Tweede Stemdistrict: VoorzitterA. H. van Wickevoort Crommelin. Plaatsvervangend Voorzitter: W. C. van Meeuwen. LedenJ. W. Stoutjesdijk en R. A. M. Grippeling. Plaatsvervangende Leden J. Ruijs en PKuiper, .Ir. Lid bedoeld bij art. llter der Gemeentewet: J. Preijde. Plaatsvervangend lib bedoeld bij idem Jhr. R. W. P. F. von Mühlen. Heemstede, den 7 April 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. E. van Lennep. De Secretaris, A. A. SwOLFS.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1909 | | pagina 4