Doelstelling Inhoud Pag. 4 Van de redactie Pag. 5 Uitnodiging jaarvergadering Pag. 6 jaarverslag over 1995 Pag. 12 Vermeer in Bloemendaal, Ben Broos Pag. 16 De eerste school in Aerdenhout, Marie-Anne Coebergh-van der Marck Pag. 23 Veldactiviteiten 1995 in Bloemendaal, Archeologische Werkgroep Haarlem Pag. 24 Plus en Min Pag. 25 Colofon Pag. 26 Fotoverantwoording Het doel van de stichting is het behoud van het erfgoed van historie, cultuur en natuur in de Gemeente Bloemendaal en in de omgeving voor zover deze een directe of indirecte invloed hierop heeft. Zij wil dit doel bereiken door het bevor deren van de belangstelling en de waardering voor en de kennis van dit erfgoed. Ons Bloemendaal, 20e jaargang, nummer 1, voorjaar 1996 3

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Ons Bloemendaal | 1996 | | pagina 3