|b|J m: S#; m «F hAm -Viw '/if. Een 'Laantje' tegen wil en dank c$k1 OT,i ivf EVt 2^3 SV^Y-a T" 26 www.onsbloei t x*£iw* 1' *»^3fc>i,—t v:-4- k ?®6 vV Laantje van Alverna Gerard Nijssen In de 19de eeuw staat het gedeelte van het Laantje van Alverna tussen de Leidsevaart en Boekenroode bekend als de voorweg van het landgoed Boekenroode. Tegenwoordig staat het laantje in de belangstelling vanwege de spoorwegovergang die sommigen dicht en anderen juist weer open willen hebben. Wat is de geschiedenis van dit Laantje? www.onsbloemendaal.nl nr. 2 zomer 2016 27 De Laan werd in de 19e eeuw hoofdzakelijk gebruikt als verbinding van hofstede Boekenroode (F) met de Leidsevaart. Daarnaast heeft de bouwman van boerderij het Naaldenveld het recht om tweemaal per jaar zijn mest die per trekschuit aangevoerd werd, op te halen en naar zijn boerderij te vervoeren. De hoofdingang van Boekenroode ligt tot 1922 aan de Boekenroodeweg. Rond 1922 komt er een nieuwe hoofdingang, die van de Zandvoortselaan naar Boekenroode loopt. Deze nieuwe oprijlaan krijgt na de verkoop van de gronden in 1924 de naam Teding van Berkhoutlaan. Het 'Laantje' is in het landgoed meer een achteringang, die aanwonende tuinders voornamelijk gebruiken om van en naar de Leidsevaart te komen. Dat het 'Laantje' niet de hoofdingang is, blijkt uit de bouw van de tuinmanswoningen aan de Leidsevaartweg 83 en 85 door Jhr. Teding van Berkhout in 1902 en 1922. Daarnaast is de weg ongeplaveid terwijl de nieuw aangelegde hoofdingang met klinkers is uitgevoerd. Het Laantje is verbonden met het Boerenpaadje dat van Noord naar Zuid over het landgoed loopt om toegang te geven aan Boekenroodeweg 87 en het doorkruist de twee gemeenten Heemstede en Bloemendaal. Rond 1900 stond het te boek als 'Zwarte weg' of 'Zwartepad', vermoedelijk door de kolenslakken waarmee dit soort paden in het verleden werden geplaveid. De huizen aan de Leidsevaart In de tuinmanswoningen aan de Leidsevaartweg 83 en 85 woonden de families Heeremans en Schreurs. Schreurs was tuinman op Boekenroode, hij overleed in 1935 waarna de familie Kuiper zijn intrek neemt in nr. 85. In 1972 koopt Kuiper het gedeelte van Heeremans en wordt het geheel door de familie Kuiper in gebruik genomen. Hun zoon Sjaak Kuiper blijft tot 1995 in het huis wonen waarna het huis weer in twee gedeelten verkocht wordt. In 2003 wordt nr. 83 ingrijpend verbouwd en uitgebreid. In 2005 wordt het gedeelte nr. 85 gesloopt en er komt een vrijstaand huis voor in de plaats. Rond 1903 is het woonhuis van de familie Van Zadel op nr. 87 en 89 gebouwd. De eerste bewoners zijn de broers Jan en Andries van Zadel, allebei getrouwd met Zandvoortse vrouwen. Zij stichten daar allebei een gezin en beginnen samen een bloembollen en groentenhandel. Toen Andries op jonge leeftijd overleed aan acute reuma, bleef zijn vrouw achter met vijf kleine kinderen die daardoor al op jonge leeftijd moesten meewerken in het bedrijf. Later werd het bedrijf overgenomen door de zonen van de twee broers namelijk Willem en Albert van Zadel. Twee andere broers, Wim en Andries jr. kregen ieder een eigen stuk grond. Willem en Albert bleven wonen op nr. 87 en 89 en stichtten op hun beurt een gezin. Door de slechte tijden na het uitbreken van de tweede wereldoorlog was het familiebedrijf niet meer rendabel. Andries jr. zocht zijn heil in Amerika en werd eerste tuinman bij een grote universiteit in New York. Broer Wim werd docent en hield zijn eigen stuk grond en Albert besloot met de groentehandel door te gaan. Willem nam het grootste deel van het bollenbedrijf over. Hij was een man van de wereld en deed zaken in Zweden, het thuisland van zijn vrouw Henriette. Jhr. Teding van Berkhout laat in 1920 op Boekenroodeweg 25 een tuinmanswoning bouwen voor zijn tuinman Kerkvliet. De tuinmanswoning is gebouwd door N. van Keulen, een timmerman/ aannemer die op de Zandvoorterlaan gevestigd was. De dochter van Kerkvliet trouwde met Diependaal, die later de functie van tuinman overneemt van zijn schoonvader en in dienst komt van het klooster. Bouwaanvraag nr. 83 en 85, 1902 (bouw archief gemeente Heemstede) X. - *T f3| i 11 »iv 'int #4 WWft/ f—?* iT/ 2Lr,r'. Jtn* Jikmmh ïU Xkuuiio TUrUDtemMTU U WTTVCODtU Öi knltrii f

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Ons Bloemendaal | 2016 | | pagina 26