onze verontwaardiging zagen wij toen, dat onze 3 i stenen door de metselaar werden weggehaald en overnieuw wer den opgemetseld.' Overigens vertelt de eerste steen zelf dit verhaal toch net iets anders. De inscriptie luidt: 'De eerste leerlingen hebben op 31 oktober 1924 allen aan mij gemetseld. 27 leerlingen'. De architect heeft voor zijn eigen achterban een roman tisch schooltje ontworpen met een ronde torenpartij en ramen met kleine ruitjes. Zoals ook te zien is aan het plas tische metselwerk met zijn diepgevoegde, deels verticaal gemetselde baksteen, laat hij zich beïnvloeden door het expressionisme van de Amsterdamse school. 'De school is zo gebouwd, dat de leslokalen op het Zuiden liggen', zegt een prospectus uit de jaren dertig, 'zodat Zon, Licht en Lucht in ruime mate kunnen toetreden'. En inderdaad, in de loop der jaren heeft menig kind het daar op het Zuiden behoorlijk warm gehad. Op 18 april 1925 wordt het nieuwe gebouw op feestelijke wijze geopend. De kinderen mogen koekhappen en er is een kok die wafels bakt. En dan begint de routine van het schoolleven. In vier lokalen, zonder centrale verwarming. Maar een kinderhand is gauw gevuld: 'We hadden nu echte banken, die zijn meegegaan tot na de 2e oorlog', zegt Dea van Hall. 'Er waren echte borden en echte kaarten en platen. Nu er een echte school was kwamen er steeds meer leerlingen. Korte tijd hebben we nog schooltuintjes gehad, maar naarmate het aantal leerlin gen toenam was dat niet meer mogelijk. Oorspronkelijk was er achter de school en ernaast een soort plantsoen, maar dat veranderde al gauw in een speelterrein.' 'Gezellig was het er', herinnert juffrouw Hofland (onder wijzeres aan de SAB van 1927 tot 1973) zich in 1974. 'En wat konden de kinderen heerlijk spelen. Geen echt school plein, maar zand en eikenhakhout! En niet te vergeten aan de overkant het 'Spokebos'. Een leegstaande oude villa [Gimli Huize, in 1903 door Willem Bauer voor de van Willem Witsen gescheiden Betsy van Vloten gebouwd en gesloopt in 1941] met een vijvertje in een totaal verwil derde tuin.' Het schoolgeld De nieuwe school valt onder het bijzondere neutrale onderwijs en wordt dus maar ten dele door de overheid gefinancierd. Extra activiteiten worden uit eigen middelen bekostigd. Maar zelfs in Aerdenhout blijkt lang niet ieder een bereid of in staat dit extra schoolgeld te betalen. Bij de gemeente dient zich dan ook al gauw, in januari 1930, een tweede comité van belanghebbende ouders aan, ditmaal met een lijst van maar liefst 100 kinderen (waar van er wel eenderde al op de SAB zit). Er moet een twee- Koekhappen bij de opening. de school komen, vinden zij, een school die niet zo duur is en die best wat soberder mag zijn. Of zoals zij het in hun aanvraag formuleren: 'De particuliere school der Schoolvereniging 'Aerdenhout-Bentveld' vraagt, boven het normale schoolgeld eener Gemeenteschool, eene bijdrage van jaarlijks fl 100.- voor het eerste kind, fl 75.- voor het tweede, en fl 50.- voor het derde kind, hetgeen voor velen zeer bezwaarlijk is. Afgescheiden hiervan, wordt uit andere overwegingen Openbaar Lager Onderwijs sterk voorgestaan door tal van ouders in Aerdenhout die voor hun ne kinderen eene streng eenvoudige schoolopleiding tot een arbeidzaam leven wenschen.' En dat kan de Schoolvereniging in haar zak steken! Ditmaal maakt de gemeente haast. Aan de Juliana van Stolberglaan verrijst al in 1931 de Vondelschool. De afrekening Bij de feestelijke opening van de nieuwe school aan de Mr. Enschedeweg is natuurlijk ook het gemeentebestuur aanwezig. Maar de verstandhouding is nog steeds wat moeizaam. Zo krijgt het schoolbestuur een bitse brief van de afdeling Onderwijs, die de rekeningen controleert en die met betrekking tot bijlage 44 'de eer heeft op te merken': 'Chocoladereepen zijn niet onder de stichtingskosten te brengen'. Hier heeft de Schoolvereniging niet van terug en op de Ons Bloemendaal, 20e jaargang, nummer 1, voorjaar 1996 21

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Ons Bloemendaal | 1996 | | pagina 21