Lijst van Straatnamen. 3 Juni 1909. De Raad der Qemeente Heemstede: Heeft besloten vast te stellen de volgende Lijst van Straatnamen: JULIANALAANde weg loopende van de Spanjaardslaan bij den Heerenweg in Noordoostelijke richting tot de Wil- helminalaan ten Westen der Buitensocieteit HENDRIKLAANde weg loopende van de Julianalaan naar de Fonteinlaan ten zuiden der Buitensocieteit. EMMALAAN de weg loopende van de Wilhelminalaan in zuidoostelijke richting naar de Fonteinlaan hoek Span- jaardslaan ORANJELAAN: de weg loopende ten zuiden van den Hertenkamp van de Fonteinlaan naar de Hildebrandlaan. Aldus gedaan ter openbare vergadering van den 3 Juni 1909. De Voorzitter, De Secretaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1909 | | pagina 1