t, V\ V\ - X~") wm 24 www.onsbloemendaal.nl nr. 2 zomer 2016 De lijkbaar op weg naar de begraafplaats. Op de kist ligt het jd bloemstuk van Z.K.H. prins Hendrik. De stoet passeert hier de brug over de Bennebroekervaart. Talma's ziekte en overlijden Nog geen twee jaar na zijn benoeming in Bennebroek overleed Talma op 12 juli 1916 op de relatief jonge leeftijd van 52 jaar. Naar zijn doodsoorzaak kunnen we slechts gissen. Bij de verhuizing van het Diaconessenhuis aan de Hazepaterslaan in Haarlem (waar hij werd verpleegd en is overleden) naar de nieuwbouw aan de Handellaan in Heemstede in 1973 zijn de behandeldossiers vernietigd. Talma had al eerder klachten. In 1901-1902 was hij een tijdje uit functie en in 1912 verbleef hij een aantal maanden in Zwitserland. Medio 1915 openbaarden zich serieuze lichamelijke klachten, waardoor Talma als voorganger in de kerk in Bennebroek meer af- dan aanwezig was. We kunnen zijn ziekteproces volgen via de kranten, die regelmatig aandacht schonken aan de gezondheid van deze bekende en geliefde Nederlander. In april 1916 volgde een inzinking, waardoor hij zijn werk moest opgeven. Op 11 mei 1916 vertrok Talma naar Egmond aan Zee. Het ziektebeeld ging op en af, maar herstel trad niet in. Op woensdag 12 juli 1916 om 7 uur 's avonds overleed Talma in het Diaconessenhuis. De kranten staan er vol van en in alle necrologieën wordt waardering uitgesproken voor hetgeen door Talma gedaan en bereikt is. Ook het Koninklijk Huis was getroffen door zijn overlijden. Koningin Wilhelmina kende hem persoonlijk van de - door haar strak aangestuurde - kabinetsformatie van 1908 De begrafenis Op zaterdag 15 juli 1916 om 13.00 uur vond de uitvaart plaats. Hoewel het hartje zomer was, was het weer die dag niet geweldig: 'zwaarbewolkt, betrokken, kans op eenige regen' Bennebroek veranderde die dag van een rustig dorpje in een drukbezochte bedevaartplaats. Het was dringen op de begraafplaats, door Kamerleden, oud-ministers, maar ook door vertegenwoordigers der werklieden, die uit het hele land waren gekomen om afscheid te nemen van hun jonggestorven held. 'Het kerkhof zag zwart van de menschen, belangstellenden hadden zelfs op het dak der kerk een plaatsje gevonden.' Een krant schreef: Onder zeer groote belangstelling heeft hedenmiddag op de begraafplaats alhier de teraardebestelling plaats gehad van Ds. A. Talma. Op de eenvoudige houten kist was een krans van witte lelies en lila irissen neergelegd, voorzien van een wit zijden lint met den groote gouden H., initiaal van den Prins. Behalve dit bewijs van hulde waren nog vele kransen en palmtakken aanwezig. Een groot aantal brieven en telegrammen waren bij de familie Talma ingekomen, o.a. van de Koningin-Moeder, en van den heer Goeman Borgesius, namens de 2e Kamer, terwijl, zooals bekend, Jhr. Taets van Amerongen gisteren namens de Koningin een bezoek van rouwbeklag aan de weduwe Talma bracht. Daarna trad Ds. Kromsigt, zwager van den overledene, naar voren, en dankte namens de familie voor de eer, den overledene bewezen.' Grafmonument Al snel na het overlijden van Talma ontstond het idee om een grafmonument te plaatsen: 'Na overleg met de familie hebben de dagelijksche besturen van het Nederl. Werkl. Verbond. Patrimonium en van het Christel. Nationaal Vakverbond besloten een gedenksteen te plaatsen op het graf van oud-minister Talma te Bennebroek. Om de deelneming onder de leden zoo groot mogelijk te doen zijn, is besloten, dat niet meer dan 25 cent per lid zal mogen worden bijgedragen.' www.onsbloemendaal.nl nr. 2 zomer 2016 25 Open Monumentendag 10 september Het graf van Talma naast de Hervormde kerk in Bennebroek (foto uit 1918). Het grafmonument heeft de status van gemeentelijk monument Het thema van de Open Monumentendag 2016 is 'Symbolen en iconen. En Syb Talma is een icoon van de Nederlandse arbeidersbeweging. Daarom is er op die dag 's middags een Talmaprogramma in de Hervormde kerk in Bennebroek. Lammert de Hoop houdt een lezing over Talma, de video wordt vertoond, het koor zingt Talma's lievelingspsalmen, u kunt de toren beklimmen en het monumentale graf bekijken. Meer informatie en de exacte tijden volgen. Ondanks dit kleine toegestane bedrag per gift was er snel voldoende geld om beeldhouwer Dick Wolbers het monument te laten maken. Een bewijs van de populariteit van Talma in die tijd en van de betekenis van zijn tomeloze inzet voor de arbeiders. Op 26 oktober 1918 werd het monument onthuld. Een vergissing In het Leidsch Dagblad van 28 oktober 1916, drie maanden na de begrafenis van Talma, staat een mooie anekdote: 'Bij de eerste klasse van de stoomtram Haarlem-Leiden. Papa, Mama, drie kinderen en twee nichtjes bezien iedere merkwaardigheid langs den weinig bekenden weg. Algemeen wordt de aandacht getrokken door het monument, door mevrouw Willink in haar weiland opgericht ter nagedachtenis van het bezoek van H.M. de Koningin op 11 Aug jl. 'Oom, wat is dat daar?' vraagt een der nichtjes. Antwoord: 'We zijn hier in Bennebroek. Dat is het gedenkteeken op het graf van Talma'. Andere vreemde passagiers rijzen ook overeind en roepen: 'Kijk, daar ligt Talma begraven'' Drie biografieën, een monument en een postzegel Talma kreeg al in 1917 een biografie, in 1918 een monument en in 1936 werd hij afgebeeld op een postzegel. Er kwamen tal van Talmastraten (ook in Heemstede en Bennebroek) en er werden heel wat rustoorden naar hem genoemd. Daarna raakte Talma wat in de vergetelheid, maar de laatste jaren is er een revival. Het CNV heeft Talma als aartsvader naar voren geschoven, er is een Talma-leerstoel, er werd een video gemaakt, er verscheen in 2010 opnieuw een biografie en in 2013 nog een. Drie biografieën van één politicus: dat is niet voor niets want de boodschap die Talma in 1916 verkondigde - zorg voor de mensen die het minder hebben - is ook nu nog actueel. Bloemlegging 12 juli 2016 Regelmatig werden er bloemen op het graf van Talma gelegd, namens het CNV gebeurde dit gedurende een groot aantal jaren. Op dinsdag 12 juli 2016 wordt de honderdste sterfdag van Talma herdacht. Er is dan een plechtigheid, georganiseerd door het bestuur van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek samen met PKN, eigenaar van de kerk en in aanwezigheid van Maurice Limmen, voorzitter van het CNV, en wethouder Kruijswijk van de gemeente Bloemendaal. Er worden dan bloemen op het graf van Talma gelegd, bij voorkeur rode Japanse rozen (Camellia Japonica), zijn lievelingsbloemen. Daarmee wordt de man herdacht die veel heeft gedaan en betekend voor Nederland en die nu rust op het kerkhof van Bennebroek. Dit artikel werd eerder gepubliceerd in HeerlijkHeden 150, najaar 2011. Een uitgebreide versie met meer informatie, foto's en een notenapparaat vindt u op www.hv-hb.nl Monumenten en geschiedenis Uit de geschiedenis van Heemstede en Bennebroek. Met dank aan Lammert de Hoop en Gerard van Krieken. WE

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Ons Bloemendaal | 2016 | | pagina 24