Au££Z J mtt ■MrP" -<W>W Cs'f kfl J±^£4!^-**»t -f W 4Sr -*^^> -rXtytz, /gi^. }Z X^' éodx x*-~3xux *&a£C <a?6,# V u '1HW d{-Ad- (X- /^- - (^€- ^U>A- - ■dt. w if ^Hzd- -^Zh?— sv-u^&tc, £<?f Oc r-J }?)c A -. -2^' -^Vz- dd -An^- yy u.>f-f\^ -va x ytiaJL- -<*■■&.<*.*..f c7<4 yhAA/fr- y p:<>>ix.- b -, Z jf w4c- -w- a^-ciAty^ic^ <k^V 4 ri-ti AAiMPC&^~ ^Ayf a-n- #-- c4i^ A^ 'dft fr -f UxCt' V ^£f- /dd>- "fYAHdi dt- êt£e- 4- -tó». 4 "^f *a .4^ y 1 ^'- ,f^ 7 774 77 - v*€ - iftf- w- ^>4w t//? ^'i-:It--1 <Ll "'d c- a/l.. ,£[f tte^-/z^ ^Uxdexd :l/f^_ de bo-venverdiepping van Seders. Er zijn [een] 1ste 2de 3de 4de 5de en 6de klas. Maar in de 6de en 5de bij Meneer van Zieren zijn maar 5 kinderen in de zesde en 3 in de vijfde. Ik ben bij Juffrouw van Hal. In de derde zijn wij met ons vieren Egbert, Bep, Dick en ik en de vierde is ook bij Juffrou van Hal daar zijn ze met hun ggenen [negenen]. Met de vacantie zijn Eddie, Erik, Carrel er af gegaan. Maar Carrel komt weer terug als de groote school er is. De anderre weet ik niet.' Terugblikkend op wat ook haar eigen beginjaren waren, Ons Bloemendaal, 20e jaargang, nummer 1, voorjaar 1996 Het briefje van Beatrijs de Lugt, 25 september 1924, waarin zij de tweede hulpschool beschrijft. schrijft Dea van Hall: 'Op de hoek van de Zandvoortselaan en de Bentveldsweg lag de garage van Seders [nu Flinterman]. Onder het schuine dak van de woning waren 3 slaapkamers en dat werd onze school. Er kwam een deur in het dak. Een lange, houten trap leidde er heen en we konden beginnen. Er moet nog een foto bestaan van de hele school op de trap. Het personeel bestond uit de heer Zieren Hoofd der School 5e en 6e klas, mej. D.van Hall 3e en 4e klas, mej. T.Stuurman le en 2e klas. Voor banken was geen plaats. Het werden dus heel modern tafels en stoelen, maar tafels zonder bergruimte met losse kubus vormige inktpotten. Omdat het dak schuin liep kon er geen bord of landkaart hangen. We kregen dus een bord op een ezel en daarop moest telkens een landkaart gete kend worden. In een hoek van het lokaal waren enige planken aangebracht. Daarop moesten alle boeken en schriften worden opgeborgen. Het onderwijs verliep zoals op menige 2 en 3 mansschool. Schoonschrijven ging gemeenschappelijk. Je moest toch toezicht houden. Er werd geschreven met kroontjespennen en van die lange ophalen. Zingen gebeurde gemeenschappelijk. O onvolpre zen: 'Kun je nog zingen, zing dan mee'. Dit heeft vele tientallen jaren heel Nederland voorzien van een grote schat van gemeenschappelijke liederen. Vrij kwartier was op de hoek van de Langelaan en de Bentveldsweg waar nu al lang 'De Schuilhoek' staat [Langelaan 2], Er werd 'over- tje' gespeeld en dan probeerde je eerst om 'Juf' te van gen.' 19 De hele school op de trap van de tweede hulpschool bij garage Sedei

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Ons Bloemendaal | 1996 | | pagina 19