Benoeming van Stembureaux. 15 April 1909. Burgemeester en Wethouders van Heemstede hebben de eer aan den Raad voor te stellen om de voigende stembureaux voor 3 909 te benoemen Eventueele stemming en herstemming voor een Lid van de Tweede Kamer der Siaten- Generaal Eerste Stemdistrict Plaatsvervangend Voorzitter Anth. van der Weiden. Leden J. Q. Jansen Hendriks en J C. van der Ei.iken. Plaatsvervangende Leden W. C. van Meeuwen en Dr. E. A. M. Droog. Tweede Stemdistrict Voorzitter J. H. M. van Houten. Plaatsvervangend Voorzitter: A. Honig. Leden Mr. W. W. Hopperus Buma en Q. H. van Meer. Plaatsvervangende LedenJhr R. W. P. F. von Mühlen en R. A. M. Grippeling. Eventueele stemming en herstemming voor Leden van den Gemeenteraad jKLi' Eerste Stemdistrict Plaatsvervangend Voorzitter: Anth. van der Weiden. Leden Dr. E. A. M. Droog en Q. van den Berg. Plaatsvervangende Leden: H. H. Höcker en J. C. van der Eijken. Lid bedoeld bij art. llter der Gemeentewet: J. Beelen. Plaatsvervangend lid bedoeld bij idem A. Honig.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1909 | | pagina 3