Onfortuinlijke nederlaag als „generale'' ORANJES AANVAL NIET GENOEG „NEDERLANDS" TEGEN MEXICO Terugkeer van Wilkes niet zonder gevolgen A genoteerd Zo'n heerlijke reep cadeau ■WATTA 1 voor 10 Kwatta-soldaatjes ANTONIN MOTAbevoorrechte „PERSONEELSLID MET EEN ZAKF VAN LES V DE OL T KNVB" EQUILA Wilkes' record doelman Interland: Minutieus Honderdste nederlaag )net RQTERDON In sterke pak Zó hard gaat een voetbal W/JUML KVPF RIFFIF 1 12 DONDERDAG 20 APRIL 1961 PAGINA (Van onze sportredacteur) MSTERDAM, 20 april Gaat het aloude en alom be kende vaderlandse gezegde over de slechte generale, die ge> Volgd zal worden door de voor treffelijke uitvoering ook op voor Nederlands nationale voetbal team? Zo ja, dan zou het de voor keur verdienen om vandaag, na mijmerend over de in een met on geveer zestigduizend toeschou wers zo goed als gevuld Olympisch Stadion gespeelde interlandwed strijd tussen Nederland en Mexico, vooral de nadruk te leggen op de uitslag. De cijfers spreken name lijk in het voordeel van de Mexi- uiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii canen. Met 21 zijn zij Oranje's voetballers juist de baas gebleven. Maar, om misverstanden te voor komen, zo'n slechte generale was het nu ook weer niet. Goed, de cijfers zijn in het nadeel. De Mexi caanse voetballers toonden zich zelfs in bepaalde onderdelen van het spel de meerderen van de Nederlandse voetbalélite. Het Nederlands elftal heeft echter bepaald niet slecht gespeeld en zeker niet dusdanig teleurgesteld om nu, denkend aan de wedstrijd tegen Hongarije over tien dagen en tellend voor het wereld kampioenschap bij de pakken te moeten gaan neerzitten. Het is echter wel duidelijk geworden, dat de speeltrant, waarmee het Ne derlands elftal gisteravond het team van Mexico heeft willen verslaan, ook tegen Hongarije niet toereikend zal zijn voor het oogsten van het vurig verhoopte succes. Oranje's voetbalteam speelde aanvallend niet genoeg „Nederlands" en daardoor is het tegen de ploeg van Mexico ten onder gegaan. Wilkes' aanwezigheid Moulijns afwezigheid Springend in alle standen is de Mexicaanse doelman Mota de Nederlandse aanvallers de baas gebleven. Steeds kon hij, blik semsnel reagerend, de bal tij dens een Nederlandse aanval onderscheppen of wegstompen. Niet één keer miste hij in de periode van soms zware druk zijn greep op de bal. De repetities zijn achter de rug, de kaarten zijn geschud, nu gaat het menens worden. Onfortuinlijk Swart, ver doorgedrongen in de Mexicaanse defensie, kon slechts op onreglementaire wijze worden uitgeschakeld in de rush om de bal met doelman Mota. Tien meter voor het Mexicaanse doel mocht Nederland een indirecte vrije schop nemen. (Van onze speciale verslaggever) j MSTERDAM, 20 april /J Eigenlijk was alles gek aan -® hem. Een beschrijving van August Gonzales is derhalve een moeilijke opgave. Toch willen wij u die onder geen beding onthou den, want het reusachtige mans persoon dat met zevenmijlspas- sen door de catacomben van het Olympisch Stadion beende, was ongetwijfeld de meest wonderlijke Mexicaan in 's heren Bessems arena. Het begon al aan de top, bij zijn vettige hoedje dat scheef en totaal verfrommeld op het langgerekte, uitdrukkingsloze ge zicht hing. Vervolgens ging het weer snel in de breedte; een machtig bovenlichaam in de knel lende verpakking van een knal rood hemd met allerlei bonte spikkeltjes. De plooïloze khaki- broek kon voor enigszins normaal doorgaan, maar de hardbruine schoenen braken dit intermezzo wel zeer abrupt af door hun schrikbarende afmetingen. Voor zijn ronde buik deinden niet min der dan vier fotocamera's in allerlei vormen en een kanarie geel kartonnen driehoekje, waar tot onze grote verbazing „Perso neelslid van de K.N.V.B." op stond. TWINTIG VOOR ÉÉN TWINTIG T0UCHANT prettig vppbran. t laatste (Van een verslagge /er) min.Van der Hart wordt in de sprint geklopt door linksbinnen Gu- tierez. Schot wordt geblokkeerd door toegelopen Pieters Graafland. 80 min.: Schot van Schuurman stuit op Mexicaanse verdediging. Wilkes knalt terugspringende bal rakelings over de lat. 24 min.: Van der Kuil speelt zich na Pass van Wilkes met schijnbewe ging schitterend vrij en lanceert scherpe voorzet. Groot kan bal juist niet bereiken. 26 min.: Voorzet van linksbuiten Mer- cado wordt achtereenvolgens ge mist door Mexicaan Flores en Van der Hart en Kuys. Rechtsbuiten Del Aquila krijgt daardoor vrije schiet- kans: 0-1. 86 min.: Combinatie Muller-Van der Kuil-Groot eindigt met schot, pre- 4a cies in handen van doelman Mota. 8 min.: Ortiz komt linksbinnen Gu- tierez vervangen. min.: Belmonte neemt plaats van rechtsbuiten Del Aquila in. *2 min.: Wilkes mist na fraaie pass van Van der Kuil. *3 min.Van der Kuil tikt bal na flit sende voorzet van Swart precies in handen van doelman Mota. rust min.: Swart kogelt laag en hard met linkervoet in. Doelman Mota redt ten koste van corner. mm.: Doelman Mota belet Groot met sprong-op-schoen het scoren. min.: Obstructie tegen Swart. Neder land krijgt indirecte vrije schop op tien meter afstand van Mexicaanse K doel. 0 min.: Doelman Mota kan voorzet van Swart gedeeltelijk onderscheppen. Groot kan wegspringende bal juist biet bereiken. 0 min.: Wilkes schiet na solo recht op Mexicaanse keeper af. 12 min.: Van der Kuil kopt laag in de hoek na voorzet Swart. Doelman 10 Mota kan bal nóg juist bereiken. AB mm.: Swart schiet ineens op doel ha vrije trap van Van der Kuil. Mota duikelt" de bal corner. n)m.: Weer duik-op-schoen van Henk 2o Groot door doelman Mota. Ahn.: Wilkes geeft Schuurman met fraaie pass unieke scoringskans. "Pil Sepulveda „redt" door Schuur man ten val te brengen. Strafschop, door Wilkus benut: 1-1. mm.: Van der Kuil mist, midden 38 m^°r ilet doel, na pass van Wilkes, mm.: Klaassens laat zich bal ont futselen door rechtsbinnen Palmer, vlak voor strafschopgebied struikelt hoor Klassens achtervolgde Mexi- haan. Scheidsrechter Johansson •bmYeden) fluit voor overtreding. Middenvoor Flores schiet in tweede hstantie raak uit de vrije schop, 1-2. Nederlands tweede kennismaking met het Mexicaanse voetbal het eerste treffen was negen maanden geleden in het ongeveer 2000 meter hoog gelegen stadion van Mexico city heeft een aantrekkelijke, leven dige wedstrijd opgeleverd. Een ont- moeting, waarin de Mexicaanse voet- bailers toonden over een bijzonder snel spelende, technisch heel behoor lijk onderlegde en vooral voortreffelijk samenwerkende en sluitende ploeg te beschikken. Juist door hun snelheid ook m de verdediging en door de compactheid van het team heeft het Mexicaanse elftal kans gezien het de Nederlandse voorhoede zo moeilijk te maken, dat Oranje's schutters niet alleen de goede richting bij hun scho ten misten, maar er ook niét in slaagden een doelpunt, dat het gevolg was van vloeiend aanvalsspel, te maken. Nederlands enige treffer kwam tot stand doordat een terecht toegekende strafschop feilloos werd benut door Wilkes. Wilkes! Zijn rentree na ongeveer anderhalf jaar beheerste voor een goed deel de wedstrijd. Hy toonde zich opnieuw de uitzonderlijk begaafde voetballer. De man met het scherp ziende oog wat betreft de mogelijk heden om de verdediging van de tegenstander te overrompelen. De man ook van de „gouden" passes, die evenzovele inleidingen waren van ge vaarlek uitziende aanvallen. En toch, voornamelijk door Wilkes aanwezig heid, speelde de Nederlandse voor hoede veel minder effectief dan het kwintet dat vier weken geleden tegen België speelde. Het was te merken, dat Wilkes geruime tijd niet tot de kerngroep van kandidaten voor een oranje trui had behoord; dat hij nooit had samengespeeld met drie van zijn vier medespelers. De aanvalslinie „liep" niet, omdat het onderlinge begrip ontbrak. Dat, zo dachten wij, heeft geleid tot het kort gehouden aanvalsspel, waarin dikwijls elk ver rassend element ontbrak, dat onvol doende precies werd uitgevoerd, mede omdat het in een te hoog tempo moest worden uitgevoerd. Móest, omdat de snelheid, waarmee de Mexicaanse ver dedigers hun tegenstanders tegemoet traden zo groot was en omdat zij zo gemakkelijk hun defensie hergroepeer den. Kortom, de Nederlandse aanval- Advertentie) Uw winkelier uit: melk, puur, hazelnoot, pinda, mokka en Biskie (20 ct) Iers maakten te dikwijls te veel om wegen om tot het begeerde doel te komen; dat in grote tegenstelling tot de wedstrijd tegen België. Het Neder landse aanvalsspel was niet simpel genoeg, was er niet op gericht om met twee, drie tikken dwars door de verdediging van de tegenstander te snijden. Dat kwam o.a. door de aan wezigheid van Wilkes, want nu had de voorhoede plotseling drie „bou wers" en geen echte aanvalsspits. Dat moet, zo lijkt het ons, zelfs met dezelfde spelers, echter in de wed-, strijd tegen Hongarije te voorkomen zijn. Van grote betekenis voor het Nederlandse aanvalsspel was overi gens ook de afwezigheid van Moulijn en het feit, dat Van der Kuil en geen échte linksbuiten hem moest ver vangen. Van der Kuil had bijzonder veel moeite met de bezetting van de hem vreemde plaats, weerde zich weliswaar naar beste vermogen, was hij heeft nu eenmaal onmis kenbare voetbaltalenten soms ook bijzonder gevaarlijk, maar bleek toch een duidelijke verzwakking. Te vaak remde de vaart van het aan valsspel, ging het verrassende ele ment verloren, omdat hij geen snelle oplossing wist voor hem onbekende problemen. De keren, dat hfj in het centrum of zelfs op de rechter vleugel verscheen, was hij veel ge vaarlijker. Daar Moulijn, naar het zich laat aanzien, weer fit zal zijn als de wedstrijd tegen Hongarije voor de deur staat, behoeft het nu enigszins vleugellam zfjn op links van de Nederlandse voorhoede dus niet al te ernstig opgenomen te worden. Dat het Nederlandse aanvalsspel teleurstellend is geweest, ligt voor de hand. Er sprak een zekere onwennig heid uit, wat ook haar stempel drukte op de verrichtingen van Schuurman. Groot en Swart. Zij kwamen wel tot vele goedbedoelde pogingen, maar feitelijk nimmer tot opvallende pres taties. Teleurstellend was ook de on zuiverheid, waarmee geschoten werd. Natuurlijk, een enkele keer kon men ook spreken van pech, zoals bij het schot van Wilkes, dat twintig minuten na het begin juist over de lat zoefde of toen Henk Groot juist niet bij een voorzet kon komen van een snel en verrassend naar rechts uitgeweken Van der Kuil, of het schot van Groot, dat volgde op een snelle combinatie met Van der Kuil en eindigde in de handen van de bijzonder spectaculair spelende Mexicaanse doelman Mota, of het verraderlijke tikje tegen de bal van Van der Kuil na een scherpe voorzet van Swart, dat ook juist niet in staat bleek om doelman Mota te overrompelen. Mexicaanse doelpunt het gevolg van het mistasten van achtereenvolgens Van der Hart en Kuys, deze twee spelers toonden bovendien een soms angstig tekort aan snelheid, waardoor de rappe Mexicaanse aanvallers enkele kansen voor gevaarlijke doorbraken kregen. En dat laatste kon in de wed strijd tegen Hongarije toch wel eens zwaar gaan wegen. „Het Hongaarse binnentrio is gevaarlijker dan dat van Mexico", vertelde de Nederlandse coach Elek Schwartz na afloop, toen wij hem vroegen naar een vergelijking tusen het Hongaarse elftal, dat hij zondag j.l. in Boedapest in actie heeft gezien in de wedstrijd tegen Oost- Duitsland en het team van Mexico. „De Mexicanen zijn echter veel snel ler", voegde Schwartz eraan toe en dat geeft hem en het Nederlandse elftal ongetwijfeld de hoop op de kans op een goed resultaat in de eerste IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIItlllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIII AMSTERDAM, 20 april. Dé ne derlaag van het Nederlands voetbal elftal tegen de Mexicanen is niet „zo maar" een nederlaag. Het Oran jeteam verloor zijn honderdste wed strijd in een 'reeks, die in 1905 in Antwerpen tegen België begon. Van de 252 ontmoetingen die het Neder lands elftal sindsdien speelde, won de ploeg er 107, 45 ontmoetingen eindigden in een gelijk spel, 100 in een nederlaag. v wedstrijd, die het Oranjeteam moet spelen in de strijd om het wereld kampioenschap. (Advertentie) PHARMACEUTISCHE FABRIEK (rGTER) HILVERSUM Het Nederlands elftal verdiende overigens niet te verliezen. Het moest om te beginnen wat onfortuinlijk het tweede, beslissende Mexicaanse doel punt incasseren. Dat was zeven minu ten voor het einde, toen de Mexicanen een wat dubieuze vrije schop op de rand van het strafschopgebied kregen te nemen en die in tweede instantie benutten. Van der Hart kreeg de „kogel" uit de vrije schop zelf tegen het lichaam, werd erdoor geveld, de bal stuitte terug voor de voeten van middenvoor Flores, die door de ope ning van Oranje's „muur" raak schoot. Maar niet alleen de wat gelukkige treffer van de Mexicanen, maakte de nederlaag enigszins onverdiend. Het Nederlands elftal is namelijk ook het meest in de aanval geweest. Er waren vele perioden van een duidelijk Nederlands overwicht. Dan onderscheidde zich vooral Muller, rechtshalf nu Klaassens weer van de partij was, die speels en virtuoos de Mexicaanse aanvallen onderbrak en de Nederlandse voorhoede de weg naar het doel van de tegenstander wees. Klaassens speelde een minder opvallende rol, had het naderhand ook wel wat zwaarder, omdat Muller vooral in de tweede helft door de vrijwel permanente aanwezigheid van een vierde man in de Mexicaan se aanvalsspils wat meer moest blij ven „hangen". Defensief speelde het Nederlands elftal overigens ook niet helemaal vlekkeloos. Niet alleen was het eerste Het kostte ons enige moeite signor Gonzales staande te houden en hem in ons beste Engels te vragen of hij soms de nieuwste aanwinst van de voetbalbond was, of dat hij maar voor één avond meedeed om Elek Schwartz hij, de grote August Gonzales. En het was hem nog een raad sel, dat Fernandez Marcos van ra dio X.E.A.I., de euvele moed had kunnen opbrengen om hem in het hokje ernaast te beconcurreren en langde: namelijk winnen van Holland, dat heel wat beter speelde dan - des- tCJ Ü- lno Mexico City. En ze wonnen verdiend. Onze achterhoede was onge- naakbaar en die penalty, o madre mia, hoe kon de scheidsrechter zo iets stoms aanwijzingen te geven over het Mexi caanse voetbalelftal. Hij keek ons lang en somber in de ogen, schudde mee warig met het smalle hoofd en het rom melige hoedje en haalde vervolgens een flinke zakfles uit de broekzak, waar duidelijk leesbaar Tequila op stond. Signor Gonzales zuchtte diep, goot vervolgens een flinke hoeveelheid van dit pittige vocht tussen zjjn parel witte tanden en begon toen met een bulderstem uit te leggen. Hij had in derdaad een boel verteld, maar daar had Elek Schwarz geen woord van ge hoord. Hij had in het radiohokje gezeten en van de eerste tot de laatste mi nuut het Mexicaanse thuisfront op de hoogte gehouden. Tenminste als dat Radio-660, Programas de Mexico, had opstaan. Helaas hij zuchtte weer enorm waren niet alle Mexi canen zo verstandig om naar hem te luisteren. Dat was dan dom van ze, heel erg dom. Zoals hij kon vertellen over Antonin Mota, de 20-jarige uit blinker in het Mexicaanse' doel, kon het niemand anders. En geen man bezat zoveel superlatieven om zijn bewondering te uiten over de kracht van de Mexicaanse achterhoede als ook zijn relaas van de wedstrijd te doen. Een caucho met een piep stemmetje, ai, ai, ai. Signor Gonza les haalde met een diepe minachting zqn schouders op en zijn machtige ge stalte verdween in de dichte stoom- dampen, die de kleedkamer van Me xico vulden. We volgden hem behoedzaam en bots ten op tegen een man, die Gonzales in lengte nog overtrof. Praat niet over kleine Mexicaantjes; signor Pedro Pons vertelde met begrijpelijke trots, dat hij maar liefst 2.02 m. telde. Behal ve dan dat de Mexicaanse signoritas dat bijzonder op prijs stelden, zaten er nog vele andere voordelen aan vast, zo verzekerde hij ons plechtig. En om dat begrijpelijk te maken, legde hij breedvoerig uit, dat hij nog wel niet de voorzitter van de voetbalbond was, maar wel de sterke man bleef, die het op deze Europese reis voor het zeggen had. „Ik zorg voor de spelers en be schouw ze als mijn kindertjes. Als ze goed gehoorzamen, verwen ik ze erg. Vanavond deden ze precies wat ik ver doen. Maar goed, de gerechtigheid had bijtijds ing'egrepen, Wij wonnen en dat nog wel in die kou. Ai, ai, ai, wat was dat een handicap. Holland is een mooi land, maar veel te koud". En hy snoof demonstratief in zijn grote witte zakdoek. Een bezorgde official stond hem gehoorzaam en gedwee zijn wol len das af: een blauwbonte, onmisken baar nieuw en pas gekocht in Volen- dam. Dat wilde signor Pons wel toege ven. We zijn in Volendam geweest, dat was erg leuk. Morgen gaan we naar de bollen, sprak hij enthousiast. „Veel bloemen, erg mooi. Die kleuren geven warmte en warmte hebben onze spe lers nodig. Ze zijn nu koud en koude Mexicanen zijn als doden..." Wij verlieten de zielsgelukkige Mexi canen, die voor de wedstrijd het pu bliek verrasten met hun houding: tij dens de volksliederen de linkerhand schuin voor de borst gehouden en, kort voor het beginsignaal van de Zweedse arbiter, met een opmerkelijk aantal kruistekentjes. We stapten, van de roeri- In zijn glorietijd hebben wij Coen Dillen, bij het nemen van een penal ty, de bal eens dwars door het net zien schieten. Wij waren er ook getuige van, dat hij de bij velen nog wel bekende keeper Dré Saris, van BW, eens finaal ondersteboven schoot. Iedereen kent wel van derge lijke legendarische schutters uit rijn eigen omgeving. Voor ons was Dillen destijds de onbetwiste koning der schutters. Niemand kon. ook maar bij benadering zo hard schieten als hij. Wanneer hij weer eens zo'n „knoert" van zijn voet liet vertrek ken vroegen wij ons vaak af, hoe hard de bal dan wel zou gaan. Ook de politie van Hamburg vond het een dezer dagen wel een leuk idee om dit eens na te gaan, en stel de aan de Hamburger SV, de club van Seeler, een ultra-modern ra darapparaat beschikbaar om de snel heid op te meten. Dit apparaat wordt normaal in het verkeer gebruikt om de overtreders van de maximum- snelheidsgrens op te sporen. Natuur lijk was ook Uwe Seeler bij de proe ven aanwezig, maar de populaire midvoor van de Hamburgse club bleek niet het hardste schot te be zitten. Die eer ging naar de rechts binnen Horst Dehn. die de bal voort joeg met een vaart van 85 kilometer per uur. AMSTERDAM, 20 april Het Neder landse elftal mag dan de voetbalwed strijd tegen Mexico verloren hebben, voor Faas Wilkes was er tenminste nog een persoonlijke triomf. Opnieuw stelde hij zijn schuttersrecord scherper. Met 35 doelpunten in interlandvoetbal staat Wilkes thans onbedreigd aan de top. De lijst van doelpuntenmakers van het Nederlands elftal luidt thans: Faas Wilkes 35, Abe Lenstra 33, Bakhuys 30, Kick Smit 25, Vente 18 en Francken 17 doelpunten. ge feestdrukte in de gedrukte, emtige sfeer van de vaderlandse kleedkamer. We stootten dapper door naar de man, die het dan maar zeggen moest: de bondscoach Elek Schwarrtz, voor deze keer nu eens niet geheel of gedeeltelijk ontkleed, maar dwars tegen alle ge woontes in in een fijn, scherp gesne den costuum gestoken. Zyn eerste commentaar was kort en krachtig. „Ik ben teleurgesteld" en dan verder; „De aanvul faalde. Te veel franje, niet eenvoudig genoeg en te traag. Pietje was op links geen Moulijn, alhoewel hij niet eens zo slecht speelde. En Wilkes viel het aan te zien, dat hij er een tijdje uit is geweest". Snel, in een stortvloed van woorden kwam dit eruit en toen de voorzitter van de KNVB, Toon Schroder, tussen ons en Schwartz in stapte, de bondscoach krachtig op beide schouders sloeg en behalve „kop op" opmerkte, dat ze elkaar verder niets te "zeggen hadden, heb ben ook wij er maar verder het zwij gen toe gedaan en zijn langzaam de kleedkamer uitgestapt. We hoorden Wilkes nog mopperen dat het niet meezat en Sjakie zeggen dat hij toch wel lekker gespeeld had.. en zijn vierde weds', "dbal in vijf in- ternatianale wedstrijden veroverd had „Ja, riepik tegen Schuurman toen dé fluit klonk en hij gaf een pass", glun derde Oranje's rechtsbuiten. Overigens wel een verschil met de wedstrijd tegen België. Nu viel er niets te lachen en te juichen in Oranjes kleedlokaal. De bloemen en de compli menten waren voor Mexico en de zoe nen voor de jonge Mota, die in de gang zjjn beide blozende wangen presenteer de aan de vrouwelijke schonen van het Mexicaanse gezelschap. Goed Mota had schitterend gekeept. Maar toch ...waren we wel een klein beetje afgun stig. toen we zo discreet mogelijk langs de Mexicaanse ster en zijn zoenende schonen stapten... - - (Advertentie) ,i Smakelijk licht en geurig -.igaartje - dend tpt het trekje. En dat voor slechts 6 ct.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1961 | | pagina 13