OproepReactieMededelingen Word donateur! Ons Bloemendaal Colofon Landgoed 't Huis te Vogelenzang en de familie Barnaart Wie wil aan ons het boek De Eerebegraafplaats te Bloemendaal schenken? 'Een cultureel hart dat klopt' Uw steun is meer dan een abonnement www.onsbloemendaal.nl Als u donateur wordt voor minimaal 23 euro per jaar, ontvangt u gratis dit fraaie en informatieve kwartaaltijdschrift Ons Bloemendaal. Bennebroek: 34 www.onsbloemendaal.nl nr. 2 zomer 2016 Dit boek van Martin Bunnik beschrijft de geschiedenis van het landgoed 't Huis te Vogelenzang en zijn bewoners dat gelegen is in een bijna onaangetast en verstild gebied aan de rand van de Amsterdamse Waterleidingduinen bij Vogelenzang. De huidige bewoners beheren de buitenplaats in de geest van hun voorouders en stellen alles in het werk om het voor de toekomst te behouden. Informatie: boekhuistevogelenzang@ziggo.nl Donateurs van Stichting Ons Bloemendaal kunnen tot 1 augustus het boek met korting bestellen bij onsbloemendaal@live.nl. Voor donateurs is de prijs19,95 euro voor niet-donateurs 24,95 euro. De korting geldt alleen als het boek via dit emailadres wordt besteld vóór 1 augustus a.s. In de loop der jaren heeft Ons Bloemendaal een aanzienlijke bibliotheek opgebouwd met boeken over de gemeente Bloemendaal en de gebieden er omheen. We verzamelen actief en af en toe worden ons boeken door onze donateurs geschonken. Boeken, die wij onder grote dank aanvaarden. De redactie van ons blad raadpleegt regelmatig de boeken in deze bibliotheek en ook weten soms onderzoekers de weg naar ons te vinden. Er is een boek, dat wij heel graag in onze bibliotheek zouden willen hebben. Dat is het boek, De Eerebegraafplaats te Bloemendaal Het is geschreven door de Peter H. Heere en Arnold Th. Vernooij en uitgegeven door de Stichting 1940-1945. Het is een lijvig boek, zo'n 1.100 pagina's dik, genaaid gebonden met een stofomslag. Het boek verhaalt over alle personen, wier laatste rustplaats deze mooie plek in de Overveense duinen is geworden. Dit boek mag in onze bibliotheek niet ontbreken. Wie heeft dit boek in bezit en zou dit aan Ons Bloemendaal willen schenken? De geschiedenis van het landgoed gaat terug tot aan het dertiende-eeuwse jachtslot van graaf Floris V. Het landgoed is ruim 200 jaar in het bezit van de familie Barnaart. Het begon met een gevluchte kistenmaker uit Vlaanderen die zich ontwikkelde tot een van de rijkste bewoners van Haarlem. De familie genoot veel aanzien in bestuurlijke en maatschappelijke functies en leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkelingen in Zuid-Kennemerland, waaronder de omvorming van Zandvoort van vissersdorp tot badplaats. Via de website: www.onsbloemendaal.nl/donateur-worden Via email: administratie@onsbloemendaal.nl Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de redactie worden gekopieerd of gepubliceerd tenzij hiermee de doelstelling van Stichting Ons Bloemendaal wordt ondersteund. Doelstelling Het doel van de stichting is het behoud van het erfgoed van historie, cultuur en natuur in de gemeente Bloemendaal en in de omgeving voor zover deze een directe of indirecte invloed hierop heeft. Zij wil dit doel bereiken door het bevorderen van de belangstelling en de waardering voor en de kennis van dit erfgoed. Bestuur Wim Alferink, voorzitter Marion van Bussel, secretaris Gerard Kesler, penningmeester/ ledenadministratie Menzo Kwint, bestuurslid Elsbeth van Olffen-van Geest, bestuurslid Rosemarij Schotte, redactie Medewerkers redactie Paulanha van den Berg-Diamant Marie-Christine Marres Gert Jan van Setten Inge de Wilde Ledenadministratie Aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie: Kennemerweg 20, 2061 HS Bloemendaal penningmeester@onsbloemendaal.nl Adviescommissies Monumenten en Cultuurhistorie Leo Dubbelaar Mathilde van der Kleij-Molthof Joan Patijn-Bijl de Vroe Wim Post Jet Slagter-Wieringa Hans Gramberg Danielle Rossmeissl Groencommissie Bloemendaal: Wim Burggraaf, voorzitter: onsbloemendaal@live.nl Overveen: Margreet Pruijt: pruijt@kpnmail.nl Aerdenhout: Ronald Overmeer: ronaldovermeer@gmail.com Vogelenzang en Bennebroek: Martin Bunnik: martinbunnik@quicknet.nl Activiteitencommissie Fieke van Hulst en Saskia Verveld Cyril Meijers activiteiten@onsbloemendaal.nl Secretariaat Dr. Dirk Bakkerlaan 65 2061 EV Bloemendaal tel: 023 526 26 83 onsbloemendaal@live.nl Website www.onsbloemendaal.nl Redactie Spiegelenburghlaan 27 2111 BL Aerdenhout redactie@onsbloemendaal.nl Vormgeving, druk en productie NPD Communications, Zandvoort Oplage 1400 ex. Drukkerij Roto Smeets, Utrecht Giften Indien u het werk van Ons Bloemendaal met een, in principe fiscaal aftrekbare gift wilt ondersteunen, kunt u uw bijdrage storten op onze rekening bij de ABN Amro Bloemendaal NL77 ABNA 0562 3202 02 of de ING NL25 INGB 0003 7622 00 Contributie De minimum donatie bedraagt 23,- per jaar. Ten behoeve van de betaling wordt een acceptgiro toegestuurd. Losse exemplaren Voor 7,- zijn losse exemplaren van dit nummer verkrijgbaar bij de volgende verkooppunten: Boekhandel Bruna, Zwarteweg 24 Bloemendaal: PapYrium, Bloemendaalseweg 78 Haarlem: Noordhollands Archief, Jansstraat 40 Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234 Vogelenzang: Spar Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55 Haarlem: Boekhandel Vernout, Warmoesstraat 10 Stichting Ons Bloemendaal, 2016 ISSN: 0166-3852

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Ons Bloemendaal | 2016 | | pagina 34