UITNODIGING Aan onze contribuanten Het bestuur van de Stichting 'Ons Bloemendaal' heeft het genoegen u uit te nodigen voor de zevende jaarvergadering, te houden op Woensdag 11 april 1984 in de Grote Zaal van het Kerkelijk Centrum van de Hervormde Gemeente Ramplaan 108 te Haarlem aanvang 20.15 uur Na het huishoudelijk gedeelte- van 20.15 tot circa 21.00 uur -zullen wij u tijdens een korte pauze een kopje koffie serveren en daarna twee films vertonen, getiteld: HET GEZICHT VAN NOORD-HOLLAND en NOG NET NIET TE LAAT Deze films zijn opgenomen in opdracht van en worden uitgebracht door het Bureau Voorlichting van het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland. MOGELIJKHEID TOT VERVOER Als u slecht ter been bent of anderszins niet in staat bent het Kerkelijk Centrum aan de Ramplaan te bereiken en u wilt deze avond niet missen, dan wordt u verzocht op maandag 9 april of dinsdag 10 april a.s. (telefonisch) kontakt op te nemen met ons secretariaat: Mevrouw W.H.A. van Trotsenburg-Muijrers Clematislaan 3 2111 BD Aerdenhout tel. 023-240751 Wij zullen dan uw vervoer regelen en ervoor zorgen dat u tijdig op onze jaarver gadering aanwezig bent. Een en ander echter met dien verstande, dat u voor ons op 'bereikbare' afstand woont. 2

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Ons Bloemendaal | 1984 | | pagina 3