Signalement Signalement Een 'gewone'familie tussen de 'betere milieus' Stormschool op Wildhoef Herinneringen aan Aerdenhout www.onsbloemendaal.nl nr. 2 zomer 2016 Herinneringen aan Aerdenhout en familiewetenswaardigheden Inge de Wilde Een adellijke dame in Aerdenhout verbiedt haar puberzoon een fietstocht te gaan maken met een schoolvriendje. Ze heeft geen bezwaar tegen de fietstocht, maar tegen het vriendje, want, zo legt ze haar zoon uit: 'Het is iemand waar je later niets aan hebt' Het is een van de vele anekdotes en verhalen die Arnold Pieterse memoreert in Herinneringen aan Aerdenhout en familiewetenswaardigheden (2015) over zijn jeugdjaren in het villadorp. Al eerder, in 2011, publiceerde Pieterse, een gepensioneerd bioloog, over het werk van zijn vader, architect W.J. ('Wim') Pieterse (1902-1968), die tussen 1923 en 1966 maar liefst 27 landhuizen in Aerdenhout bouwde en talloze verbouwingen realiseerde. In zijn nieuwe boek wisselt zoon Arnold zijn eigen herinneringen aan de lagere en middelbare schooltijd af met familiegeschiedenissen. De pijnlijke standsverschillen waar hij als jongen rond 1950 geregeld mee werd geconfronteerd is hij niet vergeten. Zelfs als kind van een gewaardeerd architect was hij niet welkom op sommige feestjes en werd hij op een hockeyclub aanvankelijk geweigerd. De jeugd van zijn vader, geboren in 1902 als zoon van een griffier bij het Amsterdamse kantongerecht, nam een spectaculaire wending toen deze als veertienjarige samen met een oudere broer van huis was weggelopen. De twee jongens gingen als liftboy en piccolo werken in een chic Amsterdams hotel, waar ze werden opgemerkt door de puissant rijke, ongehuwde Anna Huberta d'Abo, die zich over de jongens ontfermde en in hun levensonderhoud voorzag. Ze konden daardoor ook een opleiding tot bouwkundig tekenaar afronden. Wim Pieterse werd opzichter bij de bouw van een kapel bij het Alverna klooster en kwam als 21-jarige in contact met de directeur van de Spaarnebank Mr.ThJ.M.A. Westerhoudt die hem de opdracht gaf een villa voor hem te bouwen in Aerdenhout. Zo kwam Pieterse ook zelf in Aerdenhout terecht. Hij woonde op de Teding van Berkhoutlaan, eerst op nummer 51 (nu 57) en vanaf 1930 op nummer 45, waar in 1939 zijn zoon Arnold werd geboren. In zijn boek wijdt de auteur aparte hoofdstukken aan de oorlogsjaren en aan zijn lagere schooltijd van 1945-1951 op de Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld. Ook zijn middelbare schooltijd op het Coornhert Lyceum en het Jac.P. Thijsse Lyceum komen aan bod. Sommige familiegeschiedenissen - zoals over twee mysterieuze tantes en een oplichter in de familie van zijn moeder - zijn misschien vooral voor familie en vrienden van de auteur van belang, maar voor wie meer over het leven in Aerdenhout in de jaren veertig en vijftig wil lezen is het boek zeker de moeite waard. Ook de oorlogstijd vooral in de buurt van de Teding van Berkhoutlaan wordt besproken. Helaas komt de nieuwsgierige lezer niet helemaal aan zijn trekken, omdat Arnold Pieterse zo discreet is van veel personen alleen de voornaam of helemaal geen naam te noemen. Ik zou bijvoorbeeld graag willen weten wie de dame was die haar zoon afraadde om te gaan met een jongen aan wie hij in zijn latere leven 'niets zou hebben. Arnold Pieterse, Herinneringen aan Aerdenhout en familiewetenswaardigheden (eigen beheer 2015). Te bestellen voor 21 euro (inclusief verzendkosten) via email: arnold.pieterse@gmail.com www.onsbloemendaal.nl nr. 2 zomer 2016 31 Gert Jan van Setten Ruim zeventig jaar geleden, op 1 oktober 1945, werd het '6e Koninklijk Nederlands Infanterie Depot' ondergebracht op het landgoed Wildhoef, in de oorlogsjaren geoccupeerd door de Wehrmacht. In het jaar daarop werd die prozaïsche naam veranderd in 'Stormschool Bloemendaal. Dat deed meer recht aan het karakter van de instelling, want die had zich inmiddels ontwikkeld tot opleidingsinstituut voor de elite der infanteristen: de commando's, die er vooral werden klaargestoomd voor uitzending naar het roerige Nederlands-Indië. In april 1949 werd de school verplaatst naar Roosendaal, en daar is het Korps Commandotroepen nog steeds gevestigd. Dit jubileum was voor de Stichting Oorlogshistorie Bloemendaal, onder de immer bezielende leiding van Rob Verrijk, aanleiding om terug te kijken naar de jaren dat de Stormschool opvallend aanwezig was in het overigens zo vreedzame dorp. Er is een tentoonstelling ingericht op het terrein van Wildhoef die op Pinksterzondag werd geopend door een stoet veteranen met bijbehorend rollend materieel; er was zelfs een reïncarnatie van prins Bernhard te bewonderen. Bovendien werd een boek uitgebracht: Herinneringen aan de Stormschool Bloemendaal 1945 - 1949. Het is gebaseerd op dagboeknotities van de commandant van de stormschool, de kapitein (later majoor) J. H. A. K. Gualthérie van Weezel, nog later hoofdcommissaris van politie in Den Haag en bekend als berijder van een prachtige schimmel. Het boek is mooi uitgevoerd en rijk geïllustreerd met foto's, documenten, krantenknipsels en grappige tekeningen door een insider die zich bediende van het opmerkelijke pseudoniem 'Fritz. Al met al is zo, een interessant tijdsdocument tot stand gekomen. Het blijkt dat de Stormschool al spoedig kon bogen op een zeer goede reputatie. In de Daily Mail werd ze zelfs geprezen als het beste trainingskamp van het continent. Dat zegt nog niet zo veel in Engelse ogen, maar talrijke bezoeken van vooraanstaande buitenlandse militairen duiden toch wel op verdiende roem. De beroemdste van die bezoekers was (behalve natuurlijk de echte prins Bernhard) de Franse chef-staf, generaal Jean de Lattre de Tassigny, op 7 september 1946. Deze held van twee wereldoorlogen veroorzaakte nog een komisch incident. Op het stormbaanterrein was een zestal grafkruisjes aangebracht, niet om de laatste rustplaats van omgekomen stormtroepers te markeren maar met een educatief doel. Op een ervan (ook op de tentoonstelling te zien) stond bijvoorbeeld het opschrift: 'Hij maakte zijn handgranaat schoon zonder het slagpijpje er uit te halen. Maar die macabere humor begreep de generaal niet; plechtig maakte hij front en bracht de eregroet. Niemand durfde hem op het misverstand te wijzen, maar nadien zal er wel wat af gelachen zijn. (De tentoonstelling is tot 31 juli dagelijks van 10 tot 16 uur gratis toegankelijk. Het boek is voor 5 euro verkrijgbaar aan de balie van Huize Wildhoef en bij boekhandel Papyrium, Bloemendaalseweg 78.) dootArnqU

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Ons Bloemendaal | 2016 | | pagina 30