De echte grote school Na enig speurwerk is ook voor het echte schoolgebouw een geschikte plek gevonden; het is een driehoekige ter- reintje aan de Mr. Enschedeweg, voorheen de Doodweg, eigendom van de gemeente en in gebruik 'voor de open bare dienst'. Op 26 februari 1924 wordt het voor een bedrag van 1 1.500 gulden (op de bouwkosten in minde ring te brengen) aan de Schoolvereniging overgedragen. [De huidige speelplaats is dan nog een particuliere tennis baan en zal pas in 1928, voor een bedrag van 13.000 gul den, worden aangekocht.] Nu komen de details aan bod. Het aantal en het formaat van de klaslokalen, bijvoorbeeld. Van meet af aan heeft de Schoolvereniging, uit pedagogische overwegingen, zich voor kleine klassen uitgesproken. In 1922 is dit voor de gemeente een mooie - maar niet de belangrijkste - reden om haar medewerking te weigeren en nu, bij de bouwbe- sprekingen, doet zij er opnieuw haar voordeel mee. Vier lokaaltjes, elk voor circa dertig leerlingen - daar moet de Schoolvereniging het tenslotte mee doen. Méér vindt ook de Onderwijsinspectie niet nodig: 'in verband met het feit dat nóch onmiddellijk, nóch in de toekomst voor meer dan 30 leerlingen per lokaal plaatsing zal worden gevraagd'. 'Als er maar vast iets staat', moet de Schoolvereniging hebben gedacht. Amper vijf jaar later, in 1929, zijn er 140 leerlingen en moeten er drie lokalen worden bijgebouwd! Op het bouwterrein staat de leerlingen van de hulpschool Het nieuwe gebouw van de Schoolvereniging 'Aerdenhout-Bentveld' in 1925. nog een gewichtig taakje te wachten. In optocht lopen zij erheen. Een van de jongetjes uit de derde klas is het jong ste broertje van de juffrouw, Beppo van Hall. Hij schrijft later, in 1982, in zijn herinneringen: 'De 31 leerlingen mochten op een middag ieder één steen metselen in een muurtje voor het gymnastieklokaal. Ik bleef na die plech tigheid nog met mijn vriendjes spelen in de tuin. Tot De eerste steen. 20 Ons Bloemendaal, 20e jaargang, nummer 1, voorjaar 1996

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Ons Bloemendaal | 1996 | | pagina 20