Cees de Jong, eigenzinnig best u u rder Een man met hart voor Bloemendaal door Charles Coster en Hans Hoffmann Op 1 mei jongstleden is in zijn woonplaats Bloemendaal Cees de Jong overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Met hem verliest Bloemendaal een markante en eigenzinnige inwoner, die in vele bestuurlijke functies maar ook achter de schermen de Bloemendaalse gemeenschap tiental len jaren heeft gediend. Cees de Jong is 83 jaar geworden. Als jongeman onderscheidde De Jong zich in het verzet. Jarenlang was hij vice-voorzitter van de stichting De Eere begraafplaats te Bloemendaal en stuwende kracht van het gemeentelijke Openluchttheater. Hij was een groot kenner van de lokale geschiedenis - wie daarover iets wilde weten of schrijven klopte nooit tevergeefs bij hem aan. Als speler, later als bestuurder vervulde hij tevens een prominente rol in het Bloemendaalse en het Nederlandse hockey. Cees de Jong - hij heeft zijn hele leven in Bloemendaal ge woond - werd geboren in 1919. Zowel zijn vader als zijn moeder was een telg uit een bekend baggergeslacht in Har- dinxveld. Zijn vader, J. de Jong, verhuisde in 1909 naar Bloemendaal. Van technisch ambtenaar klom hij daar op tot gemeentearchitect - hij had onder meer de technische lei- Cees de Jong. ding bij de aanleg van de in 1921 geopende Zeeweg - en werd later directeur Publieke Werken. Zo raakte zoon Cees al op jeugdige leeftijd vertrouwd met Bloemendaal, dat zich in rap tempo ontwikkelde van een kleine idyllisch-landelijke gemeenschap tot een welvarend woongebied met veel fo renzen. Nadat hij, begonnen op het Kennemer Lyceum, eindexamen had gedaan aan de vijfjarige hbs-a aan de Haarlemse Zijl vest, lag voor Cees de Jong een loopbaan bij de belasting dienst in het verschiet. Van dat streven kwam echter weinig terecht, doordat hij in de zomer van 1939 voor de mobili satie werd opgeroepen. Op 10 mei 1940, de eerste dag van de oorlog, werd zijn infanterie-eenheid in Zuid-Limburg door een groep Duitse soldaten opgepakt. In een onbewaakt ogenblik wist De Jong per fiets te ontkomen. Verzet In september van het eerste oorlogsjaar ging hij in Amster dam economie studeren, maar daaraan kwam een eind toen hij de door de Duitsers geëiste loyaliteitsverklaring weigerde te tekenen. Zijn verzetsactiviteiten namen hem nu volledig in beslag. Samen met anderen bouwde hij de Bloemendaalse illegaliteit uit tot een steeds ruimer vertakt netwerk. Door zijn organisatietalent werd De Jong gaandeweg de spin in het web van de plaatselijke ondergrondse, die bonkaarten en persoonsbewijzen vervalste, illegale bladen verspreidde, contacten onderhield met andere verzetsgroepen in en bui ten Bloemendaal, sabotageacties voorbereidde en de finan ciële middelen bijeenbracht ter ondersteuning van mensen in nood. Het ouderlijk huis aan de Brederodelaan waar hij ook zelf nog woonde werd een centrum waar verzetsvrien- den elkaar troffen en waar wapens en koffers met bankbil jetten in- en uitgingen. Mede door de inbreng van De Jong haalden de Bloemenda lers menig huzarenstukje uit. Zo stalen zij 's nachts vrijwel onder het oog van de Duitsers een aantal vaten benzine om het verzet draaiende te houden. In de hongerwinter slacht ten zij de herten in de Bloemendaalse hertenkamp toen hun ter ore was gekomen dat de Duitsers hetzelfde plan hadden opgevat. Het vlees bereikte langs slinkse wegen gemeen teambtenaren, illegale vrienden en bewoners van het nood hospitaal in Overveen, waar men er wel raad mee wist. Cees de Jong bezorgde ook onderduikers een veilig adres, zowel in zijn eigen huis als bij anderen. Hij hielp een joodse jongen, die in het buurgezin Nolthenius was opgenomen door moeilijke tijden en regelde voor de familie een peertje licht door stroom af te tappen van Hotel Zomerzorg waar de Duitsers kwartier hielden. Zo kon Hélène Nolthenius, de latere hoogleraar en schrijfster, die in de oorlog als koerier- 34 Ons Bloemendaal, 27e jaargang, nummer 2, zomer 2003

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Ons Bloemendaal | 2003 | | pagina 36