28 www.onsbloemendaal.nl nr. 2 zomer 2016 Leidsevaartweg 83 en 85,1955 (A. van Zadel) Schreur maakt wandeling, 1924 (A. van Zadel) Leidsevaartweg 87 en 89,1924 (A. van Zadel) Door woningnood werd in 1924 besloten om de bovenverdieping van de tuinmanswoning te splitsen van de begane grond en in te richten als appartement voor Kerkvliet, zijn dochter en zijn schoonzoon Diependaal. Daarom is er kort na de bouw een deur en balkon aan de achterzijde geplaatst. In 1926 greep de gemeente in en verordenende dat deze situatie per direct beëindigd diende te worden; het pand moest teruggebracht worden naar zijn originele staat van een eengezinshuis. De familie Diependaal woonde tot ongeveer 1985 op nr. 25. Het gezin had negen kinderen en grootvader verbleef in de voorkamer en daarnaast was men in staat om ruimte voor vakantiegangers aan te bieden en een meisje voor dag en nacht aan te nemen. Het laatste met de mededeling dat er huiselijk verkeer was. Aangezien fietsen, kolen en dergelijke ook nog in het huis opgeborgen moesten worden, doet mevrouw Diependaal in 1956 een dringend verzoek aan de gemeente Bloemendaal om een schuurtje te bouwen, aangezien de situatie onhoudbaar wordt. De Diependaals waren goed katholiek, ook te zien aan het Jezusbeeld in de bloembak aan de voorgevel. Klooster Alverna In 1924 moet de eigenaar Jhr. Teding van Berkhout Boekenroode inclusief Boekenroodeweg 25 verkopen door tegenvallende financiële resultaten. Het landgoed komt in handen van de Franciscaner orde die er het Klooster Alverna sticht. Eén helft van de Laan wordt dan onderdeel van het kloosterterrein. De kloostereigenaar sluit het eigen terrein helemaal af. De aanwonenden van het Laantje hadden tot die tijd recht van overpad, dus daar moest een oplossing voor gezocht worden. Een strook grond ten oosten en ten westen van het kloosterterrein werd aangekocht om een toegangsweg te maken, zodat zij niet het over de gronden van Klooster Alverna hoefden te gaan. Het ontsluitende pad moest met een houten schutting van een meter tachtig hoog afgezet te worden. Na 1931 is het kloosterterrein met een muur afgesloten en kwam een andere doorgang tot stand. Over de sloot plaatste men rond 1935 een bruggetje dat in 1943 nog door Anton Pieck is vereeuwigd. Bouw villawijk In de tussentijd werd de villawijk aan de Zandvoortselaan in Heemstede en Aerdenhout gebouwd. Kon men in 1924 vanaf Boekenroode nog tot aan de Zandvoortselaan kijken, in 1931 is het volgebouwd met villa's en het plan is om de rest van het land ook te bebouwen. Dit is nog te zien aan de opening in de huizenrij op de Dahlialaan en de Brederodelaan. Het gedeelte buiten de kloostermuren blijft tot 1931 eigendom van Jhr. Teding van Berkhout. In 1925 wordt er een plan ingediend bij de Gemeenten Heemstede en Bloemendaal onder de naam Boekenroode Zuid. In dit plan is het gebied tussen Boekenroodeweg, Brederodelaan, Dahlialaan en de tweede Leijweg volledig www.onsbloemendaal.nl nr. 2 zomer 2016 29 Bollenveld, 1924 (A. van Zadel) Na de kerkgang, 1931 (A. van Zadel) Bomen gekapt 1955 (A. van Zadel) bebouwd en opnieuw ingericht. Na diverse herzieningen en afwegingen door gemeenten en provincie raakt het plan op de lange baan. In 1931 verkoopt Jhr. Teding van Berkhout het resterende gedeelte aan de 'NV Bouwmaatschappij Muiderpoort kwartier', onderdeel van de Amsterdamse bank. In de aankondiging staat dat 'de gronden eerlangs bebouwd kunnen worden'; dit in het licht van het plan Boekenroode Zuid. De aankoop wordt dan ook gedaan op basis van speculatie. Eveneens in 1931 verzilvert het klooster zijn optie om de weilanden, die nog aan Jhr. Teding van Berkhout behoren, aan te kopen. Hetgeen vermoedelijk mede bijgedragen heeft aan het stuiten van een verdere verkaveling en daarmee bebouwing. Een kaal Laantje In februari 1955 besluit de eigenaar van het Laantje, Bouw maatschappij Muiderpoort kwartier, de houtopstand bestaande uit 40 iepen te verkopen voor de kap. De aangevraagde kapvergunning wordt in eerste instantie geweigerd door de Gemeente Bloemendaal. De Gemeente Heemstede stemt wel in met de voorgenomen kap. Na veel consultatie met onder andere Staatsbosbeheer over het wel dan niet kaprijp zijn van de bomen, wordt uiteindelijk met pijn in het hart door de gemeenteraad van Bloemendaal vergunning tot kap verleend. De kap vindt plaats in de winter van 1955 op 1956 en het zal het aanzien van het Laantje aanzienlijk veranderen. Besloten wordt om herplant met eiken te laten plaats vinden. De eiken geleverd door de firma Van Empelen en van Dijk overleven de koude winter van 1955 echter niet. De geplande populieren die als 'wijkers' geplaatst werden, overleven de aanplant wel en vormen nog steeds een imposante houtopstand op het Laantje. Het Laantje wordt in 1975 verkocht door de NV Bouw maatschappij Muiderpoort kwartier aan het Waterleidingbedrijf Amsterdam. Dit gebeurt tezamen met de weilanden ten zuiden van het Laantje. De reden voor aankoop zijn de plannen van de provincie om een nieuwe vierbaans snelweg aan te leggen, die van de Westelijke Randweg via de Bekslaan om Vogelenzang heen naar de Zilkerduinweg getrokken zou moeten worden. Het pompstation van het Waterleidingbedrijf Amsterdam zou in dat geval gesloopt en vervolgens opnieuw opgebouwd moeten worden in het weiland. Het Laantje zou als toegang van de snelweg naar het nieuw te bouwen pompstation gaan fungeren. In 2006 worden deze plannen voor een snelweg door de provincie gestopt en omdat de noodzaak van het bezit wegvalt, besluit het Waterleidingbedrijf het Laantje te verkopen aan de aanwonenden. In deze periode kon ook de aanzet gegeven worden voor bouw van het Vogelpark en de Haringbuys. Op dit moment is het Laantje aan de kant van Heemstede ontsloten door een nieuw aangelegde weg waarbij de spoorwegovergang gesloten is.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Ons Bloemendaal | 2016 | | pagina 28