KLAPPER op de Notulen der Openbare Vergaderingen van den Raad der Gemeente ïïeemstede, gedurende het jaar 1920. T 1." AANBESTEDING AMBTENAREN ARMWEZEN BEDRIJVEN BEELS H. C. BEGROOTING GEMEENTE Gunning bouw noodwoningen Aanbesteding gebouw Reinigingsdienst Jaarwedderegeling Controleur Gem. financiën Adressen i. z. herziening loonen ambtenaren Voorschot op salarisverhooging Jaarwedderegeling ambtenaren Stemmingen vacantie- en kindertoeslag Verzoek bijdrage Rust- en Vacantieoord Verhooging pensioen oud- ambtenaren Adres Nosokömos i. z. verbetering positie Wijkver- pleegsters Benoeming lid Burgerlijk Armbestuur Wijziging instructie gemeente- artsen en vroe ivrouw Benoeming Gemeente- artsen en vroedvrouw Zekerhei Jsstelling Directeur Percentage gelden verstrekt aan bedrijven Bouw Schuurtje bij woning Directeur Verzoek ontslag Ir. C. L. Philips als Directeur Benoeming Ir. W. J. A. Duynstee tot Directeur Afschrijvingstabel bezittingen G. D. E. bedrijven Verkoop grond Camplaan en Raadhuisstraat Goedkeuring le, 2e en 3e Suppl. begr. 1919 Verdaging beslissing begrooting 1920 Wiykiging begrooting 1920 Vaststelling 4e Suppl. begr. 1919 Af- en overschrijving dienst 1919 Vaststelling 5e en 6e Suppl. begr. 1919 Af- en overschrijving en betaling uit onvoorzien Aanbieding begrootingen dienst 1921 le en 2e Suppl. begr. 1920 Vaststelling begrootingen dienst 1921 12 Febr. bl 34 29 Oct. 229 12 Febr. 23 29 April 96 21 Mei 108 9 Sept. 192 9 Sept. 191 29 Oct. 213 21 Dec. 285 23 Dec. 294 30Juni 135 9 Sept. 163 9 Sept. 202 28 Dec. 297 12 Febr. 1 29 April 92 29 April 76 29 April 83 10 Aug. 156 9 Sept. 64 2 Nov. 240 B 89 12 Febr. 28 12 Febr. 28 12 Febr. 32 29 April 91 21 Mei 114 29 April 91 21 Mei 114 30Juni 130 10 Aug. 157 30Juni 130 10 Aug. 157 29 Oct. 224 29 Oct. 225 21 Dec. 284 21 Dec. 255 No van het Raadsbesluit. - Sii V yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1920 | | pagina 1