ONS BLOEMENDAAL NIEUWSBULLETIN VAN DE STICHTING "ONS BLOEMENDAAL" UITNODIGING 8e jaargang nr. 3 juli t/m september 1984. Aan onze Contribuanten en andere geinteresseerden: Het bestuur van de Stichting "Ons Bloemendaal" heeft het ge noegen U uit te nodigen voor een lezing op: Maandag, 22 oktober a.s., in de Grote Zaal van het Kerkelijk Centrum van de Hervormde Gemeente, Ramplaan 108, te Haarlem. aanvang: 20.15 uur. Wij hebben Mevr. H. Slagter-Wieringa gevraagd haar lezing met dia's te houden over De Geschiedenis van de Joodse Begraafplaats te Overveen. Mogelijkheid tot vervoer: Als U slecht ter been bent of anderszins niet in staat bent het Kerkelijk Centrum aan de Ramplaan te bereiken en U wilt deze avond niet missen, dan wordt U verzocht op Zaterdag 20, of Zondag 21 september a.s. (telefonisch) kontakt op te nemen met ons secretariaat: Mevr. W.H.A. van Trotsenburg-MuyrersClematislaan 3, Aerden- hout, tel. 023 - 240751. Wij zullen dan Uw vervoer regelen en ervoor zorgen dat U tijdig in de kerk aanwezig bent. Een en ander echter met dien verstande dat U voor ons op "bereikbare" afstand woont. 1

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Ons Bloemendaal | 1984 | | pagina 1