Uitgeverij Gottmer in wasserij- blekerij van Bijvoet Na de brand op 17 maart 1932 van de stoomwasserij Bijvoet. De lange schoorsteen overleefde de ramp en staat er nog. Inge de Wilde Op het terrein tussen de Korte Kleverlaan en de Prof. van Vlotenweg in Bloemendaal was ruim vijftig jaar Uitgeverij J.H. Gottmer te vinden in het gebouw waar voorheen de stoomblekerij en -wasserij van de familie Bijvoet was gehuisvest. www.onsbloemendaal.nl nr. 2 zomer 2016 Breviarium Romanum en Toon Kortooms Uitgeverij Gottmer, in de jaren dertig in Haarlem opgericht, heeft een merkwaardige ontstaansgeschiedenis. Oprichter Jan H. Gottmer (1902-1974) kwam niet uit de boekenwereld. Hij was aannemer en in die hoedanigheid in 1934 betrokken bij de verbouwing van drukkerij Amicitia in de Mr. Cornelisstraat in Haarlem. Hij raakte in de ban van het drukkersvak en besloot de drukkerij over te nemen. In 1938 nam hij vervolgens ook het uitgeverijtje Literbo over; Uitgeverij J.H. Gottmer en Co was daarmee een feit. Gottmer maakte een vliegende start met de uitgave van het werk van Pearl S. Buck, die nota bene precies in 1938 de Nobelprijs voor de Literatuur kreeg. De uitgeverij verhuisde spoedig daarna naar het Wilhelminapark 12. Behalve met onder meer een Nederlandse uitgave van Gullivers reizen in 1940 maakte de katholieke Gottmer furore met een editie van Breviarium Romanum (1946), verplicht brevier voor katholieke priesters, dat hij met pauselijke toestemming uitgaf en in 1950 zelfs aan de paus mocht aanbieden. Het pand in het Wilhelminapark werd te klein en Gottmer kocht daarop in 1950 het gebouw van de vroegere blekerij en wasserij van de familie Bijvoet aan de Prof. van Vlotenweg 1 in Bloemendaal. De drukkerij kwam op de begane grond en de uitgeverij zat op de bovenverdieping. Onder het motto 'Liefde Vertrouwen Vlijt' begon een nieuwe periode en het ging Gottmer voor de wind, vooral ook door de boeken van Jannetje Visser-Roosendaal, de 'koningin van de West-Friese streekromans' en dankzij Toon Kortooms (1916-1999), een bekend en geliefd schrijver van romans en kinderboeken, die in 1954 met zijn gezin uit Eindhoven naar de Plantsoenlaan in Bloemendaal was verhuisd. Kortooms had een baan aangenomen als redacteur van het tijdschrift De Journalist, uitgave van De Spaarnestad, maar nam ook snel contact op met Jan Gottmer, die vanaf dat moment zijn uitgever werd. Het werk van Kortooms werd een van de grote kassuccessen van de uitgeverij. Van de roman Beekman en Beekman waren in 1964 al 250.000 exemplaren verkocht en in 2012 verscheen bij Gottmer de 32ste druk. Een vrouwelijke uitgever Hens Gottmer (1933), een dochter van Jan, was na haar MMS-opleiding gaan werken bij boekhandel Willa Reinke in Haarlem en werd in 1959 als 26-jarige tot haar verrassing door haar vader plots als zijn opvolger in de directie van de uitgeverij benoemd. Ze zou er tot 1995 blijven en zou als een van de weinige vrouwen in het boekenvak een belangrijke rol gaan spelen in de boekenwereld. Ze werd voorzitter van de Commissie voor Propaganda van het Nederlandse Boek Breviarium Romanum (J.H. Gottmer Haarlem 1946) Jo Dominicus, Portret van Denemarken (J.H. Gottmer Haarlem 1971; derde druk 1973). De bekende Portretreeks met reisgidsen verscheen vanaf 1968 ■if'-j ..jilllïimn'i j «fifl

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Ons Bloemendaal | 2016 | | pagina 18