AANBEVELING VAN LEDEN DER COMMISSIE TOT WERING VAN SCHOOLVERZUIM. 29 Maart 1916. Ingevolge Art. 22 der Leerplichtwet treden met 1 April a s. de leden der Commissie tot Wering van Schoolverzuim periodiek af. Burgemeester en Wethouders dienen hiervoor de volgende aanbeveling in 1. D. Pronk. aftredend, 1. Jac. Roest Jr. 1. j. de Jong 1. Th. G. J. van Staveren. 1. Adam van der Horst. jr. 1. A. E. J. de Wildt. 1. Th. J. Heijdanus. 2. F. Meijer. 2. Jac Moolenaar. 2. J. van denBerg 2. A. Hoes. 2. J. Beelen Jr. 2. Jac. Roozen. 2. D. J. v. d. Stam. HEEMSTEDE, 27 Maart 1916. Burgemeester en Wethouders van Heemstede, D. E. VAN LENNEP. De Secretaris, A. A. SWOLFS. Behoort bij de nofulen der openbare raadsvergade- ring van den 29 Maart 1916. 5e Voorzitter, De Secretaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1916 | | pagina 1