Adriaan Stoop, een Indischgast in Bloemendaal? Ruim vijfentwintig jaar verbleef Adriaan Stoop [1856-1935) met vrouw en gezin in de tropische kolonie Nederlands-IndiëAls echte totok [volbloed Europeaan) was Stoop 1880 met zijn jonge vrouwMiente van Deventer naar lndiëgereisd in de hoop er een bestaan als ambtenaar te kunnen opbouwen. Echterniet ah ambtenaar maar als ondernemer 'in de oliezou hij carrière maken. Door Jet van Voorst Vader- Duyckinck Sander In 1879 kreeg hij, als drieëntwintigjarig ingenieur van het Mijnwezen, de opdracht van het gouvernement te zoeken naar drinkwater in de garnizoensstad Surabaya. Bij toeval ontdekte hij er echter rijke petroleumbronnen en zag ook kans deze te exploiteren. De Dordtsche Petroleum Maatschappij, gefinancierd en georganiseerd met hulp van familie en vrienden uit zijn geboortestad Dordrecht, werd een geweldig succes. Zoals gebruikelijk voor Indiëgangers, keerde Stoop op veertigjarige leeftijd met zijn gezin terug naar patria. Het leven op Java was zwaar geweest maar materieel en geestelijk werd hij rijk beloond. Het verblijf in de Oost heeft allen blijvend beïnvloed maar met Bloemendaal raakte de gehele familie evenzeer verweven. Van 1897 tot 1935 zouden de Stoopen er wonen op huize De Rijp (3.). Hier kon Stoop een grote staat voeren. Maar ook voor anderen stond hij steeds klaar met hulp en bijstand. In 1911 werd de Dordtsche overgenomen door wat tegenwoordig Royal Dutch Shell is. Met deze serie foto's wordt getracht een beeld te geven van het leven van de Stoopen op De Rijp. Enerzijds is er het huis van een gearriveerd Nederlands industrieel, anderzijds zijn er her en der artefacten uit de Oost te ontdekken. Foto 1. Ir. Adriaan Stoop (1856-1935). In 1896, veertig jaar oud en een gearriveerd man, die zelfbewust de wereld inkijkt. 12

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Ons Bloemendaal | 2011 | | pagina 14