Vijverweg, beelden van vroeger en nu 'VILLA-TB BbOEMBNDAAh o. vuvBRwae-s Begin 1900 werd op de grond van de voormalige buitenplaats Hartenlust, vanaf de oprijlaan tot aan het station, deVhjverweg aangelegd. In 1910 werd door de heer Janssen van Raaij opdracht gegeven voor de bouw van een villa. Bij de oplevering van deze villa gaf de architect, die ook veel van het interieur had ontworpen, een technisch fotograaf opdracht zowel exterieur als interieur te fotograferen. Bijna 100 jaar later zijn opnieuw foto's gemaakt, die laten zien wat er is veranderd in die tijd. De familie had zes kinderen en twee kindermeisjes. Twee meisjes sliepen op de kamer met de loggia en maakten zoveel ruzie dat hun vader besloot het balkon dicht te laten maken zodat vervolgens ieder een eigen kamer had. Rond 1950 komt het huis in het bezit van de familie Lulof. Hierna van dominee Toornvliet. Gerrit Toornvliet (1908- 1981), werd in 1956 predikant bij de gereformeerde kerk op de Vijverweg. Vanaf 1961 hield hij zich alleen nog bezig met het radiowerk van Radio Bloemendaal, de kerkzender met nationale bekendheid. Hij hield zich niet altijd aan de kerkelijke regels en kwam daardoor meermalen in aanvaring met de kerkelijke instanties. Uiteindelijk werd hij in 1968 ontslagen, waarna hij de Stichting Radiogemeente oprichtte en verder ging bij diverse zeezenders. Van Toornvliet hebben de huidige bewoners 13 jaar geleden het huis gekocht waarna zij het grondig onder handen heb ben genomen om het weer grotendeels in de originele staat terug te brengen Met dank aan mevrouw Linde Janssen en de huidige bewoners. Foto's uit 1910 zijn afkomstig uit de collectie van Linde Janssen. Foto's uit 2008 zijn gemaakt door Lydia van der Meer. Voor zover bekend bij zijn (schoon) familie heeft architect Frederik Lodewijk Janssen (1 juni 1885-1959) slechts één woning ontworpen in Bloemendaal en wel aan de Vijver weg. Er doen hardnekkige geruchten de ronde dat het huis met de veranda aan de Zeeweg ook van zijn hand zou zijn, maar dat zal waarschijnlijk altijd een vraag blijven. Architect F.L.Janssen Frederik Janssen kwam met zijn gezin in 1929 in de Oranje Nassaulaan in Overveen wonen en is er tot aan zijn over lijden gebleven. Hij was een markant en eigenzinnig man die niet alleen architect maar ook een verdienstelijk meu belontwerper was. Hij had het meubilair in zijn eigen huis ontworpen, evenals vele meubelstukken in het huis uit 1910 aan de Vijverweg. Helaas is er weinig overgebleven van de overige huis- en meubelontwerpen van Janssen, die een groot fan was van de architect Frank Lloyd Wright. Deze foto's zijn enkele bewij zen van zijn kunnen. De oud bewoners Het huis aan de Vijverweg 8 is gebouwd voor Janssen van Raaij, voormalig hoofdagent van de Nederlandsch Indische bank in Batavia. Rond 1921 is het verkocht aan één van de broers Honig van de bekende Honigfabriek uit Koog aan de Zaan, die er met huisknecht van Rosmalen overigens slechts kort woonde. In 1923 kwam het in het bezit van de familie Gunning. Hij was directeur van de beetwortelsuikerfabriek. (PeSouwd voor denJTeer -M.fcffflrifiT! ÏJatgliv fflvcfiiled ZHannemen, JJ.ÏH'Uan, Zflanffe^eed t 1L'®1{KU4.1910.._ é>er/fe /(een qefeqd %'Z. April 19 !.0.,_ lölilrthlirr .-1910., J^OTPOGRABIBiBN: tL^dtfoord- en Qopdfront.^ ~w tóCHdf met veptiBuPe en tmjo naar de eerste verdieping, Fl. BBet1\amer.. o.diuisB&mer met ^erre. <SdFor. 'r.VÏrhat' en trap naar de eerste verdiepinp. 8 <SBiapBamcr niet Foppia.. S-.yïifxZme- op de verdiepinp l0.5*G<3ntoor. 18 Ons Bloemendaal, 32e jaargang, nummer 1, voorjaar 2005

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Ons Bloemendaal | 2008 | | pagina 18