Colofon Bestuur H.K. Garvelink J.A. Patijn-Bijl de Vroe W.J. van Luijken Bloemendaal Bloemendaal Overveen voorzitter secretaris penningmeester F.S.H. van Eeghen-Elias Bloemendaal L.J. van Emmerik P.J.B.A. de Natris A.E. Tjan-Bakker Vogelenzang Overveen Aerdenhout redactie Secretariaat Laan van Boreel 12 2061 PIN Bloemendaal tel. 023 - 5270190 fax 023 - 5252830 Ledenadministratie Aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen uitslui tend schriftelijk bij de ledenadministratie: Mauricialaan 1 1, 2051 LE Overveen. Redactie Bentveldsweg 100 2111 ED Aerdenhout tel. 023 - 5242305 fax 023 - 5247102 Produktie Renée de Bruin, Haarlem Vormgeving Joris Funcke bNO, Overveen Druk Melisie, Heemstede Oplage: 1.175 Stichting Ons Bloemendaal, 1996 ISSN: 0166-3852 Giften Indien u het werk van Ons Bloemendaal met een - in principe fiscaal aftrekbare - gift wilt ondersteunen, kunt u uw bijdrage storten op onze rekening bij de ABN-AMRO te Bloemendaal, nr. 56.23.20.202 of Postbank nr. 37.62.200. Contributie De minimum donatie bedraagt 30,- per jaar. Voor 65 'ers geldt, indien dit bedrag bezwaarlijk is, een minimum van 20,-. Ten behoeve van de betaling wordt een acceptgiro toegestuurd. Losse exemplaren Losse exemplaren van dit nummer zijn voor 7,50 ver krijgbaar. Belt u voor de verkooppunten naar de redactie of het secretariaat. Ons Bloemendaal, 20e jaargang, nummer 1, voorjaar 1996 25

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Ons Bloemendaal | 1996 | | pagina 25