarsum (Fr.); 19 juli: F. A. Gilsing, pastoor te Assen; R. H. F. Hegge, pastoor te Musselkanaal; A. J. van der Nap, pastoor te Stadska naal; M. Rondema, pastoor te Balk (Fr.); G. B. Sanders, pastoor te Nagele-Espel- Tollebeek (N.O.P.). 25 jaar priester: 6 juni: Jac. J. Betjes, pastoor par. de Verrijzenis van de Heer, Rotterdam; A. F. J. L. v. d. Boog, deken-pastoor par. St. Liduina, Schie dam; F. A. van der Burg, pastoor par. H. Felicitas, Spijkenisse; A. W. A. Danckaarts, kap. Par. St. Agnes, Den Haag; B. A. Emmelkamp, kapelaan par. H.H. Martelaren van Gorcum, Den Haag; F. Grent, Den Haag; H. H. Groe- neveld, kapelaan par. St. Mariha, Den Haag; J. J. Hetem, kap. parochie C. L. Vrouw van Altijdd. Bijstand, Rotter dam; G. Jongkind, kapelaan par. St. Hildegardis, Rotterdam-N.; H. J. Kooy- man, Rijswijk; P. J. M. Matthijsen, Den Haag; W. J. J. M. van Niekerk, kap. parochie St. Liduina, Schiedam; G. v. d. Poel, sem. Hageveld, Heemstede; A. A. A. Rikkers, pastoor par. St. Antonius van Padua, Hellevoetsluis; Th. J. M. Ruiter, kapelaan par. St. Antonius Abt, Rotterdam; mgr. A. A. M. Sanders, Nij megen; S. M. M. Steur, kapelaan par. St. Bonifacius, Rijswijk; W. G. Vet. rec tor Schiedam; A. A. M. Wentholt, kap. par. O.L. Vrouw Hemelvaart en St. Joseph, Leiden; C. P. de Wit, pastoor par. H. Hart van Jezus, Den Haag; M. J. M. Wuyster. pastoor par. Bijkerk St. Martinus te Kethel Schiedam (Groen- oord); P. A. van den Bosch, kapelaan par. H. Elisabeth, Rotterdam. i V Pater Cassianus Hentzen, o.f.m., die 7 september zijn zestigjarig kloosterfeest viert. 40 jaar priester: 28 aug.: pater G. D. (Urbanus) van Leerdam, Peru. 25 jaar priester: 25 juli: A. Th. (Vin centius) van den Berg, Bavel; J. J. (Deodatus) Koopmans, Brazilië; B. W. J. (Evaristus) Poelman, Brazilië; J. Th. (Hilarius) Tromp, Valkenburg L.; J. A. (Edmund) Corijn, Indonesië; G. M. (Eusebius) van den Aardweg, Bra zilië; G. M. (Canisius) Raedts, Brazilië. 26 juli: A. (Rombout) Koks, Aarschot. 50 jaar geprofest: 8 sept.: H. (Wil- fried) Martens, Chili; Th. W. Th. (Ger- manus) van de Pavert, Bavel; A. (Ro- muald) van Kalveen, Nuland; J. M. C. (Felix) Marchand, Chili; J. G. (Ae gidius) van den Boogaart, Brazilië. 40 jaar geprofest: 2 jan.: P. (Alphon sus Maria) Ruiter, Bavel. 25 sept.: ir. W. A. (Evarardus) Molengraaff, Bavel; B. W. J. (Augustinus) van Vel- sen, Brazilië; P. M. (Augustinus) Zaat, Bavel; br. D. (Stephanus) van der Koppel, Nuland. 28 dec.: br. A. (Anto nius) Janssen, Duitsland. 25 jaar geprofest: 22 maart: br. C. F. (Laurentius) Adams, Leuven. 9 juli: br. F. M. (Koenraad) van der Horst, Nu land. 15 aug.: N. (Servatius) Heijen- rath, Simpelveld. 15 sept.: J. P, (Bernulf) van Gils, Hawaii, 24 sept. G. P. (Theophcor) Werkhoven, Bra zilië; B. A. (Wiro) Heesters, Sint Oedenrode; K. A. (Arthur) Lippers, Azoren; C. J. (Melchior) Schmiermann, Brazilië; A. C. (Valentinus) de Koning, Indonesië; J. G. (Raphael) Rottier, Goes. Jezuïeten 40 jaar priester: 28 aug.: Hubertus Braun. 25 jaar priester: 15 aug.: Albertus Bal- tussen; Martinus van den Bereken, vice- pro v. Indon.; Lndovicus Huf; Crispinus Martawevdaja, vice-prov. Indon.; Jo sephus Morel; Gerbrandus Schoonhof!, vice-prov. Indon.; Marcellus Smits van Waesberghe; Everrardus Wiegers, vice- prov. Indon. 60 jaar Jezuïet; 15 aoril: br. Matthaeu„ Wijnandts; 26 sept.: Antonius de Loor; Hermanus Muller; broeder Jacobus Kem per. 50 jaar Jezuïet: 20 .iuni: br. Joseohus Schaghen; 26 sept. Petrus Bos; Wilhel mus Heymeijer; Theodorus Paimans. 40 jaar Jezuïet: 28 iuni: Bernardus Soemarna, vice prov. Indon.; 7 sept.: Cor nelius Kerremans; Felix Malmberg, Joan nes Noyons, vice-prov. Indon.; Gerar dus Vriens, vice-prov. Indon.; 28 sept.: Urbanus Notebaert; 26 sept.; br. Joannes Adema; 24 dec. Gijsbertus van Kempen. 25 jaar Jezuïet: 31 okt.: br. Joannes Hollander; 1 nov.: Joannes Jonkers; 7 sept.: Antonius Bleker; Wilhelmus Drion; Renatus Fokke; Henricus de Haan; Joan nes Jongerius; Franciscus Knooren, vi ce prov. Indon.; Joannes Mulder, vice prov. Indon.: Petrus Pinxter; Joannes Reuser: Jacobus de Rooij; Nicolaus Schil der; Gulielmus Steenbeke; Henricus Suasso de Lima de Prado, vice-prov. In. 65 jaar priester: 15 aug.: Ph. J. J. Inden, em.pastoor van Loil, Schaik bij Grave. 50 jaar priester: 15 aug.: W. H. G. van Albach. em.-pastoor (H. Ludgerus), Utrecht; C. M. H. Bless, em.-rector „De Lattmer", Bussloo, St. Albertus-Stich- ting, Didam; J. F. Bolsman, pastoor te Kamerik; H. C. Bruggeman, em.-pas toor, Oldenzaal; E. W C. Frank, deken en pastoor, Zevenaar; H. F. M. Mor- selt, pastoor te Lemelerveld; X. F. H. Reyers, em.-pastoor, Amersfoort; H. A. J. Smals, pastoor te Wehl 40 jaar priester: 15 aug.: C. B. W. van Boxtel, pastoor te De Lutte; F. C. Cosijnse, pastoor te Wijhe; M. J. van Dam, pastoor-deken te Groenlo; N. J. W. van Dieden, rector te Vinkeveen; B. Dooper, pastoor te Vreeswijk; J. L. Gerritsen, pastoor-deken te Deventer; Dr. R. F. Hegge, pastoor te Bun- nik; A. F. A. Janssen, pastoor te Didam; H. B. Lauwaert, pastoor te 't Goy; Dr. W. Mulder, pastoor-deken te Bemmel; N. W. van Oostrum, pastoor te Utrecht (H. Gertrudis); A. M. van Soest, pastoor te Ruurlo. Bisdom Haarlem 65 jaar priester: 15 aug.: em.-pastoor L. H. J. Beijsens, St. Liduinagesticht, Hillegersberg. 60 jaar priester: 15 aug.: em.-pastoor A. J. M. v. Meeuwen, Nieuw Mariën- burg, Soestdijk; em.-pastoor mgr. Th. M. Beukers, Ridderlaan 1, Wassenaar. 50 jaar priester: 15 aug.: em.-pastoor W. J. v. d. Berg, „Delftweide", Haar lem; em.-pastoor A. G. H. v. d. Oord, St. Petrusgesticht, Berkel; em.-pastoor A. F. J. Goossens, Laren. 40 jaar priester: 21 mei: pastoor J. P. Doeswijk, Cap. Federal, Argentinië; pastoor J. Duyvis, (H. Willibrordus binnen de Veste), Amsterdam; rector J. J. A. Starrenburg, „De Voorzienigheid", Amsterdam; pastoor N. M. A. Velzeboer, (O. L. Vr. v Alt. Bijstand), Amsterdam; archivaris P. M. Ver- hoofstad, Jansstr. 77. Haarlem; pastoor F. C. Vollebregt, (O. L. Vr. van Goede Raad) Beverwijk; Pastoor J. A. Nieuwenhuijs, (H. Clemens Hofbauer) Hilversum. 60 jaar priester: 1 juni: J. M. J. Koenen, em.-pastoor Aarle-Rixtel, Lies hout. 50 jaar priester: 26 maart: A. G. v. d. Berg OFM, kapelaan H. Paschalis Baylon te Wychen; 10 juni: H. G. Beckx, pastoor te Nieuwkuijk; R. J. Dekkers, pastoor te Boven-Leeuwen; J. H. M. Knegtel, rector bejaarden tehuis St. Jozefzorg te Tilburg; P. J. O. Manders, em.-deken en -pastoor, (H. Nicolaas, Valkenswaard), Someren; A. M. J. Rubens, em.-pastoor Lierop Meerveldhoven; A. de Vries, pastoor, (O. L. Vr. v. Altijdd. Bijst.) te Eind hoven; drs. J. A. de Jong, oud-leraar St. Odulphus-lyceum Tilburg, Raams- donkveer; 15 aug.: G. Chr. Versteeg O. Praem.. oastoor te Elshoui. 40 jaar priester: 6 maart: W. N. M. Pompen OFM, pastoor te Rossum en Hurwenen; 21 mei: E. P. Beekmans, pastoor te Vessem; W. P. M. Böckling, pastoor te Afferden; A. Driessen, pastoor te Casteren; G. P. Gudde, pastoor (Christus Koning) te Nijmegen; J. M. M. v. Kemenade, pastoor (St. Petrus' Banden) te Oisterwijk; C. W. A. M. Schoenmakers, pastoor te Lieshout; G. A. Vermeer, pastoor te Leuth; P. W. J M Vossen, pastoor te Vortum en Mullem. 25 jaar pastoor: 24 jan.: G. J. Suetens, H. Petrus te Eindhoven; 17 april: J. A. v. Berkel, Sambeek; 12 juni: M. v. d. Ven, H. Lambertus te Meer veldhoven; 30 september: Th. H. G. v. Amstel, H. Martinus te Eindhoven 20 nov.: G. M. J. Gründemann O. Praem., Hedikhuizen. 50 jaar priester: 10 juni: J. P. Antonissen, kanunnik van het kathedraal kapittel en rector van Mariaoord te Dongen; F. P. van Eekelen, pastoor en deken te Rijen; P. A. J. Konings, pastoor te Klundert; C. P. J. van Oers, pastoor te Wagenberg; A. H. M. van Sasse van Ysselt, pastoor-deken van H. Joannes de Doper te Oosterhout; P. A. Stallaert, Bieduinenhof te Putte. 40 jaar priester: 25 mei: J. P. Claessens, pastoor te Heikant; P. A. J. van Etten, S. Felix-gesticht te Udenhout; P. C. A. M. Fick, rector cantus te Oosterhout; A. G. A. Jansen, pastoor te Riel; W. G. A. Loos, rector Huize S. Lucia te Princenhage-Breda; L. M. W. J. M. Merkelbach van Enkhuizen, Breda; C. J. van der Riet, pastoor te Dorst; J. L. C. Witkamp, pastoor te Heinkenszand. 60 jaar priester: 23 maart; J. M. Kerckhoffs, em.-pastoor van Hulsberg, te Heerlen. 50 jaar priester: 1 april: Th. E. Absil, em.-rector St. Jozefklooster van Steyl; J. H. F. M. Custers. deken te Schinnen; P. F. J. H. Goossens, em.-pas toor van Neer te Scharn; F. J. M. Hoen, em.-pastoor van Swalmen; L. J. Janssen, pastoor te Mechelen; W. Moonen, em.-pastoor van Brunssum, H. Gregorius de Grote te Wessem; M. A. J van de Venne, pastoor te Nieuwen- hagerheide. 40 jaar priester: 12 maart: V. J Asselberghs, em.-pastoor van Sieben- gewald, Venray; P. H. J. Bollen, rector te Amby, Huize Severen; M. H. Boonen, pastoor te Weert, H. Joseph; J. J. H. Crasborn, pastoor te Stramp- roy; L. J. H. M. Debije, deken te Horst; F W. Gielen, em.-pastoor van Itteren te Scharn; L. H. Hoefnagels, pastoor te Grubbenvorst; V. H. Kel- lenaers, pastoor te Heerlen, H. Anna; H. L. Lebens, pastoor te Puth: W. A. R. Linssen, em.-pastoor van Sevenum te Maastricht; G. A. H. W. Lucht- mann, pastoor te Heksenberg; H. L. Merckelbagh, em.-pastoor van Heer te Meerssen; N. J. Mertens, em.-pastoor van Nieuwstadt te Nederweert; J. G. Röselaers, rector te Heerlen, Moederhuis Kleine Zusters van de H. Jozef. 50 jaar priester: 15 aug.: F. G. Wartna, geb. te Bolsward, em.-pastoor te Bakhuizen (Fr.). 40 jaar priester: 15 aug.: W. de Jong, pastoor te Sloten (Fr.); 11 sept.: G. N. Gengler S.V.D., assistent te Harlingen. 55 jaar priester: 15 aug.: J. C. Vijverberg, em.-rector, Naaldwijk. 50 jaar priester: 15 aug.: H. van Kan, Heiloo; J. J. C. M. Looijaard, pastoor par. St. Willibrord, Oegstgeest. 40 jaar priester: 21 mei: J Th van Bemmelen, pastoor par. St. Laurentius, Voorschoten; P J. A. Juffermans, deken-pastoor, St. Jans Onthoofding, Zoe- terwoude; N Moolenaar, pastoor par. St. Paulus, Den Haag: A. J. van den Oudenhoven, pastoor par. St. Martinus, Voorburg; G. F. Schneiders, pas toor par. St. Agatha, Lisse; T. J. J van Seggelen, pastoor par. St. Petrus en Paulus, Reeuwijk; T. A. L. Sprenger, pastoor Par. St. Antonius Abt, Rotterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1960 | | pagina 7