Onderhandsche verhuring gedeelten van het terrein der Gasfabriek. 15 April 1909. De Raad der gemeente Heemstede Qehoord het voorstel der Gascommissie en van Burge- meester en Wethouders Burgemeester en Wethouders te machtigen om bij voor- keur aan het Personeel der Gasfabriek beschikbare gedeel- ten van het fabrieksterrein telkens gedurende ten hoogste één jaar onderhands als teelgrond te verhuren op door hen te bepalen voorwaarden. Aldus gedaan ter openbare vergadering van den 15 April 1909. BESLU1T De Voorzitter, De Secretaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1909 | | pagina 11