Staat van Baten en Lasten 1995 Balans per 31 december 1995 Stichting Ons Bloemendaal 1995 Inkomsten 1995 1994 Uitgaven 1995 1994 Donaties Subsidies Rente Verkopen Giften ƒ36718,50 1000,- 5335,92 1454,85 340,12 36329,60 1000,— 5006,95 1398,90 Tijdschrift Organisatie Donaties Projecten Evenementen Contributies Bankkosten Afschrijving 31075,48 4493,20 100,— 1237,28 348,50 158,84 1515,— 21798,65 9019,03 311,50 2300,62 61,- 65,51 1515,— Subtotaal 44849,48 43735,45 Saldo 5921,11 8664,14 44849,48 43735,45 ACTIVA PASSIVA Liquide middelen Postgiro 3762200 Postgiro 18 211 Bank 562320202 Kas 36,54 543,41 526,32 619,75 Reservefonds acties Saldo 31-12-94 Dotatie 1995 Saldo 31-12-95 [73236,78] 5921,18] 79157,96 1726,02 Inventaris 2020,- Eigen vermogen 30000,- Deposito's Bank 562389598 801 11,94 Effecten Nederland III 89/99 25000,- Borg PTT Post 300,- Totaal 109157,96 109157,96 Ons Bloemendaal, 20e jaargang, nummer 1, voorjaar 1996

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Ons Bloemendaal | 1996 | | pagina 10