H. W. VAN KEMPEN In aansluiting op het behalen van zijn architectendiploma in 1923, toog Hendrik Willem van Kempen (1899-1984) naar Frank rijk. Als assistent van een Parijse gouvernementsarchitect werkte hij allereerst mee aan de wederopbouw van Reims (na de immense schade van de eerste wereldoorlog) en later aan de restauratie van de middeleeuwse kathedraal van Senlis. Na terugkeer in 1925, ving hij zijn Nederlandse carrière aan met het ontwerpen van een landhuis voor een bevriende relatie in Aerdenhout. Na het gereedkomen ervan in 1927 werd de jonge architect "ontdekt" door de vakpers, met een lovend artikel voorzien van foto's en bouwtekeningen in het maandblad "Het Landhuis". Heel wat opdrachten voor landhuizen binnen onze gemeentegrenzen zouden in de loop der jaren nog volgen: "Woestduin" (de kleine villa midden op het gelijknamige land goed in Vogelenzang gelegen), Mariënbosch te Aerdenhout, "Rosenhaghe" (Midden Duin en Daalseweg 25), "Nistelrode (Hoge Duin en Daalseweg 23), "de Larixhoeve"Krullenlaanen nog een tiental andere. In zijn eerste ontwerpen toonde van Kempen zijn vormidealen op de meest principiële wijze. Hij werd duidelijk geinspireerd door de amerikaanse architect Frank Lloyd Wright (zie afb.) en de principes van de nieuwe zakelijkheid van het Bauhaus, die hij op harmonieuze wijze met eigen creativiteit verbond. Daardoor zijn het ook juist de vroeg tot stand gekomen werken, die zijn artistiek talent in al zijn facetten doen uitkomen. Niet alleen werd het gebouw door hem ontworpen, maar zoals bij veel architecten in die periode, ontwierp hij ook de betim meringen, het meubilair, de lampen, de decoraties en kleur stellingen en werden alle werk- en detailtekeningen daarvan eveneens door hem zelf vervaardigd. Het jeugdhuis te Bloemendaal thans het Dorpshuis, ontworpen door H.W. van Kempen, (afb.l) 150 NUTVAt.t.ftC.<>£> RiveHSiOÉ tLMNO/S S0546 Het "Tomek" huis, Riverside 111 U.S.A., ontworpen door Frank Lloyd Wright (1904). 33

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Ons Bloemendaal | 1990 | | pagina 35