V Plus en Min x x Bestuur Stand van zaken De vele lelijke reclameborden van hoveniers- en aannemersbedrijven die bewust blijven staan nadat de werkzaamheden afgerond zijn. Langs de Vogelenzangseweg richting Pannenland staat een gedenkteken ter herinnering aan de wereld jamboree 1937 te Vogelenzang. Het Klusteam van De Haarlem Jamborette heft dit onlangs helemaal opgeknapt en van duidelijke letters voorzien. Het staat er nu weer prachtig bij. Jaarvergadering Dinsdag 19 april is in het Kennemer Lyceum de jaarvergadering gehouden. Er waren ca. 75 donateurs en andere bezoekers aanwezig. Het jaarverslag en de financiële stukken over het jaar 2015 werden gepresenteerd. De kascommissie adviseerde het bestuur decharge te verlenen aan de penningmeester, hetgeen geschiedde. De Ereprijs De Ereprijs is dit jaar toegekend aan de Buurtvereniging Bloemendaal Noord. Het bestuur is van mening dat deze Buurtvereniging zich fantastisch ingezet heeft voor het behoud van het hoofdgebouw van Meerenberg, dat als Carré van Bloemendaal een woonfunctie zal krijgen, Met name is dank verschuldigd aan de juridische commissie bestaande uit Niels van Manen en Rob Smit. Er werd een fraaie ingelijste foto van Meerenberg uitgereikt aan Wim van Menen, die in zijn dankwoord met name de juridische commissie lof toezwaaide. Na de pauze gaf Johan Stuart, voorlichter van het Landschap Noord-Holland een boeiende lezing over het Landgoed Leyduin in Vogelenzang. Activiteiten 2016 Bij de vorige uitgave van ons tijdschrift was de Activiteitenkalender 2016 gevoegd. Vanaf 4 april om 09.00 uur kon men zich aanmelden om aan de activiteiten deel te nemen. De belangstelling was dermate overweldigend dat alles direct volgeboekt was. Tijdens de jaarvergadering was de roep om meer activiteiten groot. Het bestuur zal zich daar met de activiteitencommissie op beraden. Archief Zoals u weet is ons archief verhuisd naar de voormalige Brandweerkazerne op de Brouwerskolk. Het was daar reeds gevestigd maar de ruimte werd gedeeld. Recentelijk hebben wij de beschikking gekregen over de plek van de opgeheven Radio Bloemendaal. Wij zijn weer op ons zelf. Het archief is, vooral ook door de inzet van twee vrijwilligers, beter op orde dan ooit. Uit documenten doken zes transportakten uit de 16de en 17de eeuw op. Deze hebben wij overgedragen aan het Noord Hollands Archief. De akten kunnen via www.noord- hollandsarchief.nl worden gevonden en in de bibliotheek worden geraadpleegd. Pannekoekenhuisje Mollaan De restauratie van dit monument is in volle gang. De koperen luidklok, door onze stichting gesponsord, is op 4 mei jl. in de klokkenstoel opgehangen. Er wordt nog gewerkt aan de door Nedamco gesponsorde elektrische bediening ervan. Bijbouw Dorpskerk Bloemendaal De bijbouw voor de opslag van tuingereedschap, waarin ook de verwarmingsinstallatie is ondergebracht, is officieel in gebruik genomen. Het gebouwtje is zo laag mogelijk en bescheiden gehouden. Wij zijn ervan overtuigd dat de best mogelijke oplossing is gevonden. Diverse dossiers Er zijn nog een aantal dossiers waar wij aandacht aan schenken. Ontwerp Nota duurzame landgoederenzone Bebouwing Vijverwegkerk Bloemendaal Buitenplaats Duinlust Overveen Carré van Bloemendaal (voormalig hoofdgebouw PZ-terrein Bloemendaal) Reinwaterpark Overveen Park Vogelenzang Enquête 2016 In 2001 is door onze stichting onder de donateurs een uitgebreide enquête gehouden. De uitkomsten daarvan waren indertijd voor het bestuur leidraad voor het beleid. Nu vijftien jaar later wil het bestuur weer informatie inwinnen voor de komende jaren. De enquête wordt met het derde nummer van het tijdschrift verspreid. Wij hopen dat u, als donateur, hieraan uw medewerking verleent. Wim H.A. Alferink, voorzitter www.onsbloemendaal.nl nr. 2 zomer 2016 Heeft u een goede suggestie voor een of - e-mail met foto en tekst naar redactie@onsbloemendaal.nl www.onsbloem endaal.nl nr. 2 zomer 2016

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Ons Bloemendaal | 2016 | | pagina 32