I 9^pS.teco^et -ggg^ 'tfSfcS5*' 9^ ENGELS hROPl 3§S MOOV Ve*e>t^ ÜS"* pCo^eVS CIRKELS 2o^zoe^' ONGESCHOOLD MANNELIJK PERSONEEL \c(0,° ^oo^>oe^ HAARLEM DIVIDEND KASSABON! neO-* ,xée u»c6®<;0;> e\W eP op w^- DONDERDAG 20 APRIL 1961 PAGINA 11 0l^ Netv >N 0^* m eïè* v-eê^61' 2e\^e4e (eP°tWêeS„ 18 na1uüt' ,eVi"ê „Wd®^ eea?^ de¥^ „oti^ wd\e8 - i6M°8t aj»- oP vó. SPee%^*A uUr,9XS óe' e^' VJOP®^ .v\ès?' C0<Ï*4\VV ooQt Plaatsing geschiedt a 16 cent per mm-hoogte Beirekkingen gevraagd Te koop gevraagd Te koop aangeb. Zaken en Huizen Te huur gevraacrd Woningruil CIRKELPR1JS EXTRA FIJNE 250 GRAM 1/1 BLIKKEN HOOGFIJNE PER BLIK Auto's, Motoren, Bromfietsen e.d. N.V. DRUKKERIJ DE SPAARNESTAD fe Haarlem vraagi op korie termijn voor diverse technische afdelingen. MONDELINGE AANMELDING MORGENAVOND (VRIJDAG 21 APRIL) van 19,15 lof 20.30 uur (NASSAULAAN 49) Schriffelijke sollicifafies ie richien aan. afdeling Per soneelszaken N.V. Drukkerij De Spaarnesfad, Nassaulaan 51, Haarlem. Pensions Vakanfie Diversen »»'^S d° \cto^°n' -V ,de^ ;^ec^ U\° e©^0 \je=- Opgaven kunnen geschieden aan ons Hoofdkantoor, aan onze bijkantoren en agent schappen, aan de erkende advertentie-bureaus en aan da erkende boekhandelaren. Bewijsnummers advertenties worden verstrekt van deze niet IIIIIIIIIIIIMIIIItllllllllllllllllllllllllllllllll TUIN VERZORGEN EN OP- KNAPPEN ook wordt uw heg geknipt. Tel. 17237. BESCHAAFDE R.K. HUIS HOUDSTER m. 1. van goede boerenstand zoekt een rustig geheel zelfstandige werkkr., uitsluitend bij r.k. alleenst. heer (zonder kinderen) van goede stand op boerderij of bollenteler of rustend. Br. o. no. 7075. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiii Beirekkingen aangeboden N.V. K.C.I., Baanstraat 34. Beverwijk, vraagt MACHINE- STIKSTERS. Stukloon. Hoog loon. Booy's Vleeswarenfabr. N.V., Lange Herenvest 114-120. vr. enige nette JONGENS leeft, tot 20 jaar, om opgeleid te worden in ons bedrijf. Hoog loon. Vrije bedrijfskleding. Zaterdags vrij. Booy's Vleeswarenfabr. N.V. Lange Herenvest 114-120. vr. enige flinke SLAGERS en HALFWAS-SLAGERS. C.A.O.-voorwaarden en hoge premietoeslag. Vrije bedrijfs kleding. Zaterdags vrij. Luxe dameskapsalon vraagt lste KAPSTER of KAPPER. Telefoon 12747. Zelfstandige NAAISTER gevr. voor atelier en winkel hoog ste loon, tevens aankomend. Maison Tiny, Paul Krugerstr. 30. Aanm. tot 6 uur ook za terdags. Gevr. NET WINKELMEISJE. Vakantie kan geregeld wor den. Tel. 53158. Op ons modern atelier heb ben wij plaats voor NAAI STERS aankomende en leerling naaisters. Aanmel den HENSEN N.V. vakkle- ding confectie bedrijf, Paarlaarsteeg 1 of Phoenix- straat 4, na 7 uur Muiderslot- weg 62. ONZE WINKELJUFFROUW die jaren bij ons was gaat trouwen. Voelt U iets voor het werk van VERKOOP STER in een speciale banket zaak, komt U dan eens langs of belt U even? Voor uw va kantie van dit jaar vinden wij wel een oplossing. Mai son Baggen, Bloemendaalsew. 335. Overveen. Tel. 20216. Zwanenburg Supermarkt vr. MEISJES voor kassa eri groente-afdeling. Binnenweg 149, Heemstede. Tel. 39731. Banketbakkerij de Kroon vr. NET WINKELMEISJE en LEERL. BANKETBAKKER - Gen. Cronjéstraat 168. Telef. 57782. FLINKE MEISJES en GE HUWDE DAMES gevr. vooi alle afdelingen. Ook voor ge deeltelijke dagtaak. Aanm. Eerste Haarl. Stoomwasserij N.V. Kampersingel 56, H'lem. Vernikkelinrichting vraagt SLIJPERS. Hoog loon. Br. onder no. 7478. N.V. Green Spot Bottling Co. Beeksteeg 21-27, Haarlem Tel. 11562 vraagt in verband met de steeds groter worden de vraag naar GREEN SPOT ENIGE EMPLOYE'S voor de productie-afdeling. Inl. aan de fabriek. DAME vraagt te koop enige beleggingshuizen te Haarlem of Amsterdam. Br. o num mer 7335. Aangeb. SCOOTERS MO TOREN en MOTORFIETSEN door inruil. Financiering mo gelijk. Fa. E. de Graaff. Ko ninginneweg 48. Tel. 13609. Automobielbedrijf vraagt MAGAZIJNBEDIENDE, die opgeleid wil worden tot ma gazijnmeester. Zij die met auto-onderdelen bekend zijn genieten de voorkeur. Br. o. no. 7787. Textielbedrijf vraagt voor spoedige indiensttreding VERKOOPSTERS, enigszins bekend met confectie en bonneterie. Salaris f 250 per mnd. en provisie. Tel. 39590 of br. o. no. 7064. Gevr. voor Ruteck's Cafeta ria, Kruisweg 22-24, Haarlem: VERKOOPSTER. BUFFET- BEDIENDE. Sollicitanten kunnen zich dagelijks mel den op bovenstaand adres. Net zelfst. MEISJE gevraagd als hulp in de huishouding in zakengezin. Prettige afwisse lende werkkring met behoud van vakantie. Aanm. na 6 u. Fa. W. J. J. Demmens, P. Kiesstraat 5. Telefoon 11014, Haarlem. Te Aerdenhout, nette WERK STER, 3 maal p.w. Telefoon 40825. NETTE HULP gevr. 4 ocht. p.w. v. h. schoonhouden van kantoor en leslokaal. Aanm.: 9-12 u. Fr. Halsstraat 7. Gevr. nette leerl. VERKOOP STER. Ferd. Holzhaus Vak- kleding-herenmode. Gen. Cronjéstraat 73. Aan meldingen overdag. Van Duren's Corsettenmaga- zijnen vragen WERKSTER. Maandags van 1-5 uur. Dins dags t.m. zaterdags van 9 tot half 1. Aanmelden: Grote Houtstraat 10, tel. 12053. Gevr. wegens uitbreid. in banketbakkerij 2e BEDIEN DE en AANK. Ie BED., 5 d. werkw. Jaspaer, Schouwtjes laan 9. Tel. 34116. Aanmelden geh. dag of 's avonds 7-8 uur. Gevr. HULP IN DE HUISH. voor de ochtenduren van dinsdag .donderdag en zater dag, door mevrouw Osieck Wolters, Spechtlaan 3, Aer denhout. Tel. 43766. KOOKSTFR gevr. voor hele of halve dagen. In- of ex tern. Pieter de Hooghstraat 2, Heemstede. Tel. 34846. VERPLEEGHULP gevraagd in verpleeginrichting. In- of extern. Pieter de Hooghstraat 2, Heemstede. Tel. 34846. In levensmiddelenbedrijf is plaats voor een NETTE WIN KELJUFFROUW van 16 tot 20 jaar, voor goede kracht goed loon en vakantie. Br. o. no. 7085. Kreymborg N.V. vraagt van 9-1 uur WERKSTER voor lichte werkzaamheden. Hoog salaris. Aanmelden: Grote Markt 1, ZELFST. WERKSTER gevr. voor huish. van 8.30-12.30 uur 2 maal per week. Mevrouw Noordman .Dahlialaan 6, Aer denhout. FLINK PERSOON gevraagd voor spoedige indiensttreding. Werkzaamheden in algem. dienst o.m. bewerking van de moestuin, stoken, centr. ver warming enz. Goed loon, pr. werkkring. Bij gebleken ge schiktheid pensioenregeling. Volledige inlichtingen te zen den aan het bestuur van het St. THERESIA RUSTOORD te Ouderkerk a. d. Amstel. NETTE ARBEIDERS kunnen in onze Drukinktfabriek ge plaatst worden: Gonnetstraat 7, Haarlem. Gevraagd aankomend mnl. MAGAZIJNBEDIENDE leeft. 16 tot 18 jaar. Nobelt N.V. - Parklaan 125, Haarlem. Telef. 17432. Gevr. wegens teleurstelling NETTE WINKELJUFFROUW Slagerij P. den Hertog. Tel. 15795, Antoniestraat 79. Wij kunnen plaatsen le, 2e en GEVORDERDE KAPSTER en MANICURE. Ook wel le kap ster voor 2 dagen per week. Voor Plesmanplein 6, Haar lem Noord. Aanm. Zandvoort- schelaan 155, Heemstede. Tel. 42732. Klein, groeiend plasticbedrijf vr. jonge actieve KRACHT voor productie-werkzaamhe den. Gunstige voorwaarden. F.L.B. N.V., Wilhelminaplein 12a. Heemstede. Tel. 35844, 's avonds 34551. Gevr. flinke HUISH. HULP in zakengezin, zonder kinde ren. Alle werkdagen van 8 tot 4 uur. Leeftijd niet ben. 23 j. Voor goede kracht goed loon. Lancel, Houtplein 4. Welk NET MEISJE wil in eerste klas zaak dames en herenvak leren? Br. no. 7110. Met spoed gevr. in banket bakkerij NETTE LEERLING en een 3de BEDIENDE. Vak. in overleg. Banketbakkerij W. Rooijers, Zonnebloemstr. 65, Haarlem. Tel. 16934. Huize Oosterhout vr bekw. HULPVERPLEEGSTER Oos- terhoutlaan 11. HULP gevr. voor automatiek, Automatiek Rotteveel, Bin nenweg 131. Heemstede. Tel. 39735. Gevraagd in luxe banketbak kerij waar" veel te leren is 3e BEDIENDE en LEERLING BANKETBAKKER. Aanm. de geh. dag of 's avonds 7-8 uur Schouwtjeslaan no. 9. Telef. 34116. NET MEISJE gevr. van 8.30 tot 2 uur. Schoonmaak klaar. Vrijburglaan 20, Overveen Mevr. Herklots. Karei Door manlaan 19, Aerdenhout, vr. HULP IN DE HUISHOUDING 2 of 3 ocht. of midd. p.w. f 1.50 p. uur. Buslijn 11, tel. 40892. R.K. MEISJE voor hulp in de huishouding. A. v. d. Berg - Kastanjestra'at 42, Haarlem. Tentenfabriek „Indiana" Zijlweg 111, Haarlem, telef. 17877 kan nog plaatsen enige geroutineerde en aank. MA- CHINE5TIKSTERS. Hoog loon, 15% boven hoogst toe laatbare lonen, volgens CAO textielconfectie. Ook gevr. HANDWERKSTERS voor fes- toneerwerk en dergelijke. Mevr. J. Baan. Floraplein 13, tel. 19953, zoekt voor direct een WERKSTER. Onverschil lig welke tijden Aanmelden tussen 19-20 uur. WERKSTER gevraagd, 1 ocht. per week voor winkel en kantoor. Aanmelden Ridder straat 12 van 9 tot 5 uur. Gevr. NETTE LEERLING. Radio - TV - Grammofoonh. Traviata. Kleine Houtstraat 25, Haarlem. Soil, dagelijks 5-6 uur of schriftelijk. Gevr. NET MEISJE voor kin deren en huish. bezigh. voor hele dagen. A. van der Ham, Bloemendaalseweg 65. Bloe- mendaal. Tel. 57802 of 51494. Chem. wasserij vr. THUIS WERKSTERS voor popline regenjassen. Br. m. prijsopg. en aantal te strijken stuks o. no. 7134. Gevr. BEDIENDE voor slijte rij. Slijterij „Zijlhoeve" Zijl- weg 159, Haarlem. Telefoon 13665. KAMERWERKMEISJE gevr.. Goed loon. Warme maaltijd. Hotel „Zijlhoeve", Zijlweg 159, Haarlem. Tel. 13663. Gevr. in klein gezin een MEISJE voor de dag. Mevr. Menke, Dahlialaan 30, Aer denhout. Chem. wasserij Keijser vraagt kantoor, ADMINISTRATIE VE KRACHT. Br. n. no. 7138. Chem .wasserij Keijser vraagt vrl. of mann. KRACHTEN voor het ophangen van scho ne goederen. Aanm. Lorentz- plein 25. Tentenfabriek „Indiana" Zijlweg 111, Haarlem Telef. 17877 kan nog plaatsen FL. JONGE KRACHT 15 tot 17 j. ter opleiding tot zeil-tenten- maker. Goede sociale voor zieningen en vooruitzichten. Hoog aanvangsalaris. Met spoed gevr. 2e en 3e Banketbakkersbedicnde. AanmeldenBanketbakkerij Verwer, Kennemerlaan 50 IJmuiden. Tel. 02550-7051. iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiitmiii Te koop gevr. TAFELBIL JART, prijs billijk. Br o. no. 7123. iiiliiiillllliliiiiiiiiiijiiiiiillllilllliiiiiiiiii INKOOP. Verkoop, ruilen huurkoop. Radio's, bandre corders, pick-ups, grammo foonplaten. T.V. enz. Onder garantie. J. v. d. Mije, Am sterdamstraat 20. Tel. 17601. En toch vind ik SIBO-TAP1JT veel gezelliger, vrouw, f 7.25 p.m. en gratis gelegd. Ook balatum, linovelt en linoleum verkrijgbaar. Bet. zo nodig in overleg F. AUÉ, Leidsestr. 153, Tel. 13752. Wasspoeldroogcombinatie van f 598 voor f 398 of f 5 p. w. Direct van fabriek, daarom f 200 korting. Vraagt vrijbl. zichtzending, Dutrag, Postbus 485, Den Haag. EÉNDAG KUIKENS (gesekst) en jonge hennen. Heems Graanhandel, afd. pluimvee en vogels. Korte Herenvest 17 Haarlem. STEENÜITSCHOT van kalk, zand, steenfabriek. Best. uit beschadigde stenen, halve stenen en puin f 25 per vracht van plm. 5 m3 franco huis. G. A. Veldhuyzen, Alb. Thijml. 5, Santpoort-Zuid. Telefoon 02560—8351. UW KOELKAST staat bij De Block. Reeds voor f 5.50 per week een originele BAU- KNECHT compressor 110 1. Schoterweg 44, tel. 54282 Hannie Schaftstraat 39, Tel. 11470 Rijksstraatweg 529. Tel. 62053. PHILIPS BANDRECORDERS op zeer aantrekkelijke voor waarden. Prima service Tel. 63414. Prima KLEI AARD APPELEN 70 cent per 10 kilo. Meerlan- ders 90 cent per 10 kilo. S. Gerbers, Schoterweg 43. Tel. 57444. PHILIPS TV op zeer aantrek kelijke voorwaarden. Prima service. Tel. 63414. WAAROM HUREN ALS KO PEN VOORDELIGER IS Koelkasten reeds v.a. f 4.45 p. w. Wasmachines v.a. f 1.76 p. w. Gasfornuizen v.a. f 2.60 p. w. Stofzuigers v.a. f 1.45 p. w. Wascombinaties v.a. f 7.92 p. w. Keller Macdonald N.V., Zijlstraat 56 te Haarlem. Tel. 11828. AMCO GASFORNUIS f 199.-. Wezelman, Schreveliusstr. 12, b.d. St. Bavo, L'Vaart. Tele foon 14947. TELEVISIE WEZELMAN, Schreveliusstraat 12, b. d. St. Bavo. L'Vaart .Tel. 14947 Te koop aangeb. BUITENVO LIÈRE en broedkooien, At- jehstraat 38. TUIN - BALCON EN STOEL- PARASOLS ook voor over trekken en repareren. Schoth. Gr. Houtstraat 47, tel. 18036. AUTOCOATS v.a. 1,50 p.w. Herensingel 167. PANTALONS en SPORTCOL- BERTS v.a. f 1.50 p.w. Heren singel 167. HERENCOSTUUMS v.a. f 2.50 p.w. Herensingel 167. MANTELS v.a. 2,- per week Herensingel 167. BANKSTELLEN v.a. 395,-. Gem. bet. Herensingel 167. BRUIDSJAPON te koop maat 42. Tel. 02504-297. Te koop BOUVIER en GAS- COMFORT. Timmerman Staalstraat 15, Haarlem. Tel. 17081. KLE INBEELD CAMERA één oog spiegelreflex, om keer prisma als nieuw. Ver wisselbaar optiek Leica draad gesynchr., spleetsluiter coa ted f 3.5. lens Tessar type m. leren tas en NAT bewijs f 175. Gr. Houtstraat 132 na 7 Aang. dubbele KNOLBEGO- NLA'S 4/5 geel, rose, oranje, rood en wit. per 100 f 15.—. Zolang de voorraad strekt levering af schuur, betaling contant. Q. van den Berg en Zonen N.V. Herenweg 147 Heemstede. Tel. 02500-38381. TE KOOP: Pracht k. wagens, vanaf f 55. B. comm. f 30. K. led. f 15. Nieuwe k. wagen iets besch. f 95. Rotan wieg f 25. Wandelwagentjes. Twijnderslaan 17. Particulier biedt aan: 1. MORRIS-OXFORD klein defect verder in prima staat, billijke prijs. 2. COMPLEET DRUMSTEL. Te bevragen: Zijlweg 90, Haarlem. SPOTPRIJS!!! Mooie Philips radio speelt schitt. slechts f 75. Tel. 20870, Zuidpolder straat 56 rood, Haarlem. SPOTPRIJS!!! Gloednieuwe A.E.G. centrifuge '61 nw. pr. f 285 voor slechts f 155. Tel. 20870, Zuidpolderstraat 56 rd„ Haarlem-Oost. SPOTPRIJS!!! 1 Phil, platen- wisselaar z.g.a.n. voor inb. 3 snelh. met 25 pl. f 105. Tel. 20870. Zuidpolderstraat 56 rd„ Haarlem. SPOTPRIJS!!! Bijz. mooie Te lef unken radio met F.M. en druktoetsen gekost f 398 voor f 135, schitt. klank. Telefoon 20870, Zuidpolderstraat 56 rd„ Haarlem-Oost. SPOTPRIJS!!! 1 Telefunken en 1 Philips T.V. 36 cm beeld, met fabr. nwe. antenne en bijbeh. a f 155. Tel. 20870 Zuidpolderstraat 56 rd„ Haar lem-Oost. SPOTPRIJS!!! 1 Joboton pla- tenwisselaar z.g.a.n voor in bouw 3 snelh. met 20 platen f 70. Tel. 20870, Zuidpolder straat 56 rd„ Haarlem. SPOTPRIJS!!! 1 Grundig en 1 Telefunken T.V. meubel 43 cm beeld, met fabr. nwe. antenne en bijbeh. a f 295.-. Tel. 20870, Zuidpolderstraat 56 rd., Haarlem-Oost. SPOTPRIJS!!! Z.g.a.n. compl. bandrecorder Phil. Aristona '61 nw. pr. f 475 voor f 265 met druktoetsen. Tel. 20870 - Zuidpolderstraat 56 rd. Haar lem. PHILIPS PLATENSPELER f 55.Wezelman, Schreve liusstraat 12, bij de St. Bavo, Leidsevaart. Tel. 14947. PHILIPS T.V. nu v.a. f 645.-. Wezelman, Schreveliusstr. 12, bij de St. Bavo, Leidsevaart, Tel. 14947. NW. BABYBOX met vlonder f 15.50, boxkleed f 7.95, kin derstoel, ledikantje 55 x 110 ongelakt f 19.75. Frans Hals straat 4. Tel. 614?3, linkerbel. lllllllllllllllllllflIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII Zonnige 4 KAMERFLAT, 1 hoog, prettig uitzicht bij eindh. bus, f 77,65 per maand voor grotere vrije woning. Br. o. no. 7090. VRIJ BOVENHUIS, centrum stad. Huur f 15 p.w. Opknap pen voor huurderskosten. Huurmachtiging vereist. Br. o. no. 7107. Te koop aangeb. nabij Sant poorterplein, solide gebouwd HERENHUIS in uitst. staat, bev. 7 kamers, 2 w.c.'s, tuin, schuur etc. Koopsom f 24500. Leeg te aanvaarden. Br. no. 7139. illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh R.K. VERPLEEGSTER zoekt ongemeub. kamer bij voor keur in omgeving Kraamkli niek, Uit en Bosch. Br. no. 7067, HEER m.h., b.b.h.h. zoekt een grote zitslaapkamer of twee kamers liefst centrum of Nrd. Br. o. no, 7088. JONGEMAN zoekt ongemeub. zit-slaapkamer, zo mogelijk met atel. ruimte, liefst in Haarlemmerliede c.a. of oos- tel. rand Haarlem. Br. o no. 7100. Itlllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll Aangeboden te Haarlem MID DENSTANDSWONING, suite 4 slaapkamers, zolder, voor- en achtertuin, achterom en schuur. Gelegenheid stall, au to. Gevr. kleinere woning met garage of, gelegenheid v. stall v. auto. Haarlem of omgev. Br. o. no. 7087. WONINGRUIL. Aangeb. in Amsterdam Nw.-W. 3 kamer woning, balcon voor en ach ter, box, droogzolder, ingeb. wasmach. Huur f 72.50 per maand. Gevraagd grotere wo ning in straal van 35 km van Amsterdam. Br. o. no. 10791 of tel. 020-132253. 'iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiiiiiiiiiMimiiiiiiiii Muziek instrumenten Radio, T.V., enz. TELEVISIE 43 cm. Billük, Houdijk, Zilkerduinweg 84. U EET HET ACHTER ELKAAR OP! koop; HEEMSTEDE HtUEGOM SAMTPOOffT 0MWO0I ÏANOrOÖtT Te koop: PHILIPS RADIO, met drukkn. als nieuw. Paul Krugerstraat 29 rd. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiin. EERSTE HAARL. D AFRIJ- SCHOOL. A. de Boer, Nw. Kerksplein 4, tel. 16655. VOLKSWAGENVERHUUR '60 f 15 per dag 200 km A. de Boer, Nw. Kerksplein 4-6, tel. 16655. VOLKSWAGENVERHUUR Luxe en Busjes model 1960. Taxi 13.000. Plein 33. H'lem. Voor TROUWR1JDEN Taxi 13.000. Plein 33, Haarlem, 3 lijnen. 13.000-17.000-18.000. VERHUUR OPELS 1961 met radio en verwarming. All risk. verz. J v. d. Lubbe - Sophiastraat 25. Tel. 10002. Onverschillig wat U te koop heeft. WIJ KOPEN ALLES E. Stoelman, Gasthuisstr. 28. Tel. 15090 Te koop aangeb. N.S.U. scoo ter prima. Theemsplein 13 Tel. 18764. LLOYD L.T.K. 600, 6 pers.: mod.: St. car. Bouwjaar 1956. Pr. st. Km. stand 37000 f 1375, 1:17. Duvenvoordestraat 5. Te koop aangeb. goed bere den BROMFIETS z.g.a.n. 2 versn. Prijs billijk. Te bevr.: na 6 uur: Jan Haringstraat 24. Het lezen van deze annonce kan voor U belangrijk zijn. ATLAS verhuurt o.a. V.W. '61, Opel '61. Keuze uit 23 auto's. Atlas autoverhuur Rijksstraatweg 145. Ostadestr. 7, Binnenweg 97. CITROEN 2 C.V. 1955 behoor lijk. Na 7 uur v. Oosten, de Bruynstraat 215. Te koop z.g.a.n. N.S.U. max. 250 cc. 1957. N. Tuindorplaan 31, Overveen. SPORTBROMMERS met gar., en financieren. inruilbrom- mers vanaf f 60. Solexen en lederen herenjas m. 50 f 60. Alleen op het adres Drappe- nierstraat 6 in de zijstraat van de Vijfhoek naar het Sophiaplein. Te koop aangeb. RENAULT 4 in zeer goede staat. Bouw jaar 1952 na 6 uur: Hasse laarsplein 8. Te koop aangeboden VAUX- HALL goed onderhouden, geen olie, pr. banden f 650, Vlersterrenstraat 11. Telefoon 19170. BOV AG GARANTIE. Opel Re- kord 1959 roldak. Volkswagen de Luxe 1959. Opel Rekord 1958. Opel Caravan 1957. Buick Roadmaster 1957. Opel Rekord 1956. Fiat 1100 1956. Op deze wagens 3 maanden Bovagga- rantie en kunnen eventueel gefinancierd worden. Garage J. Jak, Lange Heerenstraat 34, Haarlem. Tel. 13793 bij station. DAMES- en HERENSPORT- FIETS als nieuw. Krijn van Keulen, Breestraat 28 zwart. Sportieve 4 zits D.K.W. CA BRIOLET in keurige staat - Stalkruidlaan 10, bij Parnas- siakade. JONGENSFIETSJE in goede staat, leeftijd 6-12 jaar; f 35. Duinoordstraat 79. BROMFIETSEN v.a. f 485.— N.S.U., Batavus, Magneet, Be- rlni en de fantastische Mo- nark bromscooter, speciaal voor 2 pers. Fa. E. de Graaff, Koninginneweg 48. Telefoon 13609. liiitinii!.;.- vimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiin Lessen BIJLES EN PRIVÉ-OPLEID. U.L.O. en H.B.S. Tel. 62509. STENO Nederlands, Engels en Duits. Snelle opleidingen. Kon. erk. Pitmanschool, Wil- helminastraat 47. Tel. 18441. Lessen VERKOPEN willen wij niet, maar wel GEVEN. Ren. Dauphine Rijschool „Veni Vidi Vici", Liewegje. Telef. 20481 b.g.g. 53893. Ook voor spoedopleidingen. Modeacademie Erkama. Nwe. cursus. Opleiding COUPEUSE en voor eigen gebruik. Ook gehuwde dames. Knippatr. verkr. b. Aanm. Grote Hout straat 3 rd., ingang Spekstr. Tel. 15796, Haarlem. illlllllllllilliiillllllillillillillllillllllllllll Hulpbehoevende leraar zoekt direct GEM. PART. KAMER in H'lem m. pension en hulp. Max. f 185 p. m. Br. no. 7025. iilllililliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllllllini! PRACHTIG GEULDAL. Pri ma pension direct bij trein en bus. Veldhuis, Parallelweg 28, Meerssen. Tel. 04403-686. IIIIIIIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIilllllllllllllllllll JAPON naar maat in 24 uur ook van Uw stof. Modelja- ponnen geëtaleerd Maison Tiny ook voor mantels. Paul Krugerstraat 30 nu gelegen heid voor veranderwerk. OVERGANGSLEEFTIJD? MI GRAINE? ONGEZONDE TEINT? JEUGDPUISTJES» VERSTOPPING? VETZUCHT? Nattermann'» bloedzuiverende thee no. 8 helpt! Groot pak f 1.85 bij el ke drogist. OVERHEMDEN NAAR MAAÏ In elk gewenst model. Vaste boord of met 2 losse boorden. Zoek zelf uw coupon uit: ef fen tinten, fijne haarstreepjeS' sportieve ruitjes, „tonsurton" dessins. Sanfor poplin of non- iron. Prijzen vanaf 15,90' Van Ziji's herenmodes Ane- gang 17 (tegenover C. en A.) Voor KINDERSERIES. Foto Scherpenhuyzen, Staten Bol werk 6. Tel. 20095. VOGELHUISJES, vetbolle" en strooizaad voor buitenvo gels. Gebr. Veeninga, Natu ralisten. DUIVENHOUDERS, alles voO* Uw liefhebberij. Mooie ta bakstelen. Gebr. Veeninga Naturalisten. NET R.K. MEISJE, 18 ja8' zoekt een leuke vriendin. Br. o. no. 7096. VRIENDIN, Ik zoek een be schaafde, gezellige vriend1"* liefst kunnende fietsen, plm. 40 jaar .Br onder 7056,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1961 | | pagina 18