Henny de Ruyter triomfeert met formidabel spel Ceulemans grote verliezer van de eerst dag Portugees huzarenstuk Tevergeefse actie van Tal: remise c 3 mm Mgr. M. A. Jansen noemt werk grote zege voor de bevolking fïiil Wales maakt het Spanje lastig Lou Mulder weer onder de lat Vier maanden voor dood door schuld FASCINERENDE STRIJD OM WERELDTITEL DRIEBANDEN ^0elpunt van Di Stefano car s^ssent^: 1 Strijd om schaaktitel dit jaar in Den Haag J'/.'.-: ?■■-. Tennisamateurs spelen tegen hun leraren RUMOER NA DUEL OM EUROPA-CUP Hamburg zou doping hebben gebruikt Hongaars voetbalteam oefent: 13-2 Intern, schaaktoernooi in Amsterdam Promotie van Sheffield United in League Katholiek Pedagogisch Centrum Jongeman door auto gegrepen en gedood Bejaarde omgekomen door kolendamp DONDERDAG 20 APRIL 1961 PAGINA 15 (Van onze speciale verslaggever) AMSTERDAM, 19 april De grote zaal van „Krasnapolsky" is omgetoverd in een majestueuze biljart-arena, waar het plechtige groen overheerst en het licht ge temperd is. In het midden van de Zaal staan de glanzende tafels, Waarop zich een flitsend spel af speelt, een spel van vernuft en concentratie, van wilskracht en artisticiteit. Tot en met zondag strijden in die fascinerende ruimte van wat vierkante meters de cory- pheeën van het spel over drieban den met als inzet de wereldtitel. Twee Zuidamerikanen en zeven Europeanen zijn in hun element; over enkele dagen moet blijken wie van hen dit spectaculaire onderdeel van de biljartsport het beste beheerst. Vieira minzaam Schitterend duel door J. H. DONNER IN HOCKEYPLOEG COURSES DUINDIGT 27 et - 31 «t an m ATTENTIE! Marinier omgekomen door roekeloosheid van collega Gistermiddag is in „Krasnapolsky" te Amsterdam het biljart toernooi begonnen om het wereldkampioenschap driebanden, Waaraan twee Zuidamerikanen en zeven Europeanen deelnemen. Men ziet van links naar rechts: de Fransman Siguret, de Nederlander Henny de Ruyter, de Belg Ceulemans, de Oostenrijker Schen, de Nederlander Teegelaar, de p^uaan Suarez, de Portugees Vieira en de Spanjaard Domingo. De negende deelnemer is Miro uit Argentinië, die m 1931 al wereldkampioen werd in deze spelsoort. genstander kreeg, de door Vieira uit getelde, maar op revanche beluste Belg, die zoals weldra bleek over enorme reserves beschikte. Het begon vrfl rustig. De Waalwijker trok de score haastig in zijn voordeel, maar attent en weloverwogen hield Ceule' mans het verlies beperkt, Verrukke lijk gaaf en precies speelde hij met een effect, in volmaakte balans gaf hij zijn keu de richting die hij beraamd had. En geruisloos naderde de Belg: 21 om 19 na 19 beurten. In dit belangrijke sta dium zette onze landgenoot een sprint in, die het vonnis zou vellen. Althans dat dacht men. Met een voorsprong van 13 caramboles (50-37) leek de zaak geregeld. Maar wie kan bevroeden wat zich in het brein van een carambo- leur als Ceulemans afspeelt wanneer hij plotseling het ivoor in zijn macht krijgt? In de 44e beurt van dit schit terende duel reeg de Belg een snoer van driebanders aaneen alsof het hem geen moeite kostte. Een serie van elf rolde onder het lamplicht en een beurt later stonden de partijen gelijk. Zelfs kwam Ceulemans een punt voor, maar bij dit verrassende geweld sloeg De Ruyter opnieuw hard toe. Met reek sen van 3, 2 en 4 maakte hij de 60 vol zonder dat zijn rivaal het spoor kon volgen. De uitslagen waren: Vandaag reeds zijn er prestaties geleverd, die in de eerste ronden van een wereldkampioenschap nog nimmer zo formidabel uitvielen. Van de acht partijen eindigden er niet minder dan zes met een gemiddelde van één of meer. De ideale entourage, het perfecte materiaal en de verbijs terende speelkracht zijn hiervoor ver antwoordelijk. Men moet aannemen dat dit toernooi een unieke gebeur tenis gaat worden in de historie der biljartsport, een festijn driebanden, dat alle vorige toernooien zal over treffen. Het is verheugend dat onze be- ,pj®afnste vertegenwoordiger in dit ge hot ap vandaag vóór is gegaan in ,'vt behalen van indrukwekkende resul- 'en. Henny de Ruyter, die vanmid- Qag de onplezierige taak had zijn land genoot Bert Teeglaar af te wijzen, be- v6stigde 's avonds met een briljante Partij zijn aspiraties én zijn talenten. een- duel van slechts 49 beurten •termde hij naar een overwinning op de gerenommeerde biljartmeester Ceu- tettians. Zelden zagen wij De Ruyer 5° mentaal sterk en begerig om aan de top te komen. Koelbloedig bereken de hij de moeilijkste stoten, grimmig beet hij zich vast in de opgave Ceu lemans in de schaduw te houden. Een daverend applaus was zijn beloning men hij met vier caramboles verschil bet gevecht besliste. Het was voor de vai% 0Pnteuw een bittere pil. Hi) werd andaag twee keer gedoemd te verhe lp met een gemiddelde dat in norma- bm.standigheden voldoende is voor telomf; 0,923 en 1,142. v pfteurgesteld zal ook Teegelaar zich rirn Hij kreeg twee dikke nullen op Vb rekening en behoeft dus nauwelijks meer de illusie te hebben wereldkam- Pioen te worden. Maar een zwakke Partij tegen De Ruyter liet hij volgen d°br een magnifiek spelvertoon tegen Europese kampioen Scherz. b*e wijze waarop de 28-jarige Vieira, Vertegenwoordiger van een Portugese bhemaatschapptj, in zijn tweede inter nationale toernooi Raymond Ceulemans bit het zadel wierp, bracht de bewon deraars van fantasierijk driebandspe) te hevige opwinding. Schijnbaar zonder ?e hoeken van in- en uitval te taxeren, *°eg de Portugees het ivoor naar een Pfoduktie, waarvan hij zelf de kwali- jit niet vermoedde. De effecten die fVn pomerans bewerkstelligde, zijn ge- ijjhceerde stoten en doublé-doorschie- waren strelingen voor het oog. Ceu- .«mans, de aankomende „professor" deze spelsoort, wist hiertegen dp FePHek. Hoe ragfijn en zuiver hij D schoonste motieven onder de lam- ,b legde, steeds was daar weer de ricr lter" Vieira om hem met zwie- t.® gemak uit de droom te helpen. anders dan in het jongste Europe- Porff'bdpioenschap in Triest kende de Wekt gees Seen inzinkingen. Opge val en minzaam dankend voor de bij beurt*1 de tribunes nam hij in de 38e tean* definitief afstand van Ceule- (43-39i met een serie van zes Het was een verzameling tussen 'u^f' 19 april De interland r°nden ™a,es en Spanje voor de voor- karnnmo^n ket toernooi om het wereld een p v°etbal is geëindigd in de 5. voor de Spanjaarden. Ee was de stand 1-1. Stefanr, f®btastisch doelpunt van Di n®al «,1 minuten voor het eindsig- je ejn ®s maar net voldoende om Span- Sens J ?e te bezorgen. Het was overi- de verdiende overwinning voor Wale?gaarden, maar het was vooral Zeer j ln het begin van de strijd goed spel vertoonde. »erwï£!» een,p,el«k sPel (1-D tegen Wol- Bow »IP wanderers plaatste Glas- de v,?an*ers zich voor de finale van Schntï Racup voor bekerwinnaars. De WeriittnJ-uPwinnaars wonnen de eerste eastrtjd met 2-0. van rétro- en zwiepstoten met een flit sende bricole-carambole tot besluit. De verbijsterende Ceulemans die in Triest het Portugese talent in 63 gede gen beurten versloeg, moest nu tevre den zjjn met 48 punten, toen Vieira met een korte slag de laatste carambo le op het satijn deponeerde. Het „Nederlandse" duel Teegelaar- Henny de Ruyter bracht geen span ning. De nationale kampioen, die zich weken geleden al over deze partij zorg maakte, had een strijdschema in het hoofd, dat een groot succes werd. De Ruyter wenste de trekstoot te winnen om van acquit onmiddellijk uit te ha len. En dat gelukte. Zes treffers in de eerste beurt, direct daarna nog eens drie en na de zevende beurt een totaal van 16 met Teegelaar nog op nul. Wat moest de Rotterdammer hierop ant woorden? Zonder zelfvertrouwen tracht te hij zijn technisch arsenaal in cijfers uit te drukken, maar hij kwam de klap niet meer te boven. Volkomen on bedreigd won De Ruyter zijn eerste partij. Het systeem bepaalde, dat hij 's avonds Raymond Ceulemans als te- Suarez (Peru) 58 77 6 0.753 Domingo (Spanje) 00 77 7 0.779 Ceulemans (België) 48 52 6 0.923 Vieira (Portugal) 60 52 6 1.153 De Ruyter (Ned.) 60 59 6 1.016 Teegelaar (Ned.) 36 59 4 0.610 Siguret (Frankr.) 56 59 6 0.949 Miro (Argentinië) 60 59 5 1.016 Siguret 60 56 8 1.071 Domingo 32 56 4 0.571 Teegelaar 54 60 8 0.900 Scherz 60 60 7 1.000 Suarez 60 69 T 0.869 Miro 55 69 4 0.797 Ceulemans 56 49 11 1.142 De Ruyter 60 49 5 1.224 De stand na de eerste dag is: gesp m.p. h.s. a.gem. 1 De Ruyter (Ned.) 2 4 6 1.111 2 Vieira (Port.) 1 2 6 1.153 3 Scherz (Oost.) 1 2 7 1.000 4 Siguret (Fr.) 2 2 8 1.008 5 Miro (Arg.) 2 2 5 0.898 6 Suarez (Peru) 2 2 7 0.808 7 Domingo (Sp.) 2 2 7 0.609 8 Ceulemans (Belg.) 2 0 11 1.029 9 Teegelaar (Nd.) 2 0 8 0.756 Tal laat het er ondanks zijn vier punten achterstand nog niet bij zitten! In de 14e partij van de strijd om de wereldtitel deed hij opnieuw een verwoede poging Botwin- nik omver te lopen, 'let opoffering van twee pionnen ontketende hij een ver vaarlijk offensief tegen de vijandelijke koning. Slechts door een zeer nauwkeu rig spel wist Botwinnik zich te handha ven. De partij kwam in rustiger waters toen Botwinnik er in slaagde de dames te ruilen. De uitdager wist toen snel re mise te forceren. De stand is nu 95 in het voordeel van Botwinnik. Hij moet nog 3% punt scoren uit 10 partijen om de titel te heroveren. Tal 1) e2-e4 2) d2-d4 3) e5-e5 Botwinnik c7-c6 d7-d5 Lc8-f5 Tot dusverre al eerder vertoond. Bot winnik schijnt het vertrouwen in 3) c5 verloren te hebben. Tal komt nu weer met zijn hoogst oorspronkelijke vierde zet op de proppen. 4) h2-h4 h6-h5 In de tiende partij speelde Botwinnik 4).... h6. 5) Pgl-e2 e7-e6 6, Pe2-g3 g7-g6 7) Pg3xf5 g6xf5 8) c2-c4 Een poging met 8) Le2 een pion te veroveren zou na 8)...c5 blijken te veel tijd te vergen. 8) c6-c5 Voor alles wil Botwinnik niet in een passieve stelling geraken. Het spel wordt nu zeer scherp. 9) c4xd5 Dd.xda 10) Pbl-c3 Dd5xd4 11) Ddl-f3!? Offert twee pionnen voor de aanval. 11) Pb8-c6 12) Lfl-b5 Pg8-e7 13) Lcl-g5 Dd4xe5t 14))Kel-fl Lf8-h6 Een poging wits opzet te weerleggen zou met 14)... f6 moeten beginnen. Wit zal dan een stuk moeten offeren, maar of dit afdoende is, is zeer de vraag. 15) Tal-el De5-d4 16) Lg5xe7 Ke8xe7 17) Df3xf5 Ta8-d8 18) Thl-h3! Nu ook deze toren in het spel komt moet zwart ernstig oppassen. 18) Dd4-d2! Dreigt 19). Del: t. 19) Df5xc5t Dd2-d6 Vanaf nu speelt zwart konsekwent op dameruil en beveiligt daarmede zijn po sitie definitief. 20) Dc5-c4 Dd6-b4! 21) Dc4-e2 Db4-g4! 22) Lb5xc6 Wit legt zich erbij neer. In het eind spel heeft hij nog kleine kansen, maar deze verdwijnen al spoedig door het vastberaden spel van zwart. 22) Dg4xe2t 23) Pc3xe2 b7xc6 24) Th3-a3 Td8-d7 25) Ta3-a6 Th8-b8! 26) Pe2-g3 Wit stond voor de moeilijkheid, dat 26) b3 wegens 26)...Tb6 in 't geheel niets oplevert. 26) Tb8xb2! Een tijdelijk stukoffer. 27) Pg3-f5f Ke7-f6 28) Pf5xh6 Td7-d2 De pointe. 29) Kfl-gl Td2xf2 30) Tel-fl Tf2xflt 31) Kglxfl Kf6-g7 Wint het paard terug. 32) Ta6xa7 Kg7xh6 33) Ta7xf7 Remise. AMSTERDAM, 20 april Het toer nooi om het persoonlijk schaakkam pioenschap van Nederland zal dit jaar van 29 april tot en met 13 mei wordt gespeeld ln de cantine van de Caltex gehouden ln Den Haag. Er zal worden Petroleum Mij N.V. Voor het betwisten van de titel zjjn twaalf deelnemers uitgenodigd en wel de titelhouder J. H. Donner, dr. Ba- rendregt, mr. Spanjaard, drs. Van den Berg, K. Langeweg, ir. van de Pol, M. Jonkman, H. L. Tan, Fr. Roesse), A. K. P. Jongsma, ir. van Donk en Branicky. Alle deelnemers zullen één keer te gen elkaar spelen. DEN HAAG, 20 april Het Neder lands hockey elftal, dat zondag 7 mei in Keulen tegen Duitsland speelt, is als volgt samengesteld: Doel: Mulder, Am sterdam, achter: Th. Terlingen (Be Fair) en Leemhuis (SCHC), midden: Van Gooswilligen (SCHC), Fiolet (HDM) en Van Dijck (Kampong), vóór: Van de Rovaart (HDM), Overdijkmk (DSHC), Van Buchem (Union). De La- noy Meyer (Laren) en Van Vroonho ven (Tilburg). Reserves: De Graeff (Togo), Buteux van der Ka. ip (Togo) en Van Erven Do rens (Laren). Van de Rovaart en Van Buchem zijn debutanten in de ploeg, die wat de voor hoede betreft sterk verjongd is sedert de teleurstellende nederlaag tegen de Belgen. Het opstellen van Lou Mulder (42 in terlands) is bepaald geen verjonging. De elftalcommissie verwacht op dese wijze in de twee resterende en zeer belang rijk^ wedstrijden van het seizoen teren Duitsland en Spanje meer rust in de verdediging te kunnen brengen. Het ligt in de bedoeling het volgend jaar jongere doellieden te proberen. WASSENAAR, 19 april De uitsla gen van de op vandaag op Duindigt ge houden draverijen luiden: Intrepid prijs 2040 m: 1. Y. Y. Meeske, E. de Visser, 3.01,, 1.30.5; 2. Y. Neme. 3. Ybo Norto ntot. winn. 2.30, pl. 1,50, 1.60, gek. 2.80, cov. 3.80. Illustre Hanover- prijs 2100 m.: Wish you were here, J. Wagenaar jr., 3.05.1, 1.27.3; 2. Young Lady Mac, 3. Zegerus Th. Hollandia. Tot. winn. 7.20, pl. 340, 2.20 gek. 28.90, cov. 2.20. Ina Bascomprijs 2100 m.: 1. Y. Bert D, J. van Dooyeweerd, 3.03.9, 1.25.9; 2. Vera m, 3. Xantina Hollan dia. Tot. winn. 4.40, pl. 2.20, 3.-, gek. 18.30, cov. 8.10. Ivan Hanover pros 2500 m.: 1. Windy Hanover, A. Th. Knjj- nenburg, 3.42.1, 1.28.9,; 2. Willy's lie veling, 3. Washington. Tot. winn. 2.10, pl. 1.80, 5.40, gek. 28.90, cov. 12.60. Im- porteur-prjjs 2100 m.: 1. Jour ae Java, M. Vergay, 2.52.9, 1.20.8; 2. Vitalis, 3. Urma Norton. Tot. winn. 5.50, pl. 2.70, SiBSir- rsipïs (Advertentie) 2.40 gek. 14.70, cov. 4.20. Ipie Gregor prijs D 2000 m.: 1. Vanita Hanover, M. Vergay, 2.48.5, 1.24,3; 2. Upapa S. 3. Wanita van Barke. Tot winn. 3.-, pl. 1.50 1.60, 2.10, gek. 6.50, cov. S.80. Rennen: My-love prijs 2000 m.: ge splitste handicap, klasse 2, le afde ling: 1. Magnetic North, F. Delbrassi- ne, 2.12.8; 2. Desire, 3. Mister Ben- bow. Tot. wine. 2.70, pl. 1.40, 1.20, gek. 5.90, cov. 2.60. My-love prijs 2000 in.: gesplitste handicap klasse 2, 2e afde ling: 1. Escurial, F. Vandeuren, 2.15; 2. Moflower, 3. Staatsgeheim. Tot. winn. 1.60, pl. 1.20, 1.30, gek. 3.10, cov. 2.70. Totalisatoromzet f 78.575.50. DEN HAAG, 20 april De wedstrijd tussen de amateurs en de tennisleraren, welke vroeger jaren regelmatig op het programma voorkwam, is nieuw le ven in geblazen. Voor de amateurs is dit tevens een goede oefening voor de wedstrijd Zwit serland-Nederland voor de Davis Cup, die op 5, 6 en 7 mei in Luzem wordt gespeeld. Aan beide zijden verschijnt men met de sterkste formaties. Bij de amateurs: P. van Eijsden, W. Maris, H. van Dalsum en E. Schneider, voor de tennisleraren spelen: J. de Mos, W. Buytelaar, S. Parlevliet en Th. Dekkers, reserve is J. van der Torre. In verband met deze wedstrijd gaan de ontmoetingen, die voor zondag in de hoofdklasse A waren vastgesteld, niet door. 1 jr.iir B^sswsaliiiSï Senator'i „Golden Eeew" ai gate heeft flle kwaliteiten ren de mennen Gouden Eeow. Dit zijn: karakter, stijl, formaat, rijke, genotvolle zwier! Door dié kenmerken ia Gulden Beuw" dé sigaar voor ménnen van no! (Advertentie) «YS Drink Hero. Geniet van Hero. Gebottelde levensvreugde. Dorstlesser nr. 1. Tintelend, verfrissend, verkwikkend. En met de smaak voor elke smaak. Zo zuiver, zo heerlijk is Hero alleen BARCELONA, 19 april Voetbal- functionarissen van Barcelona hebben geweigerd commentaar te geven op de beschuldiging, dat de spelers van Ham burg S.V.8. in de wedstrijd voor de hal ve finale van de Europa-beker, tegen Barcelona, doping zouden hebben ge bruikt. De beschuldiging werd dinsdag in het Madrileense blad Pueblo gepubliceerd. De trainer van Barcelona verklaarde Het is moeilijk te bewijzen of een ploeg doping heeft gebruikt. Het enige wat ik kan zeggen is, dat de snelheid, die de Duitse spelers aan de dag leg: den, hoger was dan normaal. Hp voegde er aan toe, dat men in de twee de helft wit schuim op de mond van linksbuiten Doerfel zag. Journalisten mochten na afloop van de wedstrijd niet de kleedkamers binnen. Mensen, die in de kleedkamers moesten zijn, ontdekten dat sommige spelers gebraakt hadden. De medisch adviseur van de Cata- leense ploeg, antwoordde op een desbe treffende vraag, dat hij niet wist °1' de Duitsers doping hadden gebruikt. „Het schijnt, dat de Duitsers vóór de wed strijd wat brood kreeg te eten, waar in witte poeder was verwerkt. Maar dit zijn slechts geruchten", aldus de medi cus. BOEDAPEST, 19 april Als voorbe reiding voor de landenontmoeting met Nederland, heeft het Hongaarse natio nale elftal een oefenwedstrijd gespeeld tegen de tweedeklasser V.A.C. Het Hon gaarse team zegevierde met 13-2. San- dor, die sukkelt met een hielblessure was vervangen door Kuharszky en ver der was de plaats van Matrai als rechts back ingenomen door Sovari. De doel punten werden gemaakt door: Tlchy (5 waarvan een uit een strafschop), Al- bert (3), Goeroecs (2), Kuharszky Solymosi. DEN HAAG, 20 april Van 24 mei tot 6 juni wordt in Amsterdam een inter nationaal schaaktoernooi gehouden, dat is georganiseerd door de Amsterdamse vereniging V.A.S. Twaalf spelers zullen aan dit toernooi deelnemen. Uitgeno digd zijn: O. Bernstein, Oostenrijk; J. H. Donner, Nederland; H. Johner, Zwit serland; J. Enevoldsen, Denemarken; R. Wade, Nieuw Zeeland; C. B. van den Berg, Nederland; J. T. Barendregt, Nederland; C. Zuidema, Nederland; J. L. Tan, Indonesië en P. de Rooi, Ne derland. De twee resterende plaatsen zullen worden ingenomen door twee van de drie volgende schakers: H. F. Crab- bendam, W. J. Wolthuis en N. Luss (al len Nederland). Met dit toernooi hoop het V.A.S. een traditie te vestigen, namelijk van een jaarlijks toernooi dat aan vooraanstaan de jonge spelers gelegenheid biedt een zogenaamd meesterresultaat te boeken, dat wil zeggen een score te behalen die, naar de maatstaven van de F.I.D.E., kan leiden tot het verlenen van de internationale meestertitel. Het toernooi zal worden gehouden in het I.B.M.-gebouw aan de Johan Huizmga- laan. LONDEN, 19 april Door een zege met 3-1 op Derby Country heeft Shef field United zich verzekerd van pro motie naar de eerste divisie in de En gelse Lague. Blackpool, een van de clubs in degradatienood, verwijderde zich weer iets verder van de laatste plaats door een gelijkspel (1-1) te gen Manchester City. Naar de derde di visie promoveren Peterborough en Cry stal Palace. - Voor de tweede maal in drie jaar zegevierde woensdag in Boston de Fin Eino Oksanen op de marathon, voor de Amerikaan John Kelly en de Engelse mijnwerker Fred Norris. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, 20 april „Het leven van vandaag wordt intens geleefd en beleefd. Ook op het gebied van onder wijs en vorming moeten aile krachten worden uitgebuit. Iedere jonge mens moet gestimuleerd worden alle krach ten die in hem zijn te ontplooien." Dit merkte de bisschop van Rotterdam, DEN HAAG, 19 april Met in van 1 mei wordt generaal-majoor F.O. B. Musch als territoriaal bevelhebber Oost opgevolgd door kolonel der genie J. Rothuizen. ANKARA, 20 april (AFP) Van be voegde zijde alhier is vernomen, dat de onderdirecteur van de bestuursafdeling van het Turkse ministerie van Buiten landse Zaken, Fuat Kepenek, is be noemd tot ambassadeur in Den Haag. TILBURG, 20 april Gistermorgen is de 21-jarige heer L. Winter op het kruispunt Ringbaan-zuid-Ringbaan-oost door een personenauto gegrepen en op slag gedood. De heer Winter stond aan vankelijk met zijn bromfiets aan de rand van de Ringbaan-zuid stil, doch toen uit de richting Eindhoven een auto na derde stak hi) vlak voor deze de weg over. De jongeman werd dertig meter meegesleurd. Pas na vele uren heeft de politie de identiteit van het slachtof fer kunnen vaststellen. VEGHEL Het verkeer op de pro vinciale weg Nijmegen-Eindhoven is gisteren vijf en een half uur gestremd geweest, doordat een grote vrachtauto met aanhanger, geladen met groenten, op de hoge brug over de Zuidwillems vaart in Veghel is gekanteld. De uit War merhuizen afkomstige chauffeur moet met de eigenaardige verkeerssituatie ter plaatse onvoldoende bekend geweest zijn. De brug bij sluis 4 voert het ver- keer behalve over de Zuid Willemsvaart ook over de rijksweg 's Hertogenbos en Helmond. Deskundigen zijn het er over eens, dat deze brug niet aan de ver- keerseisen voldoet. Ongelukken ko men er dan ook vrij frequent voor. De brug werd beschadigd en het ver- keer moest Worden omgeleid over de vtjf kilometer verder in de richting Hel mond liggende brug over de Zuidwillems vaart. UTRECHT, 20 april Sinds enkele dagen hadden buren taal noch teken ge hoord van de 74-jarige W. F. Odijk, oud koster van de St. Jozefkerk aan de Draaiweg, waar hij ook zijn woonhuis heeft met zijn 69-jarige zuster. Gisteren besloten zij de politie te waarschuwen. Rechercheurs hebben de toegang tot het huis geforceerd. Zij troffen de man dood aan, terwijl zijn zuster bewusteloos op een stoel zat. In het Academisch Ziekenhuis slaagde men er in haar bi) te brengen. Gebleken is dat broer en zuster koolmonoxyde-vergiftiging opge lopen hebben doordat in hun woning de kachel geheel door roet verstopt zat, zodat de rook geen uitweg kon vinden. (Advertentie) .- V." D mag de lente niet missen ln de 's werelds grootste bloemenpracht in Usse mgr. M. A. Jansen, gistermiddag «p tijdens de feestvergadering van hM Katholiek Pedagogisch Centrum. Mgr. Jansen stelde, dat niet alleen de jeugdigen, maar ook allen die voor de jeugd verantwoordelijk zijn in de eerste plaats de ouders moeten wor den opgewekt dat onderwijs voor de kinderen te kiezen waarin deze zich het best kunnen ontwikkelen. „Ik heb namelijk de indruk, dat nog niet het ge wenste maximum is bereikt. In ver schillende kringen van de bevolking en in sommige streken van ons land i« men er nog niet voldoende van over tuigd, dat hierin voor de ouders en de ouderen een verantwoordelijke taak ligt", aldus de bisschop. Tevoren had mgr. Jansen in zijn rede gesteld, dat de afgelopen twaalf en een half jaar hebben laten zien hoe nuttig en noodzakelijk het werk van het Katholiek Pedagogisch Cen trum is. De bisschop noemde het werk van dit centrum en de samen werking met twee andere centra (christelijke en neutrale) een grot» zegen voor de bevolking, in het bij zonder voor de jonge mensen. Woorden van lof had ook de inspec teur-generaal van het onderwijs, mr. ir. M. Goote. Namens de minister en de staatssecretarissen, die bij de be handeling van de begroting in de Eer ste Kamer moesten zijn, bood hij het bestuur zijn gelukwensen aan. Hij ver zekerde de voorzitter, prof. dr. J. H. Robbers, S.J., zjjn dank en zijn (finan ciële) wensen te zullen overbrengen aan de minister. In zijn welkomsrede had prof. bers niet alleen de groei van het KPC geschetst, maar ook verklaard, waar om het koperen jubileum werd gevierd. „Het doel van dit feest is meer relief te geven aan de werkzaamheden van ons Centrum". DEN HAAG, 20 april Voor de zee krijgsraad heeft gisteren terechtge staan een 19-jarige marinier der twee de klasse, op beschuldiging van dood door schuld. Bij een op 12 september van het vorig jaar gehouden oefening op het marinevliegkamp Valkenburg, was hij aangewezen om geheime codes te bewaken. De marinier had door het openstaande raam van het vertrek, dat hjj moest bewaken een praatje gemaakt met een paar collega's. Daarbij werd door en van hen gezegd, dat het eigen lijk maar een „zouteloos postje" was. Beklaagde had toen, naar hij zelf ver klaarde de plotselinge ingeving gekre gen, dat de post meer waarde zou krij gen als de pistool-mitrailleur, waarmee hij bewapend was schietklaar zou zijn. Hij voegde de daad bjj de gedachte en haalde de afsluiter van het wapen achter uit. Bij deze handeling moet hij tege lijkertijd de trekker hebben overgehaald en voorts moet de veiligheidspal om gelegd zijn, want er volgden drie scho ten. Een van de mariniers werd door een kogel getroffen en overleed onmid dellijk. De advocaat-fiscaal zei van mening te zijn, dat grove nalatigheid van de beklaagde vast stond. Hij eiste vier maanden gevangenisstraf. Het vonnis luidde conform de eis.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1961 | | pagina 15