3e Om de overeenkomst betreffende de overname der straten op Bosch en Vaart, aangegaan ingevolge Raads- besluit van 28 Januari 1909, goedgekeurd door Oedepu- teerde Staten van Noordholland bij besluit van 17 Febru- ari 1909, No 45, zoo uit te voeren, dat alle op den da- tum van genoenid Raadsbesluit bestaande straten met in- begrip van de kunstwerken, de trottoirs met eventueele beplanting en de plantsoenen met daarop staande boomen en verdere, gewassen zullen worden overgenomen in den toen bestaanden toestand en daaromtrent beschouwd zullen worden te vallen onder de in genoemd Raadsbesluit be- doelde niet- geconcessioneerde straten, ook al mochten zij geheel of gedeeltelijk geconcessioneerd zijn. Aldus gedaan ter openbare vergadering van den 3 Juni 1909. De Voorzitter, De Secretaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1909 | | pagina 6