ATTENTIE! ATTENTIE! BIJZONDERE AANBIEDING VOOR ONZE DONATEURS MEDEDELING In 1939 verscheen bij Enschedé een boekje getiteld "Elswout c.a." geschreven door Mr. C.W.D. Vrijland, handelend over de bezittingen van de Erven van der Vliet. Het 62 pagina's tellende boekje, formaat 20 x 13 cm, telt een twaalftal illustraties in de vorm van koperdiepdruk-gravures. Van de uitgave van destijds, die 100 exemplaren telde, bedoeld voor de leden van de familie van der Vliet en hun nazaten, zijn nog een kleine 30 exemplaren over. Deze zijn thans voor de prijs van f. 35,= per exemplaar verkrijgbaar bij boekhandel de Wit, Bloemendaalseweg 123, Bloemendaal. Zolang de voorraad strekt! Het doet ons genoegen onze donateurs als eersten van deze unieke kans op de hoogte te kunnen stellen. In het archief van onze stichting bevinden zich van sommige nummers van het tijdschrift nog extra exemplaren. Donateurs, die later tot het leger van contri buanten zijn toegetreden, zijn mogelijk geïnteresseerd in de aanschaf van vroegere nummers van het tijdschrift, a f. 2,50 per stuk. Op de Jaarvergadering zullen deze nummers verkrijgbaar zijn! 11

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Ons Bloemendaal | 1984 | | pagina 12