Bestuur: L. Bienfait, arts Aerdenhout A.C. van der Vuurst de Vries-Beets Aerdenhout W.H.A. van Trotsenburg-Muijrers Aerdenhout H.L. Hubreeht Aerdenhout H. Slagter-Wieringa Dverveen 3. Sluijter-tlyterhoeven Bloemendaal F.R. Stock Bloemendaal vacant vacant voorzitter secretaris secretariaat penningmeester Secretariaat: Clematislaan 3 2111 BD Aerdenhout tel. 023-240751 Contributie: Minimumdonatie van f. 20,= per jaar; scholieren en 65+ f. 10,= per jaar; op bankrekening 56.23.20.202. bij de ABN te Bloemendaal of giro 3762200 Redactie van het orgaan: J. Sluijter-Uyterhoeven F.R. Stock W.H.A. van Trotsenburg-Muyrers Giften: giro 18211 t.n.v. Restauratie fonds Hermitage Stichting "Ons Bloemendaal" T ekstverwerking: I Stock-Van Wilsum Druk: Amicitia, Bloemendaal Oplage: 900 exemplaren Stichting "Ons Bloemendaal" 1984 12

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Ons Bloemendaal | 1984 | | pagina 13